การแก้ไข: ติดข้อความจะอยู่ใน SM58 เมื่อคุณใช้อะแดปเตอร์ SAP ใช้ WCF ใน BizTalk Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2845536
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทความนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
  • Pack อะแดปเตอร์ Microsoft BizTalk 2010
  • Pack อะแดปเตอร์ Microsoft BizTalk 2013

อาการ

สมมติว่า คุณใช้อะแดปเตอร์ SAP ใช้ WCF พื้นฐานการสื่อสาร Windows Microsoft จาก Microsoft 2010 Pack อะแดปเตอร์ BizTalk เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ SAP การบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ BizTalk Microsoft คุณพบข้อผิดพลาดบางอย่างเมื่ออะแดปเตอร์ SAP WCF โดยยึดข้อความเอกสารขั้นกลาง (IDOC) ที่ได้รับจากระบบของ SAP ติดในสถานการณ์นี้ IDOC ข้อความอาจกลายเป็นอยู่ในสถานะธุรกรรมที่ดำเนินการอยู่ใน SM58 ในระบบ SAP นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะถูกบันทึกในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์บนเซิร์ฟเวอร์ BizTalk:
<EventData><Data>-กำหนดเอง WCF</Data><Data>System.Runtime.InteropServices.COMException (0xC0C0163C): ข้อยกเว้นจาก HRESULT: 0xC0C0163C ใน Microsoft.BizTalk.TransportProxy.Interop.IBTTransportBatch.SubmitMessage (ข่าวสารเกี่ยวกับ IBaseMessage) ที่ Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.Batch2.SubmitMessage (ข้อความ IBaseMessage, userData วัตถุ) ที่ Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.BizTalkExecutionQueue.DequeueTaskCore()</Data></EventData>
<EventData><Data>-กำหนดเอง WCF</Data><Data>Microsoft.Adapters.SAP.RFCException: รายละเอียด: รหัสข้อผิดพลาด = RFC_INVALID_HANDLE AdapterErrorMessage =เกิดข้อยกเว้นบนตัวฟังในขณะดำเนินการ RfcWaitForRequest ... ที่ Microsoft.ServiceModel.Channels.Common.Channels.AdapterReplyChannel.EndTryReceiveRequest (IAsyncResult ผลลัพธ์ RequestContext & requestContext) ที่ Microsoft.Adapters.Internal.LayeredChannelBindingElement.LayeredInboundChannel'1.System.ServiceModel.Channels.IReplyChannel.EndTryReceiveRequest (IAsyncResult ผลลัพธ์ RequestContext & บริบท) ที่ System.ServiceModel.Dispatcher.ErrorHandlingReceiver.EndTryReceive (IAsyncResult ผลลัพธ์ RequestContext & requestContext)</Data></EventData>
หมายเหตุนอกจากนี้ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อปิดอะแดปเตอร์ SAP ใช้ WCF โฮสต์ หรือปัญหาเครือข่ายเกิดขึ้น

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากอะแดปเตอร์ BizTalk ข้อผิดพลาดที่ส่งไปยังระบบของ SAP อย่างไรก็ตาม ระบบ SAP ไม่สามารถจัดการกับข้อผิดพลาด

การแก้ไข

หลังจากที่คุณใช้การแก้ไข ชนิดอื่นของข้อความแสดงข้อผิดพลาดถูกส่งผ่านในระบบของ SAP

ข้อมูลของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม

สำหรับชุดของตัวปรับต่อ BizTalk 2013

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพ็คเกจการปรับปรุงสะสม 1 2013 Pack อะแดปเตอร์ BizTalk

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2892600 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม 1 2013 Pack อะแดปเตอร์ BizTalk

สำหรับชุดของตัวปรับต่อ BizTalk 2010

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ 2010 Pack อะแดปเตอร์ BizTalk

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2617150 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ 2010 Pack อะแดปเตอร์ BizTalk


สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ BizTalk Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2003907 ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ BizTalk Server
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2845536 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 ตุลาคม 2556 - Revision: 1.0
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbbtsadapters kbmt KB2845536 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2845536

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com