วิธีปรับขนาดเพจในรูปวาด Visio

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 285024 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้จะอธิบายถึงสองวิธี ที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนขนาดหน้าการวาดใน Microsoft Office Visio ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีที่ 1: ใช้เมาส์และแป้น CTRL

 1. เปิดรูปวาดใน Visio
 2. กด CTRL ค้างไว้ และย้ายตัวชี้เมาส์บนขอบของหน้าการวาด

  ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นลูกศรแนวนอน แนวตั้ง หรือแนวทแยง ขึ้นอยู่กับขอบหรือมุมที่คุณวางตัวชี้เมาส์
 3. คลิกปุ่มเมาส์ค้างไว้พร้อมกับกดปุ่ม CTRL และปรับขนาดหน้าการวาดให้เป็นขนาดที่คุณต้องการ

วิธีที่ 2: ใช้กล่องโต้ตอบตั้งค่าหน้ากระดาษ

 1. เปิดรูปวาดใน Visio
 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ
 3. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิกที่แท็บ ขนาดหน้า
 4. คลิก ขนาดที่กำหนดเอง และจากนั้น ป้อนขนาดหน้ากระดาษที่คุณต้องการ

  หน่วยเริ่มต้นของความกว้างและความสูง (นิ้ว มิลลิเมตร และอื่นๆ) จะอิงตามการตั้งค่าขนาดก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น หากขนาดก่อนหน้าเท่ากับ 8.5 นิ้ว x 11 นิ้ว หากคุณป้อน 12 x 12 Microsoft Visio จะกำหนดขนาดหน้าเป็น 12 นิ้ว x 12 นิ้ว

  หมายเหตุ สำหรับหน้าการวาดที่ถูกปรับขนาด ขนาดที่แสดงจะถูกคำนวณโดยใช้ขนาดที่ปรับขนาดและสเกลการวาด และจะแสดงในหน่วยที่เหมาะสม
 5. คลิก ตกลง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 285024 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto KB285024

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com