Yra prieinamas naujinimas, kuris suteikia Authenticode pasira?ymo ?SD para?ai Windows XP SP3 "ir" Windows Server 2003 SP2

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2836198 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?vadas

?iame straipsnyje apra?oma, atnaujinti thatallows Authenticode pasira?ymo kriptografijos paslaugos teik?jas (CSP) para??, kompiuteryje, kuriame veikia Windows XP Service Pack 3 (SP3) "arba" Windows Server 2003 2 pakeitim? paket? (SP2). Po to, kai ?diegsite naujinim?, galite naudoti branduolio re?imo Authenticode kodo pasira?ymo proces? pasira?yti civilin?s ?SD.

Pastaba.Naudojant Authenticode kodo pasira?ymo proces?, tre?iosios ?alies gamintojai gali i?duoti kodo pasira?ymo sertifikatus, kurie liudijim? ?staigos teikia ir kurie yra pripa?inti Microsoft (pvz., VeriSign). Tada, tre?iosios ?alies gamintojai gali naudoti sertifikatus pasira?yti dvejetainius failus. Nes ?aknis certificatesare kry?ius pasira?ytas Microsoft, Microsoft gali pripa??sta pa?ym?jimus. Be to, rakt? ir temos pavadinimus Microsoft kry?ius pasira?ymo sertifikatai yra u?programuotas Windows. Tod?l rakt? ir subjekto pavadinimai yra palyginti kai sistema Windows tikrina vientisum? Authenticode pasira?? dvejetainius failus.

Daugiau informacijos

Kaip ?sigyti ?? naujinim?

Microsoft atsisiuntimo centro
?is failas yra galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Operacin? sistemaAtnaujinimas
Visos palaikomos x 86 "Windows XP" versijoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos x 64 paremtose versijose Windows XP
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos x 86 pagrindo versijos Windows Server 2003
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos x 64 paremtose versijose Windows Server 2003
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2003
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip ?sigyti ?Microsoft? palaikymo failus i? internetin?s tarnybos
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose.

B?tinosios s?lygos

Norint pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, kompiuteryje turi veikti Windows XP SP3 arba Windows Server 2003 SP2.Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip gauti Windows Server 2003 pakeitim? paket? arba Windows XP Professional x 64 Edition pakeitim? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
889100 Kaip ?sigyti naujausi? pakeitim? paket? Windows Server 2003

Registro informacija

Naudoti kar?t?sias pataisas ?iame pakete, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Sistemos paleidimas i? naujo

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais?, turite paleisti i? naujo kompiuterio.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leista kar?toji pataisa.

Failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Angl? (JAV) ?ios kar?tosios pataisos versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. ?i? fail? data ir laikas pateikti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? data ir laikas j?s? vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku pagal vasaros / ?iemos laik? (DST). Be to, data ir laikas gali keistis, kai atliekate tam tikrus veiksmus su failais.
Windows XP ir Windows Server 2003 failo informacinius prane?imus
  • Be to, ?iose lentel?se pateiktus failus, ?ios kar?tosios pataisos taip pat ?diegia susij? saugumo katalogo fail? (KBnumeris.cat), pasira?ytas Microsoft skaitmeniniu para?u.
  • ?is naujinimas yra dvejetainius failus Windows XP SP3 LDR paslaug? ?akos, bet n?ra dvejetainius failus Windows XP SP3 GDR paslaug? ?akos. Taip yra suprojektuota. Visus ateities atnaujinimus Windows XP taip pat yra tik dvejetainius failus Windows XP SP3 LDR paslaug? ?akos.
Visoms palaikomoms versijos Windows XP
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatformaSP reikalavimasPaslaug? ?aka
CheckTokenMembership5.1.2600.6379618,49612-Apr-201312:37x86SP3SP3GDR
CheckTokenMembership5.1.2600.6379618,49612-Apr-201312:36x86SP3SP3QFE
Updspapi.dll6.3.13.0382,8402010-Lie-0513:16x86N? vienasNegalioja
Visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows Server 2003
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatformaSP reikalavimasPaslaug? ?aka
CheckTokenMembership5.2.3790.5148620,03212-Apr-201312:44x86SP2SP2GDR
CheckTokenMembership5.2.3790.5148620,03212-Apr-201312:43x86SP2SP2QFE1
Updspapi.dll6.3.4.1379,1842010-Lie-0814:23x86N? vienasNegalioja
Visoms palaikomoms x 64 paremtose versijose Windows Server 2003 ir Windows XP
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatformaSP reikalavimasPaslaug? ?aka
CheckTokenMembership5.2.3790.51481,053,69612-Apr-201310:22x64SP2SP2GDR
Wadvapi32.dll5.2.3790.5148620,03212-Apr-201310:22x86SP2OHO
CheckTokenMembership5.2.3790.51481,066,49612-Apr-201310:19x64SP2SP2QFE1
Wadvapi32.dll5.2.3790.5148620,03212-Apr-201310:19x86SP2OHO
Updspapi.dll6.3.4.1462,12812-Apr-201310:23x64N? vienasNegalioja
Visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2003
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatformaSP reikalavimasPaslaug? ?aka
CheckTokenMembership5.2.3790.51481,483,26412-Apr-201310:22IA-64SP2SP2GDR
Wadvapi32.dll5.2.3790.5148620,03212-Apr-201310:22x86SP2OHO
CheckTokenMembership5.2.3790.51481,484,28812-Apr-201310:19IA-64SP2SP2QFE1
Wadvapi32.dll5.2.3790.5148620,03212-Apr-201310:19x86SP2OHO
Updspapi.dll6.3.4.1655,15212-Apr-201310:23IA-64N? vienasNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Savyb?s

Straipsnio ID: 2836198 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 14 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
Rakta?od?iai: 
kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbmt KB2836198 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2836198

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com