Outlook 2003 nepageidaujamo el. pa?to filtro naujinio apra?as: 2013 m. rugpj??io 13

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2817666 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

?is naujinimas suteikia daugiau nauj? apibr??im? ? nepageidaujamo el. pa?to filtras programoje Microsoft Office Outlook 2003. ?iuose apibr??imuose ?vertinti ar neperskaitytus el. lai?kas tur?t? b?ti laikomas nepageidaujam? elektroninio pa?to prane?im?. ?is atnaujinimas buvo i?leistas rugpj??io 13, 2013.

Sprendimas

Atnaujinti duomenis

?is naujinimas kei?i? ?? anks?iau i?leisti naujinim?:
2817523 Outlook 2003 nepageidaujamo el. pa?to filtro naujinio apra?as: liepos 9, 2013


Diegimo informacija

Kaip gauti ir ?diegti naujinim?

?is failas yra galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center:


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip ?sigyti "Microsoft" palaikymo failus i? interneto paslaugas
Microsoft nuskaityti ?is failas n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose.

Kaip nustatyti, ar naujinimas yra ?diegtas

?iame naujinime yra fail? versij?, kurios yra i?vardytos lentel?je.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Outlfltr.dat1.4.12709.14283,610,24811-Lie-135:03
Outlfltr.dll1.4.3504.0307,4404-Lap-055:36

Nor?dami nustatyti versij? fail?, kurie yra ?diegta kompiuteryje, atlikite ?iuos veiksmus, atsi?velgiant ? tai, koki? operacin? sistem? j?s naudojate.

Spauskite ?ia, kad per?i?r?tum?te arba pasl?ptum?te i?sami? informacij?

Kaip pa?alinti ?? naujinim?

Spauskite ?ia, kad per?i?r?tum?te arba pasl?ptum?te i?sami? informacij?

Informacija administratoriams apie .msp failus

?is naujinimas sudaro rinkmen? Microsoft Windows Installer failas (.msp fail?). .Msp fail? supakuojamas ? savaime i?siskleid?iantis vykdomasis failas. ?is .msp failas yra platinama ?? naujinim?:
Outlfltr.msp

Spauskite ?ia, kad per?i?r?tum?te arba pasl?ptum?te i?sami? informacij?

Office sistemos techniniame centre pateikiama naujausia administravimo atnaujinimus ir strategin? j? panaudojim? i?tekli? visose Office versijoms. Daugiau informacijos apie Office sistemos programin?s ?rangos, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
MATEMATIKOS mokytojas ir i?tekli? Microsoft Office
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2817666 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. rugs?jo 27 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Office Outlook 2003
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2817666 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2817666

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com