การแก้ไข: "คอลัมน์ 'PROVIDERTYPE' ไม่อยู่ในตาราง SchemaTable" เว้นเมื่อคุณใช้ตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับฐานข้อมูล Oracle เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Oracle

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2845538
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทความนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
  • Pack อะแดปเตอร์ Microsoft BizTalk 2010
  • Pack อะแดปเตอร์ Microsoft BizTalk 2013

อาการ

สมมติว่า คุณกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ของตัวปรับต่อ BizTalk เป็นหรือบัญชีผู้ใช้ขณะทำการบริการตัวปรับต่อ BizTalk เมื่อต้องการใช้ภาษา-เล็ก เมื่อคุณใช้ตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับฐานข้อมูล Oracle เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Oracle คุณได้รับข้อความแสดงข้อยกเว้นต่อไปนี้:
Microsoft.ServiceModel.Channels.Common.MetadataException: การเรียกข้อมูลเมตาของการดำเนินการล้มเหลวขณะสร้าง WSDL ที่ 'http://Microsoft.LobServices.OracleDB/2007/03/POLLINGSTMT'---> System.ArgumentException: คอลัมน์ 'PROVIDERTYPE' ไม่ได้เป็นของตาราง SchemaTable

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากอะแดปเตอร์จัดการข้อมูลเมตาบางอย่างไม่ถูกต้อง อะแด็ปเตอร์ใช้ข้อมูลเมตาในการระบุคอลัมน์ของชุดข้อมูล อย่างไรก็ตาม อะแด็ปเตอร์ใช้ในกรณีไม่ถูกต้องสำหรับข้อมูลเมตาการจัดรูปแบบ

การแก้ไข

ข้อมูลของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม

สำหรับชุดของตัวปรับต่อ BizTalk 2013

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพ็คเกจการปรับปรุงสะสม 1 2013 Pack อะแดปเตอร์ BizTalk

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2892600 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม 1 2013 Pack อะแดปเตอร์ BizTalk

สำหรับชุดของตัวปรับต่อ BizTalk 2010

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ 2010 Pack อะแดปเตอร์ BizTalk

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2617150 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ 2010 Pack อะแดปเตอร์ BizTalk


สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ภาษาที่ไม่เทียบกับบัญชีผู้ใช้ที่ตั้งค่าคอนฟิก

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ BizTalk Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2003907 ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ BizTalk Server

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2845538 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 ตุลาคม 2556 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbbtsadapters kbmt KB2845538 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2845538

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com