คำอธิบายเกี่ยวกับฐานข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปรับสภาพ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 283878 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ผู้เริ่ม: จำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้คนเดียว

สำหรับรุ่น Microsoft Access 2000 ของบทความนี้ ให้ดู 209534.
สำหรับบทความนี้รุ่น Microsoft Access 97 หรือ Access 95 เป็น Microsoft ดู 100139.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงคำศัพท์เกี่ยวกับการปรับสภาพของฐานข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้น ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของคำศัพท์เฉพาะทางนี้มีประโยชน์เมื่อมีการออกแบบของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์การสนทนาอยู่

หมายเหตุ: นอกจากนี้ Microsoft ยังมีเว็บคาสต์ที่กล่าวถึงพื้นฐานของฐานข้อมูลเกี่ยวกับการปรับสภาพ เมื่อต้องการดูเว็บคาสต์นี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/servicedesks/webcasts/wc060600/wc060600.asp?fr=1

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำอธิบายเกี่ยวกับการปรับสภาพ

เกี่ยวกับการปรับสภาพคือ กระบวนการในการจัดระเบียบข้อมูลในฐานข้อมูล ซึ่งรวมถึงการสร้างตาราง และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางเหล่านั้นตามกฎที่ออกแบบมา เพื่อป้องกันข้อมูล และ เพื่อทำให้ฐานข้อมูลมีความยืดหยุ่น โดยตัดการสำรองและการอ้างอิงที่ไม่สอดคล้องกันทั้ง

ข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันจึงทำให้เปลืองเนื้อที่บนดิสก์ และสร้างปัญหาในการบำรุงรักษา หากต้องการข้อมูลที่มีอยู่ในสถานที่มากกว่าหนึ่ง ต้องเปลี่ยนข้อมูลในลักษณะเดียวกันในตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของลูกค้าจะง่ายกว่ามากถ้าใช้ถ้าข้อมูลนั้นถูกเก็บอยู่ในตาราง Customers และเห็นอื่นในฐานข้อมูล

การ "อ้างอิงที่ไม่สอดคล้องกัน" คืออะไร ในขณะนั้นเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ใช้ที่จะค้นหาในตารางลูกค้าสำหรับอยู่ของลูกค้าเฉพาะราย ดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมเพื่อหาเงินเดือนของพนักงานที่เรียกว่าลูกค้ามี เงินเดือนของพนักงานที่เกี่ยวข้อง หรือขึ้นอยู่กับ พนักงาน และดังนั้นจึง ควรถูกย้ายไปยังตารางพนักงาน การอ้างอิงที่ไม่สอดคล้องกันสามารถทำข้อมูลยากเข้าถึงได้เนื่องจากเส้นทางการค้นหาข้อมูลอาจหายไป หรือเสียหาย

มีเพียงไม่กี่กฎสำหรับฐานข้อมูลเกี่ยวกับการปรับสภาพ กฎแต่ละกฎจะเรียกว่า "ฟอร์มปกติ" ถ้ากฎข้อแรกจะได้จากสังเกต กล่าวได้ว่า ฐานข้อมูลจะอยู่ใน "ฟอร์มปกติแรก" ถ้ากฎสามก่อนจะได้จากสังเกต ฐานข้อมูลจะถูกพิจารณาว่าใน "ฟอร์มปกติที่สาม" ถึงแม้ว่าจะเป็นไปได้ในระดับอื่น ๆ เกี่ยวกับการปรับสภาพ ฟอร์มปกติที่สามจะถือเป็นระดับสูงสุดที่จำเป็นสำหรับโปรแกรมประยุกต์ส่วนใหญ่

เช่นเดียวกับกฎอย่างเป็นทางการและข้อกำหนดต่าง ๆ สถานการณ์จริงไม่อนุญาตเสมอสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สมบูรณ์ โดยทั่วไป เกี่ยวกับการปรับสภาพที่จำเป็นต้องมีตารางเพิ่มเติม และลูกค้าบางรายพบนี้ยุ่งยาก ถ้าคุณตัดสินใจที่จะละเมิดกฎของเกี่ยวกับการปรับสภาพก่อนสามหนึ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมประยุกต์ของคุณต่อปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่นข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและการอ้างอิงที่ไม่สอดคล้องกัน

คำอธิบายต่อไปนี้รวมตัวอย่าง

ฟอร์มปกติแรก

 • กลุ่มการทำซ้ำในแต่ละตารางขึ้นอีก
 • สร้างตารางแยกต่างหากสำหรับแต่ละชุดของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • ระบุแต่ละชุดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคีย์หลัก
ไม่ใช้หลายเขตข้อมูลในหนึ่งตารางเพื่อเก็บข้อมูลที่คล้ายกัน ตัวอย่างเช่น การติดตามสินค้าในสต็อกที่อาจมาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้สอง เรกคอร์ดในสินค้าคงคลังอาจประกอบด้วยฟิลด์สำหรับผู้จัดจำหน่ายรหัส 1 และ 2 รหัสผู้จัดจำหน่ายเท่านั้น

เกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเพิ่มผู้จัดจำหน่ายที่สาม เพิ่มเขตข้อมูลที่ไม่ใช่คำตอบ จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมและตาราง และไม่ได้อย่างราบรื่นรองรับจำนวนผู้จัดจำหน่ายแบบไดนามิก แทน ทำข้อมูลผู้จัดจำหน่ายทั้งหมดในตารางแยกต่างหากเรียกว่า ผู้จัดจำหน่ายแล้วสินค้าคงคลังที่เชื่อมโยงกับผู้จัดจำหน่าย มีคีย์หมายเลขสินค้า หรือผู้ขาย มีหมายเลขรหัสของผู้จัดจำหน่ายของสินค้าคงคลัง

ฟอร์มปกติที่สอง

 • สร้างตารางแยกต่างหากสำหรับชุดของค่าที่ใช้เรกคอร์ tomultiple
 • ตารางเหล่านี้เกี่ยวเนื่องกับ foreign key
ระเบียนควรขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่คีย์หลักของตาราง (คีย์ผสม ถ้าจำเป็น) ตัวอย่างเช่น พิจารณาที่อยู่ของลูกค้าในระบบบัญชี อยู่ถูกต้อง ตามตารางลูกค้า แต่ โดยตารางใบสั่ง จัดส่ง ใบแจ้งหนี้ บัญชีลูกหนี้ และคอลเลกชัน แทนที่เป็นการเก็บอยู่ของลูกค้า เป็นรายการแยกต่างหากในแต่ละตารางเหล่านี้จัดเก็บไว้ในเดียว อย่างใดอย่างหนึ่ง ในตารางลูกค้า หรือตารางที่อยู่แยกกัน

ฟอร์มปกติที่สาม

 • ฟิลด์ที่ขึ้นอยู่กับคีย์การตัดออก
ค่าในระเบียนที่เป็นส่วนหนึ่งของคีย์ของเรกคอร์ดที่ไม่ได้อยู่ในตาราง โดยทั่วไป เวลาเนื้อหาของฟิลด์กลุ่มอาจใช้ได้มากกว่าหนึ่งระเบียนในตาราง ให้พิจารณาการวางเขตข้อมูลเหล่านั้นในตารางแยกต่างหาก

ตัวอย่างเช่น ในตารางการสรรหาพนักงาน มหาวิทยาลัยชื่อและที่อยู่ของผู้สมัครอาจรวมอยู่ แต่คุณต้องการรายการสมบูรณ์ของ universities สำหรับกลุ่มเมล ถ้ามหาวิทยาลัยข้อมูลถูกเก็บไว้ในตารางผู้สมัคร ไม่มีวิธีการ universities รายการมัคปัจจุบันไม่ สร้างตาราง Universities แยกต่างหาก และเชื่อมโยงไปยังตารางผู้สมัคร มีคีย์รหัสมหาวิทยาลัย

ข้อยกเว้น: ยึดมั่นในฟอร์มแบบปกติที่สาม ในขณะที่ต้องใน ไม่ทุกกรณี ถ้าคุณมีตาราง Customers และคุณต้องการลบการอ้างอิง interfield ที่เป็นไปได้ทั้งหมด คุณต้องสร้างตารางแยกต่างหากสำหรับเมือง รหัสไปรษณีย์ พนักงานขาย ประเภทลูกค้า และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจซ้ำกันในหลายระเบียน ทฤษฎี เกี่ยวกับการปรับสภาพคือมูลค่า pursing อย่างไรก็ตาม ตารางขนาดเล็กมากอาจลดประสิทธิภาพการทำงาน หรือเกินกำลังการผลิตหน่วยความจำและการเปิดแฟ้ม

อาจเป็นไปได้เมื่อต้องการใช้ฟอร์มปกติที่สามเฉพาะข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ถ้ายังคงบางฟิลด์ที่สัมพันธ์กัน ออกแบบโปรแกรมประยุกต์ของคุณเพื่อกำหนดให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบทั้งหมดฟิลด์ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

แบบฟอร์มอื่น ๆ เกี่ยวกับการปรับสภาพ

สี่ปกติ หรือที่เรียกว่า Boyce Codd ปกติฟอร์ม (BCNF), และฟอร์มที่ห้าปกติมีอยู่ แต่ไม่ค่อยมีพิจารณาในทางปฏิบัติการออกแบบ กฎเหล่านี้ไม่อาจส่งผลให้การออกแบบฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบน้อยกว่า แต่ควรมีผลกระทบต่อฟังก์ชันการทำงาน

ตารางที่มีตัวอย่าง normalizing

ขั้นตอนเหล่านี้สาธิตกระบวนการ normalizing ตารางนักเรียนขึ้นเอง
 1. ตาราง unnormalized:

  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  นักเรียน #โปรแกรมช่วยแนะนำห้อง AdvClass1Class2Class3
  1022Jones412101-07143-01159-02
  4123Smith216201-01211-02214-01
 2. ปกติฟอร์มแรก: ไม่มีการทำซ้ำกลุ่ม

  Tablesshould มีเพียงสองมิติ เนื่องจากนักเรียนหนึ่งมีหลายชั้น theseclasses ควรแสดงรายการในตารางแยกต่างหาก เขตข้อมูล Class1, Class2 และ Class3in ด้านบนระเบียนนั้นไม่มี indications ของปัญหาในการออกแบบ

  Spreadsheetsoften ใช้มิติอื่น แต่ตารางไม่ควร อีกวิธีหนึ่งที่ใช้ค้นหา atthis ปัญหาคือ มีความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม อย่าใส่ด้านหนึ่งและด้านต่าง ๆ ในตารางเดียวกัน แทน สร้างตารางอีกตารางหนึ่งใน normalform แรก โดยการตัดออกกลุ่มการทำซ้ำ (คลาส #), ดังแสดงด้านล่าง:

  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  นักเรียน #โปรแกรมช่วยแนะนำห้อง Advคลาส #
  1022Jones412101-07
  1022Jones412143-01
  1022Jones412159-02
  4123Smith216201-01
  4123Smith216211-02
  4123Smith216214-01
 3. สองฟอร์มปกติ: กำจัดข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

  Notethe ค่าหลายคลาส # ค่าสำหรับแต่ละนักเรียน # ในตารางข้างต้น คลาส #is มีฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับนักเรียน # (คีย์หลัก), ดังนี้ relationshipis ไม่อยู่ในฟอร์มที่สองที่ปกติ

  ตารางสองตาราง demonstratesecond ปกติแบบต่อไปนี้:

  นักเรียน:

  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  นักเรียน #โปรแกรมช่วยแนะนำห้อง Adv
  1022Jones412
  4123Smith216


  ลงทะเบียน:

  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  นักเรียน #คลาส #
  1022101-07
  1022143-01
  1022159-02
  4123201-01
  4123211-02
  4123214-01
 4. ฟอร์มปกติที่สาม: กำจัดข้อมูล OnKey ที่ไม่สัมพันธ์กัน

  ในตัวอย่างผ่าน isfunctionally Adv-ห้อง (หมายเลข office ของโปรแกรมช่วยแนะนำ) ขึ้นอยู่กับแอตทริบิวต์ของโปรแกรมช่วยแนะนำ โซลูชันจะย้าย thatattribute จากตารางนักเรียนไปยังตาราง คณะเป็น shownbelow:

  นักเรียน:

  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  นักเรียน #โปรแกรมช่วยแนะนำ
  1022Jones
  4123Smith


  คณะ:

  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ชื่อห้องDept
  Jones41242
  Smith21642

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 283878 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2556 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbdesign kbdatabase kbhowto kbmt KB283878 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:283878

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com