คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่เพียงพอมีหน่วยความจำเพื่อทำการดำเนินการนี้ให้เสร็จสมบูรณ์" เมื่อคุณพยายามบันทึกแฟ้ม.wav โดยใช้ตัวบันทึกเสียง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 284893 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามบันทึกแฟ้ม.wav โดยใช้ตัวบันทึกเสียงบนคอมพิวเตอร์ที่มีมากกว่า 2 กิของ RAM คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่เพียงพอมีหน่วยความจำเพื่อทำการดำเนินการนี้ ออกจากโปรแกรมประยุกต์อย่าง น้อยหนึ่งโปรแกรมเพื่อเพิ่มหน่วยความจำที่มีอยู่ และลองอีกครั้ง
หมายเหตุ:ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการให้ยอดเงินของหน่วยความจำกายภาพที่พร้อมใช้งานได้มากกว่า 2 กิกะไบต์เท่านั้น ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่านี้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก การจำกัดการออกแบบในตัวบันทึกเสียง และไม่ได้เนื่องจากมีปัญหากับมัลติมีเดียที่ขีดเส้นใต้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการกำหนดจำนวนของหน่วยความจำกายภาพที่มีอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มเครื่องมือ'ตัวจัดการงาน' เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:taskmgrในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. คลิกการประสิทธิภาพการทำงานแท็บ
 3. ภายใต้หน่วยความจำทางกายภาพ (K)ดูจำนวน RAM ที่อยู่ถัดจากพร้อมใช้งาน.

  หมายเหตุ:ค่าถูกแสดงเป็นกิโลไบต์ (KB) ค่าของ 2 กิกะไบต์แปลเพื่อ 2,097,152 KB

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 284893 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Keywords: 
kbnofix kbprb kbmt KB284893 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:284893

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com