ID článku: 2822317 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Riešenie

Skôr než začnete, odporúčame vám prejsť do časti Ďalšie informácie a vyhľadať články, ktoré sa týkajú konkrétnych problémov pri inštalácii. Ak váš problém nie je v zozname uvedený, odporúčame vám najskôr spustiť nástroj Fix it v nasledujúcom článku:
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets fixit1
Opraviť tento problém
Microsoft Fix it
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets fixit2


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Dialógové okno Preberanie súboru sa zobrazuje v dolnej časti okna programu Internet Explorer. Pri preberaní riešenia Fix it kliknite na tlačidlo Uložiť v dialógovom okne Preberanie súboru. Po skončení preberania kliknite na tlačidlo Otvoriť priečinok, vyhľadajte súbor (jeho názov by mal začínať reťazcom O15CTRRemove) a dvojitým kliknutím na súbor spustite riešenie Fix it. Ak kliknete na položku Otvoriť, pri spúšťaní riešenia Fix it sa môžu vyskytnúť problémy.

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
3006388

 
Po spustení nástroja Fix it reštartujte počítač a potom sa pokúste znova nainštalovať balík Office.

Ak problém s inštaláciou balíka Office pretrváva, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
Dočasné vypnutie antivírusového softvéru a brány firewall
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Antivírusový alebo antimalvérový softvér môže potenciálne narúšať inštaláciu balíka Office. Skúste vypnúť alebo dočasne odinštalovať príslušný softvér. Ďalšie informácie získate v nasledujúcom článku: Vypnutie antivírusového softvéru.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Aktualizácia firmvéru smerovača
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Neaktuálny firmvér smerovača môže spôsobovať chyby pri preberaní a inštalovaní balíka Office 2013. Informácie o postupe pri aktualizácii vám poskytne výrobca smerovača.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Odstránenie dočasných súborov a dočasných internetových súborov pomocou nástroja Čistenie disku
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Pomocou nástroja Čistenie disku odstráňte z počítača dočasné internetové súbory a dočasné súbory.

Ďalšie informácie o používaní nástroja Čistenie disku nájdete v nasledujúcom článku (ak používate systém Windows 7): Odstránenie súborov pomocou programu Čistenie disku. Ak používate systém Windows 8, prečítajte si nasledujúci článok: Odstránenie súborov pomocou nástroja Čistenie disku (Windows 8).

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Obnovenie nastavenia programu Internet Explorer
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Informácie o postupe pri obnovení nastavenia získate po kliknutí na verziu programu Internet Explorer, ktorú máte nainštalovanú v počítači:
 • Internet Explorer 10
 • Internet Explorer 9
 • Internet Explorer 8
Nie ste si istí, ktorú verziu programu Internet Explorer máte nainštalovanú? Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom kliknite na položku Internet Explorer – informácie.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Zastavenie zaraďovacej služby tlače
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Ak sa inštalácia balíka Office zastaví medzi 80 a 90 percentami, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. V počítači so systémom Windows 8 zadajte text services.msc na domovskej obrazovke a v zozname výsledkov ťuknite alebo kliknite na položku Služby.
  V počítači so systémom Windows 7 kliknite na položky Štart > Spustiť, zadajte text services.msc a potom kliknite na tlačidlo OK.

 2. V zozname služieb vyhľadajte službu Zaraďovacia služba tlače a otvorte ju.
 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zastaviť a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.
 4. Znova sa pokúste nainštalovať balík Office.
 5. Po nainštalovaní balíka Office do počítača sa vráťte do zoznamu služieb a otvorte službu Zaraďovacia služba tlače.
 6. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Spustiť a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.
Ďalšie informácie nájdete v článku Balík Microsoft Office 2013 alebo Office 365 sa zablokuje počas inštalácie.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Odstránenie starších verzií balíka Office
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
V časti Programy a súčasti ovládacieho panela skontrolujte, či v počítači nie sú nainštalované staršie verzie balíka Office. Ak nájdete staršiu verziu, kliknite na položku Odinštalovať.

Poznámka: Ak budete chcieť staršiu verziu balík Office v budúcnosti znova nainštalovať, mali by ste pred jej odinštalovaním vyhľadať kód Product Key a inštalačné médium, ktoré boli dodané s balíkom.

Ak sa počas odinštalovania staršej verzie balíka Office vyskytnú problémy, odstráňte balík Office z počítača pomocou zodpovedajúceho riešenia Fix it v nasledujúcom článku: Odinštalovanie balíka Office 2003, Office 2007 alebo Office 2010, ak ho nie je možné odinštalovať pomocou ovládacieho panela.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Spustenie programu Internet Explorer bez doplnkov
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Ak inštalácia zlyhá bezprostredne po kliknutí na tlačidlo Inštalovať, problém môže súvisieť s internetovým prehľadávačom. Skúste spustiť program Internet Explorer bez doplnkov:
 1. V počítači so systémom Windows 8 zadajte text spustiť na domovskej obrazovke a v zozname výsledkov ťuknite alebo kliknite na položku Spustiť (alebo stlačte kláves s logom Windows + R).
  V počítači so systémom Windows 7 kliknite na položky Štart > Spustiť (alebo stlačte kláves s logom Windows + R).
 2. Zadajte text iexplore -extoff a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.
 3. Znova sa pokúste nainštalovať balík Office.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Spustenie nástroja na kontrolu systémových súborov: sfc /scannow
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Príkaz sfc /scannow kontroluje všetky chránené systémové súbory a nahrádza ich nesprávne verzie správnymi verziami od spoločnosti Microsoft. Postup pri spustení nástroja na kontrolu systémových súborov zobrazíte výberom operačného systému, ktorý používate:

Windows 8
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text príkazový riadok.
 3. V zozname výsledkov potiahnite prstom nadol cez položku Príkazový riadok alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Spustiť ako správca.
 4. V okne Správca: Príkazový riadok zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Enter: sfc /scannow.
 5. Po dokončení kontroly systému sa pokúste znova nainštalovať balík Office.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Windows 7
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
 1. Kliknite na položky Štart > Všetky programy > Príslušenstvo, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok a potom vyberte položku Spustiť ako správca.
 2. Do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Enter: sfc /scannow.
 3. Po dokončení kontroly systému sa pokúste znova nainštalovať balík Office.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Vypnutie hardvérového urýchľovania
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
V niektorých prípadoch nemusí byť jasné, či sa inštalácia dokončila alebo nie. Ak sa odkazy balíka Office 2013 zobrazujú na domovskej obrazovke v systéme Windows 8 alebo v ponuke Všetky programy > Microsoft Office 2013 v systéme Windows 7, inštalácia sa pravdepodobne dokončila úspešne.

Ak sa problém vyskytuje pri pokuse o spustenie jednej z aplikácií balíka Office a aplikácia zlyhá alebo sa vôbec nezobrazí (prípadne obrazovka nakrátko zabliká), je možné, že sa vyskytol problém s kompatibilitou s grafickou kartou. Ak chcete obísť tento problém, vypnite hardvérové urýchľovania podľa pokynov v nasledujúcom článku: Medzi rôznymi počítačmi sa môžu líšiť vizuálne funkcie alebo kvalita obrazu v balíku Office 2013.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Obnovenie Plánovača úloh
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Balík Office 2013 používa Plánovač úloh počas procesu inštalácie. Ak sa vyskytne problém s Plánovačom úloh, môže to zabrániť v inštalácii balíka Office. Ak chcete vyčistiť všetky zostávajúce naplánované úlohy, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Windows 8
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Najskôr sa pokúste spustiť službu plánovača:
 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text príkazový riadok.
 3. V zozname výsledkov potiahnite prstom nadol cez položku Príkazový riadok alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Spustiť ako správca.
 4. V okne Správca: Príkazový riadok zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Enter: net start schedule.
 5. Znova sa pokúste nainštalovať balík Office.
Ak inštalácia balíka Office zlyhá, skúste vykonať nasledujúce kroky:
 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Plánovať úlohy a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie.
 3. V zozname výsledkov ťuknite alebo kliknite na položku Plánovať úlohy.
 4. Rozbaľte položky Task Scheduler Library (Knižnica Plánovača úloh) > Microsoft > Office a potom ťuknite alebo kliknite na položku Office.
 5. V hornom strednom okne skontrolujte, či je v zozname v stĺpci Názov uvedená úloha začínajúca slovom „Office“.
 6. Ťuknite na každú z týchto úloh balíka Office a podržte ju alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť.
 7. Reštartujte systém Windows a znova sa pokúste nainštalovať balík Office.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Windows 7
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Najskôr sa pokúste spustiť službu plánovača:
 1. Kliknite na položky Štart > Všetky programy > Príslušenstvo, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok a potom vyberte položku Spustiť ako správca.
 2. Do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Enter: net start schedule.
 3. Znova sa pokúste nainštalovať balík Office.
Ak inštalácia balíka Office zlyhá, skúste vykonať nasledujúce kroky:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte text plánovač úloh a stlačte kláves Enter.
 2. Rozbaľte položky Task Scheduler Library (Knižnica Plánovača úloh) > Microsoft > Office a potom kliknite na položku Office.
 3. V hornom strednom okne skontrolujte, či je v zozname v stĺpci Názov uvedená úloha začínajúca slovom „Office“.
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na každú z týchto úloh balíka Office a potom kliknite na položku Odstrániť.
 5. Reštartujte systém Windows a znova sa pokúste nainštalovať balík Office.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Použitie káblového pripojenia
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Skúste počítač namiesto bezdrôtového pripojenia pripojiť pomocou sieťového kábla. Môže sa tým zároveň zrýchliť proces preberania a inštalácie.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Vytvorenie nového profilu správcu systému Windows (len v systéme Windows 7)
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Vytvorte nový profil systému Windows a potom sa pokúste nainštalovať balík Office.

Najskôr vytvorte nové konto systému Windows: Postupujte pri tom podľa pokynov v nasledujúcom článku: Vytvorenie používateľského konta.

Používateľské konto, ktoré ste práve vytvorili, pridajte do skupiny Administrator. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Otvorte ovládací panel.
 2. Kliknite na položku Používateľské kontá.
 3. Kliknite na položku Poskytnúť prístup k počítaču iným používateľom.
 4. Vyberte používateľa, ktorého ste vytvorili, a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 5. Kliknite na kartu Členstvo v skupine.
 6. Vyberte skupinu Administrator, kliknite na tlačidlo OK a potom znova kliknite na tlačidlo OK.

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed


Ďalšie informácie

Ak sa vyskytuje jedno z nasledujúcich chybových hlásení alebo problémov, k dispozícii sú články, ktoré riešia daný problém:

Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
Ak sa vyskytuje táto chyba alebo problém:Pozrite si tento článok:
Systém Windows nemôže nájsť súbor integratedoffice.exe.
Oprava chýb pri inštalácii súboru integratedoffice.exe v balíku Office 2013 alebo Office 365
Inštalácia balíka Office sa zablokuje po dosiahnutí určitého percenta dokončenia.Balík Microsoft Office 2013 alebo Office 365 sa zablokuje počas inštalácie
Inštalácia balíka Office je pomalá.Preberanie balíka Office 2013 je pomalé
Vyskytla sa chyba a momentálne vás nemôžeme prihlásiť. Skúste to znova neskôr.
Chyba: „Vyskytla sa chyba a momentálne vás nemôžeme prihlásiť“ pri pokuse o nainštalovanie balíka Office 2013
Ľutujeme, nepodarilo sa nainštalovať produkt balíka Office, pretože nemáte moderný operačný systém Windows.
Prečo nemôžem nainštalovať balík Office 2013 do počítača so systémom Windows XP alebo Windows Vista?
Ľutujeme, nemožno overiť podpis súborov potrebných na nainštalovanie produktu balíka Office.
Chyba „Nemožno overiť podpis“ pri inštalácii balíka Microsoft Office
Ľutujeme, balík Office (32-bitový) sa nepodarilo nainštalovať, pretože v počítači sú nainštalované nasledujúce programy 64-bitového balíka Office.
Prečo nemôžem nainštalovať 32-bitovú aj 64-bitovú verziu balíka Office 2013?
V počítači nemôže byť súčasne nainštalovaná 32-bitová aj 64-bitová verzia balíka Office.
Prečo nemôžem nainštalovať 32-bitovú aj 64-bitovú verziu balíka Office 2013?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Získajte pomoc v rámci komunity Microsoft Community, vyhľadajte ďalšie informácie na lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo na lokalite technickej podpory balíka Office, prípadne kontaktujte oddelenie technickej podpory balíka Office 2013 alebo služieb Office 365 Home.

Vlastnosti

ID článku: 2822317 - Posledná kontrola: 3. októbra 2014 - Revízia: 6.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office 365 Home
 • Microsoft Office 365
Kľúčové slová: 
o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 after upgrade KB2822317

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com