Tartalomjegyzék létrehozása szöveg megjelölésével a Word programban

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 285059 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

A szakmai dokumentumok egyik leggyakoribb szolgáltatása a tartalomjegyzék. A Microsoft Word programban a tartalomjegyzéket egyszerűen létrehozhatja, csak meg kell jelölnie a megfelelő szót vagy szócsoportot, és azt stílusok nélkül a tartalomjegyzékhez adhatja.

A tartalomjegyzék a kezdő szavak kiemelésére szolgáló funkció használatával is létrehozható. A címsorstílust ilyenkor bármilyen kezdő szövegre (a bekezdés vagy mondat első vagy első néhány szavára) alkalmazhatja. A kezdő szavak kiemelésére szolgáló funkció segítségével létrehozhat olyan bekezdést, amelynek egy része címsorstílussal van formázva, és szerepel a tartalomjegyzékben, a többi része azonban normál szöveg, és nem része a tartalomjegyzéknek. A cikkből megtudhatja, hogy az új szolgáltatással hogyan hozhat létre tartalomjegyzéket.


Tartalomjegyzék létrehozása

A Word programban egy bekezdés szövegének részéből is létrehozhat tartalomjegyzéket, nem kell az egész bekezdésnek szerepelnie benne. A kezdő szavak kiemelésére szolgáló funkció segítségével a tartalomjegyzékbe szánt szöveget címsorstílussal együtt jelölheti meg.

Tartalomjegyzék beszúrásához tegye az alábbiakat:
 1. Indítsa el a Word programot, és nyissa meg a dokumentumot.
 2. Kattintson egy üres bekezdésre, ahová a tartalomjegyzéket be szeretné szúrni.
 3. Mutasson a Beszúrás menü Hivatkozások pontjára, majd kattintson a Tárgymutató és tartalomjegyzék parancsra.

  Megjegyzés: A Microsoft Office Word 2007 vagy a Word 2010 programban a Hivatkozások lapon kattintson a Tartalomjegyzék csoport Tartalom elemére. Kattintson a Tartalomjegyzék beszúrása parancsra.
 4. Kattintson a Tartalomjegyzék fülre, majd a Tagolás eszköztár megjelenítése gombra.

  Megjegyzés: A Word 2007 és a Word 2010 programban ezt a lépést hagyja ki.
 5. A Tárgymutató és tartalomjegyzék párbeszédpanelen adja meg a tartalomjegyzék beállításait, majd kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés: A Word 2007 vagy a Word 2010 programban a Tartalomjegyzék párbeszédpanelen adja meg a tartalomjegyzék kívánt beállításait, majd kattintson az OK gombra.
Megjegyzés: Ha a dokumentumban nem jelölte meg a tartalomjegyzékként használni kívánt szöveget, a tartalomjegyzék helyett az alábbi hibaüzenet jelenik meg a dokumentumban.
Hiba! Nem találhatók tartalomjegyzék-bejegyzések.

A tartalomjegyzékként használni kívánt szöveg megjelölése

A következő lépésben a kezdő szavak kiemelésére szolgáló funkció segítségével megjelölheti a tartalomjegyzékként használni kívánt szöveget címsorstílusokkal együtt. A megjelölés módszerei az alábbiak.


Kezdő szavak kiemelése címsorstílusokkal

 1. Válassza ki a dokumentum azon kezdő szövegét, amelyet tartalomjegyzékként szeretne használni. A bekezdésben lehet például egy kezdő szöveg, amely a bekezdés további részét ismerteti. Ha az alábbi bekezdésből például a „Fattyú- és árvasorok” szavakat szeretné a tartalomjegyzékben használni, jelölje ki ezeket, és hajtsa végre a további lépéseket.
  Fattyú- és árvasorok: A fattyúsor egy bekezdés utolsó sora, amely egymagában kerül egy új oldal tetejére. Az árvasor egy bekezdés első sora, amely egymagában kerül az előző oldal aljára.
 2. A Formázás eszköztár Stílus listájából válassza ki a megfelelő címsort.

  Megjegyzés: A Word 2007 vagy a Word 2010 programban a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában válassza ki a megfelelő címsorstílust.
 3. A tartalomjegyzék frissítéséhez kattintson a Tagolás eszköztár Tartalomjegyzék frissítése gombjára.

  Megjegyzés: A Word 2007 vagy a Word 2010 programban a Hivatkozások lap Tartalomjegyzék csoportjában kattintson a Frissítés gombra.
 4. A Tartalomjegyzék frissítése párbeszédpanelen jelölje be a Teljes jegyzék frissítése választógombot, majd kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés: A Word 2007 vagy a Word 2010 programban a Tartalomjegyzék frissítése párbeszédpanelen jelölje be a Teljes jegyzék frissítése választógombot.
Ha a Szokásos eszköztáron a Minden látszik gombra kattint, megfigyelheti, hogy a bekezdésben nincsenek olyan speciális karakterek, amelyek a kezdő szavak szövegre alkalmazott kiemelését jeleznék. A címsorszintűként formázott szöveg azonban megjelenik a dokumentum tartalomjegyzékében. Mivel a program nem használ bekezdésjelölőket és egyéb elemeket, a folyamat gördülékeny. A Word ehhez egy új szolgáltatást használ, amelynek neve „Csatolt karakterstílusok”.

A dokumentum bevezető részére alkalmazott stílus címsorstílusként jelenik meg, de valójában csatolt karakterstílus. Amikor a Word 2002 vagy újabb programban a bekezdés egy részére alkalmaz bekezdésstílust, a következő történik:
 • A program létrehoz egy rejtett karakterstílust, amely az alkalmazott bekezdésstílussal azonos karaktertulajdonságokkal rendelkezik.
 • A program alkalmazza a karakterstílust a kiválasztott szövegre.
MEGJEGYZÉS: A csatolt karakterstílussal létrehozott rejtett karakterstílus a Stílus legördülő listában jelenik meg, amikor a dokumentumot a Word egy korábbi verziójával nyitja meg. Ha a dokumentumot a Word egy korábbi verziójával menti, a stíluselválasztó funkciója elvész.

A rejtett karakterstílus megtekintéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Formátum menü Formázás felfedése parancsára.

  Megjelenik a Formázás felfedése ablaktábla.

  Megjegyzés: A Formázás felfedése ablaktábla megjelenítéséhez a Word 2007 vagy a Word 2010 programban hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. A Kezdőlap lap Stílusok csoportjában kattintson A Stílusok ablak megjelenítése gombra.
  2. A Stílusok ablakban kattintson a Stílusfelügyelő ikonra.
  3. Kattintson a Formázás felfedése ikonra.
 2. Jelölje ki a szöveget a dokumentumban, és figyelje meg, hogy a Formázás felfedése ablaktáblában a pontos formázási adatok jelennek meg.
 3. Jelölje ki a szöveget, amelyre a karakterstílust alkalmazta, és figyelje meg, hogy a szöveg karakterstílusként jelenik meg a Formázás felfedése ablaktáblában. A csatolt stílus címsorkarakterként jelenik meg a Formázás felfedése ablaktáblában. A tényleges karakterstílus rejtett marad a Stílusok és formázás ablaktáblában és a Formázás eszköztár Stílus legördülő listájában.
A csatolt karakterstílushoz bármely bekezdésstílus használható. Így létrehozhat a szöveg törzsével pontosan megegyező bekezdésstílust, és alkalmazhatja a bekezdés egy részére. Ezzel a tartalomjegyzékként használt szöveg pontosan megegyezik a bekezdés szövegével, feltéve, hogy a tartalomjegyzék beállításait úgy módosította, hogy a kezdő szöveg stílusát használja.


Stíluselválasztó használata címsorstílusokkal

A stíluselválasztó a Word 2003 és a Word 2002 új szolgáltatása. A stíluselválasztó kódok segítségével a következőket hajthatja végre:
 • A címsorstílusokat a bekezdés egyetlen szavára vagy kifejezésére alkalmazhatja annak érdekében, hogy a tartalomjegyzékben csak az adott szó vagy kifejezés jelenjen meg.
 • Egy bekezdésben két stílust alkalmazhat a kezdő bekezdés tartalomjegyzékben való megjelenítése érdekében.
 • A kezdő szövegre vázlatszinteket alkalmazhat annak érdekében, hogy csak a kezdő szöveg szerepeljen a tartalomjegyzékben.
 • A vázlatszinteket a bekezdés egyetlen szavára vagy kifejezésére alkalmazhatja annak érdekében, hogy a tartalomjegyzékben csak az adott szó vagy kifejezés jelenjen meg.
A stíluselválasztó rejtett jelölés a bekezdésben, amely a dokumentumban alkalmazott stílusok között található. A stíluselválasztó láthatóvá tételéhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson az Eszközök menü Beállítások parancsára.
 2. A Megjelenítés lap Formázási jelek csoportjában jelölje be a Minden jelölőnégyzetet.
A Stíluselválasztó szolgáltatás használatához a Stíluselválasztó gombot hozzá kell adnia az eszköztárhoz:
 1. Kattintson az Eszközök menü Testreszabás parancsára.
 2. Kattintson a Parancsok fülre, majd a Kategóriák listában kattintson a Minden parancs elemre.
 3. A Parancsok listában keresse meg a StíluselválasztóBeszúrása elemet, és húzza a Formázás eszköztárra. Kattintson a Bezárás gombra.
Megjegyzés: A Stíluselválasztó gomb eszköztárhoz adásához az Office Word 2007 vagy a Word 2010 programban hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Microsoft Office gombra, majd A Word beállításai gombra.
 2. Kattintson a Testreszabás elemre.
 3. A Választható parancsok helye listában kattintson a Minden parancs elemre.
 4. A parancsok listájában kattintson a Stíluselválasztó elemre, és kattintson a Felvétel, majd az OK gombra.

Mielőtt a címsorstílust alkalmazza a szövegre, szúrja be a stíluselválasztót. Ezt az alábbi szakaszokban ismertetett módszerekkel teheti meg.

„A” módszer: A bekezdés egy szavának vagy kifejezésének hozzáadása a tartalomjegyzékhez a stíluselválasztó használatával:
 1. Amikor a beírás során a bekezdés olyan szavához vagy kifejezéséhez ér, amelyet használni szeretne a tartalomjegyzékben, kattintson a Stíluselválasztó gombra. Amikor a Stíluselválasztó gombra kattint, a beszúrási pont az elválasztó jobb oldalára kerül, és folytathatja a beírást.
 2. Írja be a tartalomjegyzékben használni kívánt szót vagy kifejezést, és kattintson ismét a Stíluselválasztó gombra.
 3. Jelölje meg a tartalomjegyzékbe felvenni kívánt szót vagy kifejezést, és a Formázás eszköztár Stílus legördülő listájából válassza ki a megfelelő címsort.
A két stíluselválasztó között található szó vagy kifejezés bekerül a tartalomjegyzékbe.

„B” módszer: A stíluselválasztó beszúrása két meglévő bekezdés közé:

Ha a stíluselválasztót két meglévő bekezdés közé szúrja be, az első bekezdés lesz a kezdő szöveg, amely megjelenik a tartalomjegyzékben, a második bekezdés pedig a szöveg többi része, amely nem jelenik meg a tartalomjegyzékben. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Hozzon létre két bekezdésnyi szöveget. A tartalomjegyzékként használni kívánt szöveg az első, a többi szöveg pedig a második bekezdésben legyen.
 2. A beszúrási pontot helyezze az első bekezdésbe, majd kattintson a Stíluselválasztó gombra.

  A két bekezdés egyetlen bekezdésnek látszik, és az első bekezdés végén található bekezdésjelet a program stíluselválasztóvá alakítja. Így egyetlen összetett bekezdés jön létre, amely Vázlat nézetben két különálló bekezdésnek látszik, de amelyet a program egyetlen bekezdésként nyomtat.
 3. Jelölje ki az elválasztótól balra található szöveget, és a Formázás eszköztár Stílus listájából válassza ki a megfelelő címsort.
A tartalomjegyzékben csak a címsorstílussal formázott kezdő rész (az első bekezdés) jelenik meg.

MEGJEGYZÉS: A stíluselválasztó a rejtett bekezdésjel speciális változata. Ezért a Word 2002 programban vagy a Word későbbi verzióiban létrehozott, stíluselválasztót tartalmazó dokumentumok a Word 2000 és a Microsoft Word 97 programban ugyanúgy jelennek meg, ha a Formázási jelek csoportban nem jelöli be a Minden jelölőnégyzetet. Ha a Word korábbi verzióiban a Formázási jelek csoportban bejelöli a Minden jelölőnégyzetet, a stíluselválasztó rejtett bekezdésjel normál bekezdésjelként jelenik meg, és a dokumentum lapjait a program újraszámozza.

Ha a Word 2002 programban létrehozott, stíluselválasztót tartalmazó dokumentumokat a Word korábbi verziójával tekinti meg, a Formázási jelek csoportban ne jelölje be a Minden jelölőnégyzetet.


Címsor eltávolítása tartalomjegyzékből

Ha egy címsort el szeretne távolítani a tartalomjegyzékből, a megjelölt szövegre új bekezdésstílust alkalmazhat:
 1. Jelölje meg a szöveget, és a Formázás eszköztár Stílus listájából válassza ki a megfelelő címsort. (A címsorstílus eltávolításához válassza a Normál elemet.)
 2. A tartalomjegyzék frissítéséhez kattintson a Tagolás eszköztár Tartalomjegyzék frissítése gombjára.

  Megjegyzés: A Word 2007 vagy a Word 2010 programban a Hivatkozások lap Tartalomjegyzék csoportjában kattintson a Frissítés gombra.
 3. A Tartalomjegyzék frissítése párbeszédpanelen jelölje be a Teljes jegyzék frissítése választógombot, majd kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés: A Word 2007 vagy a Word 2010 programban a Tartalomjegyzék frissítése párbeszédpanelen jelölje be a Teljes jegyzék frissítése választógombot.
MEGJEGYZÉS: A kívánt bekezdésstílus egész bekezdésre való alkalmazásával nem távolítja el a stílust. Jelölje ki a tartalomjegyzékben szereplő pontos szöveget, és alkalmazza az új stílust.

Hivatkozások

A tartalomjegyzék szövegformázás módosítása nélküli létrehozásáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
285050 Vázlatszintek használata tartalomjegyzék létrehozásához Word 2003 és Word 2002 programban (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
Az oldalszám nélküli tartalomjegyzék-bejegyzések létrehozásáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
319821 Oldalszám nélküli tartalomjegyzék-bejegyzések létrehozása a Microsoft Office Word programban (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
Megjegyzés: Ez egy „GYORS KÖZZÉTÉTELŰ” cikk, amelyet maga Microsoft támogatási csoportja készített. A benne fogalt információkat a jelentkező problémákra válaszul, az adott állapotukban biztosítjuk. Az anyagok a közzétételük gyorsaságából következően tartalmazhatnak sajtóhibákat, illetve külön értesítés nélkül bármikor átdolgozáson eshetnek át. További tudnivalók olvashatók a felhasználási feltételek között.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 285059 - Utolsó ellenőrzés: 2013. március 6. - Verziószám: 1.0
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2010
Kulcsszavak: 
kbexpertisebeginner kbtable kbnewfile kbhowtomaster KB285059
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com