ไอขาดหายไปสามควบคุมแผงคอนหลังจากการปรับรุ่นไปยัง Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 283551 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

หลังจากที่คุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์จาก Microsoft Windows 98 หรือ Microsoft Windows Millennium Edition (Me) เป็น Microsoft Windows XP ไอคอน'แผงควบคุม'ที่มีการติดตั้ง โดยโปรแกรมอื่น ๆ อาจหายไป

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเฉพาะ ทราบ แผงควบคุมที่ดีที่มีย้ายไอคอนในระหว่างการปรับรุ่น

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไอคอน'แผงควบคุม'ที่ไม่รู้จักได้ ".disabled" ผนวกเข้ากับชื่อแฟ้มในระหว่างการปรับรุ่น

ตัวอย่าง::

ชื่อโปรแกรมcpl.disabled

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 283551 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 มกราคม 2558 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbnosurvey kbarchive kb3rdparty kbprb kbui kbmt KB283551 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:283551

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com