FIX: "Nepavyko ?kelti fail? arba surinkimas" Microsoft.BizTalk.Interop.SSOClient versija = 5.0.1.0 "klaida, kai naudojate ESB konfig?racijos ?rankis BizTalk serverio 2013

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2848425 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Tarkime, kad turite Microsoft BizTalk Server 2013 ir Microsoft BizTalk ?mon?s paslaugos autobus? (ESB) Toolkit 2.2 ?diegta kompiuteryje. Kai bandote naudoti ESB konfig?racijos ?rankis sukonfig?ruoti Microsoft ?mon?s bendrosios autentifikacijos (SSO) konfig?racijos ?altinis, konfig?racijos nepavyksta. Be to, galite gauti klaidos prane?im?, pana?? ? ??:
I?imtis atsakin?ti "?kelti", "1" nepateik?: "Nepavyko ?kelti fail? arba surinkimas" Microsoft.BizTalk.Interop.SSOClient versija = 5.0.1.0, kult?ros = neutral, PublicKey Token = "31bf3856ad364e35" arba vienas i? jam priklausan?i?j?. Sistema negali rasti nurodyto failus."

Prie?astis

Tai nutinka d?l neteisingo failo priklausomyb?s. BizTalk serverio 2013 ?diegia Microsoft.BizTalk.Interop.SSOClientVersion=7.0.2300.0 dll. Ta?iau, ESB Toolkit susij?s su "Microsoft.BizTalk.Interop.SSOClient versija = 5.1.0.0 dll.

Pastaba. Kai ?diegiate ?? atnaujinim? paket?, ESB Toolkit remsis versija.

Sprendimas

Kaupiamasis naujinimas informacija

BizTalk serverio 2013

Kar?tosios pataisos, ?i? problem? yra ?trauktas ? kaupiamojo naujinimo paket? 2 BizTalk serverio 2013.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip gauti kaupiamojo naujinimo paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2892599 Atnaujinim? paketas 2 BizTalk serverio 2013


B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2848425 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 1 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft BizTalk Server 2013 Standard
  • Microsoft BizTalk Server 2013 Branch
  • Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise
Rakta?od?iai: 
kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2848425 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2848425

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com