การปรับปรุงที่ปรับปรุงมีความยืดหยุ่นของคลัสเตอร์ใน Windows Server 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2838669 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สอดคล้องกับ KB 2838669 ได้ถูกรวมเข้ากับโปรแกรมแก้ไขด่วน KB 2878635 ซึ่งประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดที่รวมอยู่ใน KB 2838669 ก่อนหน้านี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บทความนี้แนะนำการปรับปรุงสำหรับการปรับปรุงมีความยืดหยุ่นของคลัสเตอร์ใน Windows Server 2012 หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ เหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาที่คุณพบต่อไปนี้:

ปัญหาที่ 1
พิจารณาการ scnario ต่อไปนี้:
 • คุณมีบทบาท Hyper-V server ติดตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์แฟ้มบน Windows Server 2012
 • คุณมีจำนวนมากเครื่องเสมือนบนบล็อกเซิร์ฟเวอร์ข่าวสาร (SMB) ใช้ร่วมกัน
 • แนบกับตัวควบคุม iSCSI ฮาร์ดดิสก์เสมือน
ในสถานการณ์นี้ คุณไม่สามารถเข้าถึงศูนย์ควบคุม iSCSI

ปัญหาที่ 2
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีคลัสเตอร์ล้มเหลวสองโหนดที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2012
 • คลัสเตอร์คือพาร์ทิชัน
 • ไม่มีคลัสเตอร์ที่ใช้ร่วมกันระดับเสียง (CSV) บนโหนดคลัสเตอร์ และเป็นทรัพยากรควอรัมบนโหนดคลัสเตอร์อื่น
ในสถานการณ์สมมตินี้ คลัสเตอร์จะไม่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ ปัญหานี้สามารถถูกแก้ไขได้ ด้วยการเริ่มการทำงานของคลัสเตอร์ชั่วคราว

ปัญหาที่ 3
สมมติว่า คุณตั้งค่าการเชื่อมต่อ SMB ระหว่างคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2012 สอง ฮาร์ดแวร์บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่สนับสนุน Offloaded ข้อมูลการโอนย้าย (ODX) ในสถานการณ์นี้ เซสชัน SMB ถูกปิดโดยไม่คาดคิด

การตัดสินค้าจากคลัง 4
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีคลัสเตอร์ Windows Server 2012 ใช้ล้มเหลว
 • คุณมีเครื่องเสมือนบนไดรฟ์ข้อมูล CSV บนคลัสเตอร์
 • คุณพยายามสร้าง snapshot สำหรับเครื่องเสมือน อย่างไรก็ตาม การสร้างสแนปช็อตที่ถูกตรวจพบขณะติดอยู่ ดังนั้น ชุดสแนปช็อตจะถูกยกเลิก
 • ในระหว่างกระบวนการ abortion ของสแนปช็อต CSV ไดรฟ์ข้อมูลจะถูกลบหลังจากการแบ่งปันสแนปช็อตจะถูกลบออก
ในสถานการณ์สมมตินี้ abortion กระบวนการถูกหยุดชั่วคราวโดยอัตโนมัติเนื่องจาก มีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบนคลัสเตอร์

การตัดสินค้าจากคลัง 5
สมมติว่า คุณมีคลัสเตอร์ Windows Server 2012 ใช้ล้มเหลว คำขอเปลี่ยนแปลงสถานะสแนปช็อตเจาะจงสองจะถูกส่งจากผู้จัดการฝ่ายควบคุมดิสก์ระบบแฟ้มพร็อกซีของ CSV (CSVFS) คำขอไม่มีอยู่ในข้อความเดียวกัน ในสถานการณ์นี้ ตัวจัดการตัวควบคุมดิสก์จะออกซิงค์กับ CSVFS

การตัดสินค้าจากคลัง 6
สมมติว่า คุณสร้าง snapshot ของไดรฟ์ข้อมูล CSV บนคลัสเตอร์ล้มเหลวที่ใช้ Windows Server 2012 เมื่อมีการสร้างสแนปช็อตที่ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ สร้างสแนปช็อตอื่นมีการร้องขอบนไดรฟ์ข้อมูล CSV เดียวกัน ในสถานการณ์นี้ การสร้าง snapshot ล้มเหลว และความหลังสแนปช็อตสร้างพยายามทั้งหมดบนไดรฟ์ข้อมูล CSV ล้มเหลว

หมายเหตุ คุณไม่สามารถสร้าง snapshot สำหรับไดรฟ์ข้อมูล CSV จนกว่าไดรฟ์ข้อมูลล้มเหลวผ่าน หรือปริมาตรต่อออฟไลน์ และจากนั้น กลับไปออนไลน์

นอกจากนี้ การปรับปรุงแก้ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) ต่อไปนี้:
2799728 เครื่องเสมือนเข้าสู่สถานะหยุดชั่วคราว หรือไดรฟ์ข้อมูล CSV ต่อออฟไลน์เมื่อคุณพยายามสร้างแฟ้มสำรองของเครื่องเสมือนในคลัสเตอร์ Windows Server 2012 ใช้ล้มเหลว
2801054 ข้อผิดพลาด VSS_E_SNAPSHOT_SET_IN_PROGRESS เมื่อคุณพยายามสำรองข้อมูลเครื่องเสมือนใน Windows Server 2012
2796995 โอนย้ายข้อมูล offloaded ล้มเหลวบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 8 หรือ Windows Server 2012
2813630 เครื่องเสมือนเข้าสู่สถานะหยุดชั่วคราว หรือไดรฟ์ข้อมูล CSV ต่อออฟไลน์เมื่อคุณพยายามสร้างแฟ้มสำรองของเครื่องเสมือนในคลัสเตอร์ Windows Server 2012 ใช้ล้มเหลว
2824600 เครื่องเสมือนเข้าสู่สถานะหยุดชั่วคราว หรือต่อออฟไลน์เมื่อคุณพยายามที่จะสร้างสำเนาสำรองของเครื่องเสมือนบนไดรฟ์ข้อมูล CSV ใน Windows Server 2012

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดมี" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอไปยัง การบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดมี" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณจะต้องใช้ Windows Server 2012

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับรีจิสทรี

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

มีข้อมูลอื่นแทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สอดคล้องกับ KB 2838669 ด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน KB 2878635 ซึ่งประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดที่รวมอยู่ใน KB 2838669 ก่อนหน้านี้ คุณควรใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน KB 2878635 เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาอธิบายไว้ใน KB2838669 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2878635การปรับปรุงซึ่งทำการปรับปรุงที่มีความยืดหยุ่นของผู้ให้บริการ cloud ใน Windows Server 2012: 2013 ธันวาคม

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2012
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 8 และการแก้ไขด่วนของ Windows Server 2012 จะรวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น " Windows 8 " จะแสดงอยู่บนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ " Windows 8 " บนหน้า โปรดดูที่หัวข้อ "นำไปใช้" ในบทความเพื่อระบุระบบปฏิบัติจริงที่จะนำแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้เสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.2.920 0.20 xxxWindows Server 2012RTMLDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในการ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2012 " ส่วน แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับ Windows Server 2012 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Csvflt.sys6.2.9200.20682205,82406 2013 เมษายน05:08x 64
Clussvc.exe6.2.9200.206867,219,20011-เมษายน-201323:17x 64
Csvfs.sys6.2.9200.20686624,12811-เมษายน-201322:15x 64
Fssagent.dll6.2.9200.20682506,88011-เมษายน-201323:16x 64
Kernelbase.dll6.2.9200.20682976,38411-เมษายน-201323:16x 64
Ntfs.sys6.2.9200.206841,935,62412-เมษายน-201301:21x 64
Rdbss.sys6.2.9200.20685423,93610 2013 เมษายน22:23x 64
Srv2.sys6.2.9200.20685619,52010 2013 เมษายน22:23x 64
Kernelbase.dll6.2.9200.20685666,11211-เมษายน-201303:24x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed


สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2012

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2012 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_0b08f40eed49d84f47218019fa3c13ae_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_d4638fa2b65ffee4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม697
วัน (UTC)12-เมษายน-2013
เวลา (UTC)14:32
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_17cda07d831238a2edb70e53cf340350_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_b3032537fb28c850.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม719
วัน (UTC)12-เมษายน-2013
เวลา (UTC)14:32
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_1874c6858b2c39f2fae7940b925b0d36_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_1376cfb8f3ee8174.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,072
วัน (UTC)12-เมษายน-2013
เวลา (UTC)14:32
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_4d77199c4008986720cb21eb0ca2d70e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_d7f5ca982b3187a1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,046
วัน (UTC)12-เมษายน-2013
เวลา (UTC)14:32
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_685e282405a688ad657d10de4f5c4cd0_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_590472fd20fb77a6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม710
วัน (UTC)12-เมษายน-2013
เวลา (UTC)14:32
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_940d337d370cd1eef650f418547dc16a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_3f5694eccc2fd2f3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)12-เมษายน-2013
เวลา (UTC)14:32
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_ac185f9aac18a5b9223c579a4dd9c61c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_0a04d4ad80bd1774.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม704
วัน (UTC)12-เมษายน-2013
เวลา (UTC)14:32
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_be7068658c4f7bb9f0655692a7334a23_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_c24c32857537737b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)12-เมษายน-2013
เวลา (UTC)14:32
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ...คลัสเตอร์-csvflt-core_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_165857175a854f7c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,685
วัน (UTC)12-เมษายน-2013
เวลา (UTC)01:18
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_1316f1dd446bd05d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,086
วัน (UTC)12-เมษายน-2013
เวลา (UTC)01:18
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ...rcluster-csvfs-core_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_2f8c1ecf024dcaff.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,087
วัน (UTC)12-เมษายน-2013
เวลา (UTC)01:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-fileservervssagent_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_3c564a807c41eb79.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม23,190
วัน (UTC)12-เมษายน-2013
เวลา (UTC)01:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_8057c0e357741357.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,777
วัน (UTC)12-เมษายน-2013
เวลา (UTC)00:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-ntfs_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_ffc6724cbfcb9c50.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,743
วัน (UTC)12-เมษายน-2013
เวลา (UTC)01:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-rdbss_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_b32a205c04497251.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม22,927
วัน (UTC)12-เมษายน-2013
เวลา (UTC)01:18
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_3341e1fe995bb683.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม207,159
วัน (UTC)12-เมษายน-2013
เวลา (UTC)01:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-f ...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_1d6b9c2f78cc9258.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,868
วัน (UTC)11-เมษายน-2013
เวลา (UTC)23:23
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Wow64_microsoft-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_8aac6b358bd4d552.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,785
วัน (UTC)11-เมษายน-2013
เวลา (UTC)23:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2838669 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 มกราคม 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2838669 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2838669

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com