FIX: "Skiltyje"PROVIDERTYPE"nepriklauso prie stalo SchemaTable" i?imt?, kai naudojate BizTalk adapter? "Oracle" duomen? baz?s prisijungti prie Oracle duomen? baz?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2845538
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?is straipsnis taikomas ?iems produktams:
  • Microsoft BizTalk adapter? paket? 2010
  • Microsoft BizTalk adapter? Pack 2013

Po?ymiai

Tarkime, kad j?s konfig?ruoti BizTalk adapter? vartotojo abonement? arba BizTalk adapter? paslaug? vykdymo abonementas vartoti kalb?, Did?iosios ir ma?osios raid?s. Naudojant BizTalk adapter? "Oracle" duomen? baz?s prisijungti prie Oracle duomen? baz?, galite gauti tok? i?imtis prane?im?:
Microsoft.ServiceModel.Channels.Common.MetadataException: Gavimo operacijos metaduomen? nepavyko, o pastato WSDL "http://Microsoft.LobServices.OracleDB/2007/03/POLLINGSTMT"---> System.ArgumentException: skiltyje "PROVIDERTYPE" nepriklauso lentel?je SchemaTable.

Prie?astis

Taip atsitinka, nes adapteris netinkamai tvarko kai metaduomen?. Adapteris naudoja metaduomen? nurodyti stulpeli? duomen? rinkini?. Adapteris naudojamas neteisingas atveju formatavimas metaduomenis.

Sprendimas

Atnaujinim? paketo informacija

BizTalk adapter? paketo 2013

Kar?tosios pataisos, ?i? problem? yra ?traukti ? atnaujinim? paketas 1 BizTalk adapter? Pack 2013.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip gauti ?? bendr? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2892600 Atnaujinim? paketas 1 BizTalk adapter? Pack 2013

BizTalk adapter? paketo 2010

Kar?tosios pataisos, ?i? problem? yra ?traukti ? atnaujinim? paketas 3 BizTalk adapter? paket? 2010.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip gauti ?? bendr? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2617150 Atnaujinim? paketas 3 BizTalk adapter? paket? 2010


B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Problemos sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, sukonfig?ruokite kalba, kuri n?ra tam jautri vartotojo abonemento.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie BizTalk serverio kar?t?sias pataisas, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:

2003907 Informacija apie BizTalk serverio kar?t?sias pataisas

Tre?i?j? ?ali? produkt?, kad ?iame straipsnyje aptariama, gaminami i? ?moni?, kurios nepriklauso nuo Microsoft. Microsoft neduoda joki? garantij?, numanom? ar kitaip, apie veikim? ir patikimum? ?i? produkt?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2845538 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 1 d. - Per?i?ra: 1.0
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbbtsadapters kbmt KB2845538 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2845538

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com