NUSTATYTI: Atminties, kad BizTalk pagrindinio kompiuterio procesas naudoja did?ja, kai prane?im? n?ra eil?je BizTalk Server

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2823757 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

?sivaizduokite toki? situacij?:

 • Kai siunt? eili?kumo valdymo gauti vietos "Microsoft BizTalk Server 2009", "BizTalk Server 2010" arba "BizTalk Server 2013 sukonfig?ruoti.
 • Siunt? eili?kumo valdymo gauti vietose kai kurie prane?imai i? nuotolinio operacij? eil?.
 • Prane?im? n?ra eil?je tam tikr? laik?.

Tokiu atveju atminties, kad BizTalk pagrindinio kompiuterio procesas netik?tai naudoja did?ja.

Prie?astis

?i problema kyla d?l to, kad operacija bus sukurtas kas 500 milisekund?i?. Be to, operacij? nepa?alinami, kai eil?je prane?im? n?ra.

Sprendimas

Kaupiamojo naujinimo informacija

BizTalk Server 2009

Kar?tosios pataisos, kuris pa?alins ?i? problem? yra ?trauktas ? BizTalk Server 2009 7 kaupiam?j? naujinim? paketas.
Daugiau informacijos apie tai, kaip ?sigyti ir kaupiamojo naujinimo paketo, ?r. BizTalk Server 2009 7 kaupiam?j? naujinim? paketas.

BizTalk Server 2013

Kar?tosios pataisos, skirti ?iai problemai i?spr?sti yra ?trauktas ? kaupiam?j? naujinim? paketas 2 BizTalk Server 2013.
Daugiau informacijos apie tai, kaip ?sigyti ir kaupiamojo naujinimo paketo, ?r. BizTalk Server 2013 kaupiam?j? naujinim? paketas 2.

BizTalk Server 2010

BizTalk Server 2010 kaupiamojo naujinimo paketo 6 ?traukiamas kar?t?sias pataisas, kuris pa?alins ?i? problem?.
Daugiau informacijos apie tai, kaip ?sigyti ir kaupiamojo naujinimo paketo, ?r. BizTalk Server 2010 kaupiamojo naujinimo paketas 6.

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Nuorodos

Daugiau informacijos apie BizTalk Server kar?t?sias pataisas, ?r. Informacija apie BizTalk Server kar?tosios pataisos.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2823757 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. gruod?io 1 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Standard
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbbts kbmt KB2823757 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2823757

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com