วิธีสามารถฉันเปิด หรือปิดไฟร์วอลล์ใน Windows XP Service Pack 2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าหรือไม่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 283673 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการเปิดใช้งานไฟร์วอลล์ หรือปิดไฟร์วอลล์ใน Windows XP Service Pack 2 และ Service Pack 3 คุณอาจต้องการปิดใช้งานไฟร์วอลล์ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหาโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ทำงานตามที่คาดไว้หลังไฟร์วอลล์

หมายเหตุ ไฟร์วอลล์คือ ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ตรวจสอบข้อมูลที่มา จากอินเทอร์เน็ต หรือ จากเครือข่าย แล้ว ทำการสกัดบล็อกข้อมูล หรือให้ข้อมูลผ่านเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณว่าข้อมูลจะถูกบล็อค หรือผ่านเข้ามาในการตั้งค่าไฟร์วอลล์ของคุณ ไฟร์วอลล์จะช่วยป้องกันไม่ให้ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (เช่นหนอน) สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านทางเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต ไฟร์วอลล์ยังสามารถช่วยยับยั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณส่งซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายไปสู่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ Windows XP, Windows XP Service Pack 2 (SP2), และ Windows XP Service Pack 3 (SP3) รวมถึงซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์

วิธีการเปิดไฟร์วอลล์หมายเหตุ ขั้นตอนเหล่านี้มีเฉพาะสำหรับ Windows XP SP2 และ Windows XP SP3 ขั้นตอนเหล่านี้ไม่เหมาะกับ Windows XP รุ่นก่อนหน้า ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า Windows XP รุ่นที่คุณกำลังใช้งาน ไป "วิธีการตรวจสอบของเซอร์วิสแพ็คปัจจุบัน"ส่วน

ต้องการให้เราเปิดไฟร์วอลล์ของคุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการทำด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉัน

เมื่อต้องการเปิดใช้งานไฟร์วอลล์โดยอัตโนมัติ การ แก้ไขปัญหานี้การเชื่อมโยง แล้ว คลิก เรียกใช้ในการ การดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50102


หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น

หมายเหตุ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติ ไปยังแฟลชไดรฟ์ หรือซีดี และจากนั้น คุณสามารถเรียกใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการเปิดใช้งานไฟร์วอลล์ Windows ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด Firewall.cplแล้ว คลิก ตกลง.
 2. ในการ ทั่วไป แท็บ คลิก บน (แนะนำ).
 3. คลิก ตกลง.
หมายเหตุ ถ้าการ ทั่วไป แท็บหรือ บน (แนะนำ) ตัวเลือกไม่พร้อมใช้งาน ระบบอาจมีนโยบายกับการเรียกใช้ไฟร์วอลล์ ติดต่อผู้ดูแลระบบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานไฟร์วอลล์ นอกจากนี้ ระบบอาจอยู่แล้วต้องใช้ไฟร์วอลล์ของบริษัทอื่น (การแจ้งเตือนของโซนหรือปลอดภัยอินเทอร์เน็ตของ Norton ตัวอย่าง) ด้วย ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อช่วยในการตรวจสอบว่า ไฟร์วอลล์กำลังทำงานบนระบบ

ถ้าคุณยังคงต้องขอความช่วยเหลือหลังจากที่คุณติดต่อผู้ดูแลระบบ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน.

วิธีการปิดไฟร์วอลล์

หมายเหตุ ขั้นตอนเหล่านี้สำหรับ Windows XP SP2 และ Windows SP3 เท่านั้นได้ พวกเขาไม่อยู่สำหรับ Windows XP รุ่นก่อนหน้า ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า Windows XP รุ่นที่คุณกำลังใช้งาน ไป "วิธีการตรวจสอบของเซอร์วิสแพ็คปัจจุบัน"ส่วน

หมายเหตุ เมื่อคุณปิดใช้งานไฟร์วอลล์ คุณปล่อยให้คอมพิวเตอร์ของคุณเสี่ยงต่อการถูกโจมตี ดังนั้น ก่อนที่คุณปิดใช้งานไฟร์วอลล์ของคุณ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณจากเครือข่ายทั้งหมด ซึ่งรวมถึงอินเทอร์เน็ต ขึ้น คุณสามารถเปิดใช้งานไฟร์วอลล์ของบริษัทอื่น

เมื่อต้องการปิดใช้งานไฟร์วอลล์ Windows ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด Firewall.cplแล้ว คลิก ตกลง.
 2. ในการ ทั่วไป แท็บ คลิก ปิด (ไม่แนะนำ).
 3. คลิก ตกลง.

วิธีการตรวจสอบของเซอร์วิสแพ็คปัจจุบัน

ก่อนที่คุณเริ่มดาวน์โหลด Service Pack อัพเดต คุณควรตรวจสอบว่าเซอร์วิสแพ็คที่คุณกำลังเรียกใช้ เมื่อต้องการตรวจสอบว่าเซอร์วิสแพ็คที่คุณกำลังทำงานอยู่ในขณะนี้ ให้ทำตามขั้นตอนนี้:
 • คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด sysdm.cplแล้ว คลิก ตกลง.
บรรทัดสุดท้ายภายใต้ระบบบอกคุณว่าเซอร์วิสแพ็คที่คุณกำลังทำงานอยู่ ถ้าไม่มี service pack จะแสดงรายการ คุณกำลังเรียกใช้ Windows XP รุ่นที่วางจำหน่าย

คำเตือน ถ้าคุณกำลังเรียกใช้รุ่นที่วางจำหน่ายของ Windows XP หรือ Windows XP Service Pack 1 ผลิตภัณฑ์นี้หมดอายุ ดังนั้น จะมีการสนับสนุนการปรับปรุงที่พร้อมใช้งาน คุณควรปรับปรุงเป็น Windows XP SP3 โดยเร็วที่สุดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ service pack ล่าสุดของ Windows XP คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322389วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในไฟร์วอลล์ Windows ใน Windows XP SP2 ดู ที่ "ใหม่ ลักษณะการทำงานใน Windows XP Service Pack 2 "การเชื่อมต่อเครือข่าย บทความใน 2004 มกราคม - คอลัมน์ Cable Guy

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 283673 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 กรกฎาคม 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Keywords: 
kbmsifixme kbfixme kbenv kbfirewall kbarttypeshowme kbhowtomaster kbnetwork kbmt KB283673 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:283673

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com