ปรับปรุงความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2: 2013 พฤษภาคม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2820331 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

การปรับปรุงความเข้ากันได้แอพลิเคชัน Windows จะปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ปรับปรุงความเข้ากันได้กับประสบการณ์ใช้งานใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 Microsoft ออกโปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้ของ Windows เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานผู้ใช้โดยรวมกันเป็นประจำ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู "โปรแกรมประยุกต์หรืออุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการทำงานหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้"ส่วนและ"โปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในโปรแกรมปรับปรุงนี้"ส่วน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

โปรแกรมปรับปรุงของ Microsoft
การปรับปรุงนี้มีอยู่ในเว็บไซต์ Microsoft Update ต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com
ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft
แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ระบบปฏิบัติการการปรับปรุง
Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นที่รองรับ IA-64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ชนิดของปัญหาที่ได้รับการแก้ไข โดยการปรับปรุงความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์

เมื่อคุณพยายามที่จะติดตั้ง และเรียกใช้เกมหรือโปรแกรมประยุกต์บางอย่าง ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2 คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • เกม แอพลิเคชัน หรือโปรแกรมควบคุมที่ถูกติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง
 • เกม แอพลิเคชัน หรือโปรแกรมควบคุมที่ทำให้เกิดความไม่เสถียรของระบบ
 • ฟังก์ชันหลักของเกม ของแอพลิเคชัน หรือของเฟิร์มแวร์ทำงานไม่ถูกต้อง

โปรแกรมประยุกต์หรืออุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการทำงานหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการโปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ตารางนี้อธิบายถึงลักษณะการทำงานของโปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์เหล่านี้นอกจากนี้หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง

การปรับปรุงความเข้ากันได้ทริกเกอร์การเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ต่อไปนี้จะพบบ่อยที่สุด:

ฮาร์ดบล็อค

การปรับปรุงจะสร้างฮาร์ดบล็อคบนโปรแกรมประยุกต์ ฮาร์ดบล็อคป้องกันโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่เข้ากันกับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 จากการทำงานอยู่บนระบบ

หมายเหตุMicrosoft ช่วยให้ Windows เพื่อใส่สร้างฮาร์ดบล็อคบนโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft เฉพาะถ้าผู้ผลิตได้รับทราบ

ซอฟต์บล็อค

การปรับปรุงนี้จะสร้างซอฟต์บล็อคบนแอพลิเคชัน ซอฟต์บล็อคจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการทำงานหลักของโปรแกรมประยุกต์ไม่สามารถใช้งานบน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 หรือทำให้เกิดความไม่เสถียรของประสบการณ์การใช้งานของแอพลิเคชัน

บล็อกโปรแกรมควบคุม

การดำเนินการนี้อาจบล็อคการโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อมีโยกย้ายโปรแกรมควบคุมในระหว่างการปรับรุ่น โปรแกรมควบคุมที่กล่องขาเข้าจะถูกติดตั้ง

โปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในโปรแกรมปรับปรุงนี้

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแอพลิเคชัน เวอร์ชั่น ลักษณะการทำงานหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง
พิมพ์เวิร์กช็อป2003เปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมประยุกต์
บริการ NalpeironNAเปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมประยุกต์
Visual Studio 2012 ExpressNAปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ ด้วยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และจากนั้น นำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาผ่านทาง URL
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows 7 Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows Server 2008 R2 SP1สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพคของ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

การปรับปรุงนี้แทนโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:
 • 2492386 โปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์สำหรับ Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 และ Windows Server 2008 R2: 2011 เมษายน
 • 2762895 การปรับปรุงความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์ สำหรับ Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2: เดือนพฤศจิกายน 2012
 • 2791765 ปรับปรุงความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2: 2013 มีนาคม

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
บันทึกข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง ให้เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูที่หัวข้อ "นำไปใช้" ในบทความเพื่อระบุระบบปฏิบัติจริงที่จะนำแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้เสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะ ไมล์สโตน (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • สาขาเซอร์วิสของ GDR จะมีเฉพาะการแก้ไขที่ออกมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างกว้างขวาง สาขาเซอร์วิสของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขสำหรับปัญหาในวงกว้าง
สำหรับ Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Pcamain.sdbไม่เกี่ยวข้อง44,93012-เมษายน-201323:27ไม่เกี่ยวข้อง
Pcamain.sdbไม่เกี่ยวข้อง44,93012-เมษายน-201323:29ไม่เกี่ยวข้อง
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,080,53012-เมษายน-201323:33ไม่เกี่ยวข้อง
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,080,53012-เมษายน-201323:34ไม่เกี่ยวข้อง
Msimain.sdbไม่เกี่ยวข้อง1,826,58212-เมษายน-201323:33ไม่เกี่ยวข้อง
Msimain.sdbไม่เกี่ยวข้อง1,826,58212-เมษายน-201323:35ไม่เกี่ยวข้อง
Acgenral.dll6.1.7601.181282,176,51213-เมษายน-201304:45x 86
Acgenral.dll6.1.7601.222982,176,51213-เมษายน-201304:55x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.18128474,62413-เมษายน-201304:45x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.22298474,62413-เมษายน-201304:55x 86
Aclayers.dll6.1.7601.17974561,66416-ต.ค.-201207:39x 86
Drvmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง151,63012-เมษายน-201323:33ไม่เกี่ยวข้อง
Aclayers.dll6.1.7601.22298561,66413-เมษายน-201304:55x 86
Acxtrnal.dll6.1.7601.22298212,48013-เมษายน-201304:55x 86
Drvmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง151,63012-เมษายน-201323:35ไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง125,34612-เมษายน-201323:31ไม่เกี่ยวข้อง
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง125,34612-เมษายน-201323:32ไม่เกี่ยวข้อง
Acgenral.dll6.1.7601.18128308,73613-เมษายน-201305:49x 64
Acgenral.dll6.1.7601.22298308,73613-เมษายน-201305:18x 64
Acspecfc.dll6.1.7601.18128111,10413-เมษายน-201305:49x 64
Acspecfc.dll6.1.7601.22298111,10413-เมษายน-201305:18x 64
Aclayers.dll6.1.7601.18128350,20813-เมษายน-201305:49x 64
Acxtrnal.dll6.1.7601.18128135,16813-เมษายน-201305:49x 64
Aclayers.dll6.1.7601.22298350,20813-เมษายน-201305:18x 64
Acxtrnal.dll6.1.7601.22298135,16813-เมษายน-201305:18x 64
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,080,53012-เมษายน-201323:33ไม่เกี่ยวข้อง
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,080,53012-เมษายน-201323:34ไม่เกี่ยวข้อง
Aclayers.dll6.1.7601.17974561,66416-ต.ค.-201207:39x 86
Drvmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง151,63012-เมษายน-201323:33ไม่เกี่ยวข้อง
Aclayers.dll6.1.7601.22298561,66413-เมษายน-201304:55x 86
Acxtrnal.dll6.1.7601.22298212,48013-เมษายน-201304:55x 86
Drvmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง151,63012-เมษายน-201323:35ไม่เกี่ยวข้อง
Acgenral.dll6.1.7601.181282,176,51213-เมษายน-201304:45x 86
Acgenral.dll6.1.7601.222982,176,51213-เมษายน-201304:55x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.18128474,62413-เมษายน-201304:45x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.22298474,62413-เมษายน-201304:55x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง122,32412-เมษายน-201323:27ไม่เกี่ยวข้อง
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง122,32412-เมษายน-201323:27ไม่เกี่ยวข้อง
Acgenral.dll6.1.7601.18128565,24813-เมษายน-201304:34IA-64
Acgenral.dll6.1.7601.22298565,76013-เมษายน-201304:33IA-64
Acspecfc.dll6.1.7601.18128241,66413-เมษายน-201304:34IA-64
Acspecfc.dll6.1.7601.22298241,66413-เมษายน-201304:33IA-64
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,080,53012-เมษายน-201323:33ไม่เกี่ยวข้อง
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,080,53012-เมษายน-201323:34ไม่เกี่ยวข้อง
Acgenral.dll6.1.7601.181282,176,51213-เมษายน-201304:45x 86
Acgenral.dll6.1.7601.222982,176,51213-เมษายน-201304:55x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.18128474,62413-เมษายน-201304:45x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.22298474,62413-เมษายน-201304:55x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2820331 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 พฤษภาคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Starter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Keywords: 
kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2820331 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2820331

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com