FIX: ypatyb? InnerText ra?yti tik "klaidos prane?im?"tr?ksta naudodami System.Xml.XmlDocument BizTalk Server 2010 arba BizTalk Server 2013

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2835689 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • Galite sukurti nauj? Microsoft BizTalk Server 2010 arba Microsoft BizTalk Server 2013 m. projekt? Microsoft Visual Studio 2010.
 • Galite sukurti vien? tarka ? projekt?.
 • Galite sukurti du kintamieji su tarka:
  • var1: System.Xml.XmlDocument
  • var2: System.String
 • Galite prid?ti vien? i?rai?kos forma su tarka.
 • Galite prid?ti ?? kod? i?rai?kos formos:
  var1 = new System.Xml.XmlDocument();var2 = var1.InnerText;
Tokiu atveju gaunate ?? klaidos prane?im?:
"var1.InnerText ": .NET ypatyb? yra tik ra?oma nes dar gauti accessor.

Sprendimas

Kaupiamasis naujinimas informacija

BizTalk serverio 2013

Kar?tosios pataisos, ?i? problem? yra ?trauktas ? kaupiamojo naujinimo paket? 2 BizTalk serverio 2013.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip gauti kaupiamojo naujinimo paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2892599 Atnaujinim? paketas 2 BizTalk serverio 2013

BizTalk Server 2010

Kar?tosios pataisos, ?i? problem? yra ?trauktas ? kaupiamojo naujinimo paket?, skirt? BizTalk Server 2010.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip gauti kaupiamojo naujinimo paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2855367 Atnaujinim? paketas 6 BizTalk Server 2010

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Problemos sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, i? naujo ? XML dokumento kaip XmlNode.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2835689 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 1 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Standard
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2835689 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2835689

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com