วิธีการใช้ลักษณะการทำงานในการกำหนดค่าการสำรองสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายหลายใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 283676 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ฟังก์ชันการทำงานของการกำหนดค่าอื่น ๆ เพื่อสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายหลาย ถ้าคุณเป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของการกำหนดค่าอื่น ๆ เพื่อรักษารื่นการดำเนินงานในสำนักงานและเครือข่ายในบ้านโดยไม่ต้องการตั้งค่า TCP/IP ที่กำหนดค่าใหม่ด้วยตนเอง ลักษณะการทำงานนี้ระบุว่า การกำหนดค่าสำรองใช้ TCP/IP หากไม่พบเซิร์ฟเวอร์ DHCP ฟังก์ชันการทำงานของการกำหนดค่าการสำรองจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณใช้คอมพิวเตอร์ในเครือมากกว่าหนึ่งข่าย ตำแหน่งเครือข่ายเหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีเซิร์ฟเวอร์ DHCP และคุณไม่ต้องการใช้โพรโทคอข้ออัตโนมัติส่วนอินเทอร์เน็ตล (IP) จัดการกับการตั้งค่าคอนฟิก

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของการกำหนดค่าสำรองถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ ในสำนักงานของคุณ และ ที่บ้านของคุณ เมื่อคุณอยู่ในสำนักงานหมาย เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้การกำหนดค่าการจัดสรร DHCP TCP/IP เมื่อคุณอยู่ที่บ้าน (ซึ่งคุณไม่สามารถเข้าถึงไปยังเซิร์ฟเวอร์ DHCP), เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้การกำหนดค่าสำรองโดยอัตโนมัติ


ใช้ลักษณะการทำงานในการกำหนดค่าการสำรอง

เมื่อต้องการใช้ลักษณะการทำงานในการกำหนดค่าการสำรอง:
  1. ในการเริ่มการทำงานเมนู คลิกแผงควบคุม.
  2. คลิกเครือข่ายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต.
  3. คลิกการเชื่อมต่อเครือข่าย.
  4. คลิกขวาเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่คุณต้องการตั้งค่าคอนฟิก และคลิกคุณสมบัติ.
  5. คลิกอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (TCP/IP)คลิกคุณสมบัติ.
  6. คลิกการการกำหนดค่าอื่นแท็บ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 283676 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbenv kbhowto kbhowtomaster kbnetwork kbmt KB283676 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:283676

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com