คำอธิบายของการปรับปรุงสะสม 1 สำหรับ System Center 2012 ตั้งค่าคอนฟิก Manager Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2817245 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับการตัดสินค้าจากคลังที่คงที่และฟังก์ชันที่ถูกปรับปรุงในการสะสม Update 1 (CU1) สำหรับ Microsoft System Center 2012 ตั้งค่าคอนฟิก Manager Service Pack 1 (SP1)

หมายเหตุ โปรแกรมปรับปรุงนี้จะแทนที่ ด้วยการอัพเด 2978017 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง 2978017 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2978017 คำอธิบายของการปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับ System Center 2012 ตั้งค่าคอนฟิก Manager Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไข

ส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ

 • การค้นหาข้อมูลระเบียน (DDR) ที่ประกอบด้วยเส้นทางหน่วยองค์กร (OU) ที่มีความยาวมากกว่า 220 อักขระไม่ได้ประมวลผล แฟ้ม DDM.log บนเซิร์ฟเวอร์ของไซต์ประกอบด้วยข้อความเหตุการณ์ที่คล้ายกับต่อไปนี้:

  CDiscoverySource::ValidateSchema - คุณสมบัติอาร์เรย์ชื่อ OU ผู้ใช้ไม่สามารถขยายขนาดเพื่อให้ มีการปฏิเสธ

  CDiscoverDataManager::ProcessDDRs - ไม่สามารถปรับปรุงแหล่งข้อมูล
 • ตัวเลือกอนุญาตให้ไคลเอนต์จะใช้ตำแหน่งที่ตั้งต้นทางที่ย้อนกลับสำหรับเนื้อหาที่ขาดหายไปจากแท็บจุดแจกจ่ายของคุณสมบัติของแพคเกจ

ระบบของไซต์

 • จัดการการตั้งค่าการจำลองแบบรายงานสถานะการเชื่อมโยงที่เป็นDegradedอย่างไม่ถูกต้อง และจากนั้น รายงานสถานะเป็นใช้งานอยู่หนึ่งนาทีในภายหลัง
 • ไซต์การจำลองแบบล้มเหลวหลังจากฐานข้อมูลของไซต์ถูกคืนค่าไปยังเซิร์ฟเวอร์ใหม่ นอกจากนี้ แฟ้ม Rcmctrl.log ประกอบด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  ข้อผิดพลาด: ได้รับไม่ได้จัดการข้อยกเว้น SQL พิมพ์ข้อมูล และจัดอีกครั้ง นี้จะถูกลองใช้ใหม่ในรอบถัดไป
  หมายเลข SqlException: [8115]
  ข้อผิดพลาด: ข้อความแสดงข้อยกเว้น: [ข้อผิดพลาดมากเกินไปทางคณิตศาสตร์การแปลงนิพจน์ของดอกเบี้ยชนิดข้อมูล ~ ~ พยายามกลับสถานะเป็น NULL ไม่อนุญาตให้กระบวนการ 'spGetChangeTrackingMinValidVersion' สถานะเป็น 0 จะถูกส่งกลับแทน]

 • ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก System Center 2012 ไม่สนับสนุนไคลเอ็นต์ Lion ภูเขา 10.8 X OS Mac เมื่อต้องการรับไคลเอนต์ Mac OS X 10.8 ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:

การจัดการอุปกรณ์

 • ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกไคลเอนต์ไม่สามารถติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยตัวประมวลผล ARM รุ่นใหม่ นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกในแฟ้มบันทึก DmClientSetup:

  ล้มเหลวในการเรียกชื่อไฟล์ CAB ได้เนื่องจากชนิดของตัวประมวลผลที่ไม่สนับสนุน: 0

โปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์

 • ตัวเลือกอนุญาตให้ไคลเอนต์ใช้เนื้อหากับไคลเอ็นต์อื่นบนเครือข่ายย่อยเดียวกันร่วมกันในคุณสมบัติของการปรับใช้กลุ่มการปรับปรุงซอฟต์แวร์จะถูกละเว้นไป นอกจากนี้ แฟ้ม DataTransferService.log ประกอบด้วยข้อความต่อไปนี้:

  ไม่ใช้ตัวเลือกการแคชสาขา
 • เมื่อมีการกำหนดค่าพอร์ตแบบกำหนดเองสำหรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ไคลเอนต์เฉพาะที่อินเทอร์เน็ตอาจผนวกพอร์ตที่กำหนดเองไปยัง URL สำหรับบริการ Windows Update นอกจากนี้ เมื่อพอร์ตแบบกำหนดเองถูกตั้งค่าเป็น 880 รายการล็อกที่คล้ายกับต่อไปนี้อาจถูกบันทึกลงในแฟ้ม DataTransferService.log:

  UpdateURLWithTransportSettings(): URL เก่า - http://download.windowsupdate.com/msdownload/update.cab

  UpdateURLWithTransportSettings(): URL ใหม่ - http://download.windowsupdate.com:880/msdownload /update.cab

 • ตัวช่วยสร้างการปรับปรุงตารางเวลารายการเนื้อหาสำหรับ Windows Server 2012 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

  2793237 การแก้ไข: ตัวช่วยสร้างการปรับปรุงกำหนดการแสดงรายการเนื้อหาสำหรับ Windows Server 2012 ใน System Center 2012 ตั้งค่าคอนฟิก Manager Service Pack 1

ไคลเอ็นต์

 • แฟ้ม MicrosoftPolicyPlatformSetup.msi ถูกเซ็นชื่อที่ขณะนี้ได้อย่างถูกต้อง
 • การเลือกโปรแกรมประยุกต์เป้าหมายจำนวนมากในศูนย์ซอฟต์แวร์จะล้มเหลวถ้าภูมิภาคปฏิทินถูกกำหนดเป็นภาษาอาหรับ (ซาอุดีอาระเบีย) นอกจากนี้ ศูนย์กลางการซอฟต์แวร์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  ไม่สามารถโหลดซอฟต์แวร์ศูนย์ มีปัญหาในการโหลดคอมโพเนนต์จำเป็นสำหรับศูนย์ซอฟต์แวร์อยู่ คุณสามารถลองเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ศูนย์ในภายหลัง ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น คุณสามารถติดต่อ helpdesk ของคุณหรือไม่
 • สินค้าคงคลังฮาร์ดแวร์บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 R2 เวอร์ชั่น 32 บิต อาจทำให้เกิดกระบวนการ Wmiprvse.exe เพื่อจบการทำงานโดยไม่คาดคิด นอกจากนี้ เมื่อคุณดูผลลัพธ์ของข้อบกพร่อง รายละเอียดของข้อบกพร่องที่มีลักษณะต่อไปนี้:

  แอพลิเคชัน wmiprvse.exe เวอร์ชั่น 5.2.3790.4455 โมดู msvcr90.dll, 9.0.30729.6161 ข้อบกพร่องที่อยู่ 0x00056b1d รุ่นที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ถูกต้อง
 • มีเพิ่มการสนับสนุน PXE สำหรับคอมพิวเตอร์ IA 32 EFI

PowerShell

 • เมื่อมีการเรียกใช้ cmdlet การล้าง CMPxeDeploymentคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  วิธีการหรือการดำเนินการไม่ได้ดำเนินการ
 • เมื่อมีการเรียกใช้ cmdlet นี้อัพเดต CMDistributionPoint – DeploymentTypeNameคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  คีย์ไม่พบข้อยกเว้น
 • เมื่อมีการเรียกใช้ cmdletสร้าง CMDeviceCollectionพารามิเตอร์refreshscheduleไม่ได้กำหนดในการตั้งค่าพารามิเตอร์NewByLimitName
 • เมื่อรันการ cmdlet CMDeviceCollection ใหม่พร้อมกับตัวเลือกLimitingCollectionName , cmdlet นี้ไม่สำเร็จ นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  ไม่สามารถกำหนดค่าวัตถุชนิด 'Microsoft.ConfigurationManagement.ManagementProvider.WqlQueryEngine.WqlArrayItems' เพื่อ type'SystemManagement.ManagementBaseObject'
 • เมื่อGetTypeวิธีใช้สำหรับวัตถุที่ถูกส่งกลับ โดย cmdlet CMSchedule ใหม่วิธีการดำเนินไม่สำเร็จ นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  อะแดปเตอร์ไม่สามารถรับคุณสมบัติ "GetType" ตัวอย่างของ SMS_ST_RecurInterval
 • เมื่อการ "ทุกระบบ" การนำเข้า-CMComputerInformation - CollectionName - ชื่อคอมพิวเตอร์ "Computer01"- MacAddress"xx:xx:xx:xx:xx:xx" มีการเรียกใช้คำสั่ง คำสั่งไม่สำเร็จ นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  คำเตือน: ระบบทั้งหมดของคอลเลกชันมีอยู่ หรือไม่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มอุปกรณ์ใหม่

ฟังก์ชันที่มีการปรับปรุง

PowerShell

วิธีใช้สำหรับถูกอัพเดตเป็น PowerShell cmdlet ของที่รวมอยู่ ใน Service Pack จัดการที่ตั้งค่าคอนฟิก 1 และ ในการปรับปรุงนี้ ในสภาพแวดล้อมของ PowerShell ใช้แบบช่วยปรับปรุง – โมดู ConfigurationManager cmdlet เพื่อดึงข้อมูลวิธีใช้ล่าสุดจาก Microsoft

Cmdlet ของต่อไปนี้ที่บวกเข้ากับโมดูล PowerShell:
 • CMDistributionPoint เพิ่ม
 • นำเข้า-CMAntiMalwarePolicy
 • นำเข้า-CMDriver
 • CMAppVVirtualEnvironment ใหม่
 • CMMigrationJob ใหม่
 • CMPackage ใหม่
 • CMSoftwareUpdateAutoDeploymentRule ใหม่
 • CMTaskSequence ใหม่
 • CMTaskSequenceMedia ใหม่
 • CMUserDataAndProfileConfigurationItem ใหม่
 • ชุด CMApplicationCatalogWebsitePoint
 • ชุด CMAppVVirtualEnvironment
 • ชุด CMClientPushInstallation
 • ชุด CMClientSetting
 • ชุด CMDistributionPoint
 • ชุด CMDriver
 • ชุด CMEndpointProtectionPoint
 • ชุด CMEnrollmentPoint
 • ชุด CMEnrollmentProxyPoint
 • ชุด CMHierarchySetting
 • ชุด CMManagementPointComponent
 • ชุด CMOperatingSystemImageUpdateSchedule
 • ชุด CMOutOfBandManagementComponent
 • ชุด CMReportingServicePoint
 • ชุด CMSite
 • ชุด CMSoftwareUpdateAutoDeploymentRule
 • ชุด CMSoftwareUpdatePointComponent
 • ชุด CMStateMigrationPoint
 • ชุด CMStatusSummarizer
 • ชุด CMSystemHealthValidatorPointComponent
 • ชุด CMTaskSequence
 • ชุด CMUserDataAndProfileConfigurationItem
 • เริ่มต้น-CMDistributionPointUpgrade

วิธีการขอรับ 1 การปรับปรุงสะสมสำหรับ SP1 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก System Center 2012

การปรับปรุงที่สนับสนุนมีให้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมปรับปรุงนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ การปรับปรุงนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงได้รับผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack ถัดไปที่ประกอบด้วยการปรับปรุงนี้

ถ้าการปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับการปรับปรุง

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับการปรับปรุงเฉพาะนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากการปรับปรุงไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลการติดตั้ง

การเปลี่ยนแปลงของ PowerShell ที่ถูกอ้างถึงในบทความนี้มีอยู่ในการปรับปรุงส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ (Adminconsole.msi) การปรับปรุงส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบจะไม่ติดตั้งโดยอัตโนมัติบนเซิร์ฟเวอร์ของไซต์เมื่อทำการสะสมค่าสซี (Updatesetup.exe) Wrapper ที่สร้างเป็นแพคเกจการติดตั้งเพิ่มเติมและโปรแกรมที่ต้องรันการปรับปรุงส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมี System Center 2012 กำหนดค่าตัวจัดการติดตั้ง SP1

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

หมายเหตุ เราขอแนะนำให้ คุณปิดคอนโซลผู้ดูแลตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกและโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องเช่นตัว Viewer รีโมทคอนโทรลและแสดงข้อความแสดงสถานะก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้
คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งการปรับปรุงส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบจะถูกใช้ถ้าคุณกำลังใช้ตัวแสดงการควบคุมระยะไกล (CmRCViewer.exe) ในระหว่างกระบวนการปรับปรุง
ซึ่งสามารถหลีก โดยการปิดตัวแสดงการควบคุมระยะไกลก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุง หรือ โดยการเพิ่มการเริ่ม = ReallySuppressพารามิเตอร์เพื่อติดตั้งการปรับปรุงคุณสมบัติได้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

การปรับปรุงนี้ไม่ได้แทนที่การปรับปรุงที่ออกมาก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
สำหรับ SP1 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก System Center 2012
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Adminconsole.msiไม่มีข้อมูล133,312,5122013 23-ก.พ.01:10ไม่มีข้อมูล
Adminui.cloudsubscriptionsignin.dll5.0.7804.120258,0322013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.collectionproperty.dll5.0.7804.12021,278,6162013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.controls.dll5.0.7804.1202608,4082013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.createdt.dll5.0.7804.12021,180,8242013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.featuresutilities.dll5.0.7804.120250,3522013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.osdcommon.dll5.0.7804.1202358,0402013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.ps.accounts.dll5.0.7804.120229,3362013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.ps.alerts.dll5.0.7804.120247,2802013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.ps.appman.dll5.0.7804.1202197,7842013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.ps.appmodel.dll5.0.7804.1202194,7122013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.ps.assetintelligence.dll5.0.7804.1202100,5042013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.ps.certificates.dll5.0.7804.120230,3602013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.ps.clientoperations.dll5.0.7804.120229,3362013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.ps.clientsettings.dll5.0.7804.120296,4082013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.ps.clientstatus.dll5.0.7804.120224,2162013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.ps.collections.dll5.0.7804.1202252,0562013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.ps.common.dll5.0.7804.120249,3042013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.ps.content.dll5.0.7804.120296,9202013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.ps.databasereplication.dll5.0.7804.120247,7922013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.ps.dcm.dll5.0.7804.1202186,0082013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.ps.deployments.dll5.0.7804.1202108,1842013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.ps.ep.dll5.0.7804.1202121,0082013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.ps.hs.dll5.0.7804.1202833,6882013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.ps.migration.dll5.0.7804.1202148,1202013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.ps.oob.dll5.0.7804.120294,8962013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.ps.osd.dll5.0.7804.1202394,4162013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.ps.provider.dll5.0.7804.120236,5042013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.ps.rba.dll5.0.7804.1202131,7602013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.ps.reporting.dll5.0.7804.120221,1682013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.ps.sum.dll5.0.7804.1202232,6002013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.ps.systemstatus.dll5.0.7804.120259,0562013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.ps.typeadapter.dll5.0.7804.120218,0962013 23-ก.พ.01:10x 86
Adminui.uiresources.dll5.0.7804.12028,240,2802013 23-ก.พ.01:10x 86
Assetadvisor.dll5.0.7804.1202670,3842013 23-ก.พ.01:10x 64
Assetadvisor.dll5.0.7804.1202402,5842013 23-ก.พ.01:10x 86
Basesvr.dll5.0.7804.12024,031,1522013 23-ก.พ.01:10x 64
Baseutil.dll5.0.7804.12021,569,4322013 23-ก.พ.01:10x 64
Ccmpdist.dll5.0.7804.1202578,7362013 23-ก.พ.01:10x 64
Ccmpdist.dll5.0.7804.1202407,1922013 23-ก.พ.01:10x 86
Ccmsetup.cabไม่มีข้อมูล9,5132013 22-ก.พ.07:37ไม่มีข้อมูล
Ccmutillib.dll5.0.7804.1202515,2482013 23-ก.พ.01:10x 64
Ccmutillib.dll5.0.7804.1202348,8242013 23-ก.พ.01:10x 86
Certmgr.dll5.0.7804.1202200,8802013 23-ก.พ.01:10x 64
Configmgr2012ac-sp1-kb2817245-i386.mspไม่มีข้อมูล2,961,40806 2013 มีนาคม07:27ไม่มีข้อมูล
Configmgr2012ac-sp1-kb2817245-x64.mspไม่มีข้อมูล3,842,04806 2013 มีนาคม07:20ไม่มีข้อมูล
Configmgr2012adminui-sp1-kb2817245-i386.mspไม่มีข้อมูล6,291,45606 2013 มีนาคม07:37ไม่มีข้อมูล
Configurationmanager.psd1ไม่มีข้อมูล3,0552013 23-ก.พ.01:10ไม่มีข้อมูล
Databaseresources.dll5.0.7804.1202180,4002013 23-ก.พ.01:10x 86
Ddm.dll5.0.7804.1202312,4962013 23-ก.พ.01:10x 64
Distmgr.dll5.0.7804.12021,297,5602013 23-ก.พ.01:10x 64
Dmclientsetup_arm.exe5.0.7804.1104282,9762013 22-ก.พ.07:36ARM
Dmclientsetup_x86.exe5.0.7804.1104224,6082013 22-ก.พ.07:36x 86
Dmclientxfer.exe5.0.7804.1202288,9442013 23-ก.พ.01:10x 86
Dmclientxfer.exe5.0.7804.1202288,9442013 23-ก.พ.01:10x 86
Dmp.msiไม่มีข้อมูล4,698,1122013 23-ก.พ.01:10ไม่มีข้อมูล
Enroll_arm.exe5.0.7804.1104122,2082013 22-ก.พ.07:36ARM
Enroll_x86.exe5.0.7804.110489,4402013 22-ก.พ.07:36x 86
Extractcontent.exe5.0.7804.12022,670,7442013 23-ก.พ.01:10x 64
Extractcontent.exe5.0.7804.12021,455,7682013 23-ก.พ.01:10x 86
Librdc.dll5.0.7804.1202177,8402013 23-ก.พ.01:10x 64
Librdc.dll5.0.7804.1202115,3522013 23-ก.พ.01:10x 86
Mcs.msiไม่มีข้อมูล10,461,1842013 23-ก.พ.01:10ไม่มีข้อมูล
Microsoft.configurationmanagement.applicationmanagement.macinstaller.dll5.0.7804.120233,9442013 23-ก.พ.01:10x 86
Microsoft.configurationmanagement.applicationmanagement.macinstaller.dll5.0.7804.120233,9682013 23-ก.พ.01:10x 86
Microsoft.configurationmanagement.exe5.0.7804.1202390,2962013 23-ก.พ.01:10x 86
Microsoft.configurationmanagement.exe.configไม่มีข้อมูล7,7442013 23-ก.พ.01:10ไม่มีข้อมูล
Microsoft.configurationmanagement.migrationmanager.dll5.0.7804.12021,083,0322013 23-ก.พ.01:10x 86
Microsoft.configurationmanagement.powershell.types.ps1xmlไม่มีข้อมูล12,3082013 23-ก.พ.01:10ไม่มีข้อมูล
Microsoft.configurationmanager.cloudservicesmanager.dll5.0.7804.1202133,8082013 23-ก.พ.01:10x 86
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.connector.dll5.0.7804.120261,6162013 23-ก.พ.01:10x 86
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.connector.dll5.0.7804.120261,6162013 23-ก.พ.01:10x 86
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.dataupload.dll5.0.7804.120232,4322013 23-ก.พ.01:10x 86
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.messagedownload.dll5.0.7804.120229,8722013 23-ก.พ.01:10x 86
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.usersync.dll5.0.7804.120241,1362013 23-ก.พ.01:10x 86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.common.dll5.0.7804.1202370,8642013 23-ก.พ.01:10x 86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.deviceprovider.cimprovider.dll5.0.7804.120216,5602013 23-ก.พ.01:10x 86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.deviceprovider.providercommon.dll5.0.7804.120268,2722013 23-ก.พ.01:10x 86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.deviceprovider.symbianprovider.dll5.0.7804.1202100,5282013 23-ก.พ.01:10x 86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.deviceprovider.windowsphoneprovider.dll5.0.7804.120247,2802013 23-ก.พ.01:10x 86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.deviceprovider.winmoprovider.dll5.0.7804.1202125,5922013 23-ก.พ.01:10x 86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.deviceprovider.woaprovider.dll5.0.7804.120247,7922013 23-ก.พ.01:10x 86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.deviceproxy.dll5.0.7804.120245,7442013 23-ก.พ.01:10x 86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.policymanager.dll5.0.7804.120282,0722013 23-ก.พ.01:10x 86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.policyprocessor.dll5.0.7804.1202250,0322013 23-ก.พ.01:10x 86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.sessionmanager.dll5.0.7804.1202114,3522013 23-ก.พ.01:10x 86
Microsoft.configurationmanager.mobile.sccmsal.dll5.0.7804.120227,3122013 23-ก.พ.01:10x 86
Microsoft.configurationmanager.replicationconfigurationandmonitoring.dll5.0.7804.1202368,8162013 23-ก.พ.01:10x 86
Microsoftpolicyplatformsetup.msiไม่มีข้อมูล2,265,0882013 23-ก.พ.01:10ไม่มีข้อมูล
Microsoftpolicyplatformsetup.msiไม่มีข้อมูล1,798,1442013 23-ก.พ.01:10ไม่มีข้อมูล
Mp.msiไม่มีข้อมูล10,145,7922013 23-ก.พ.01:10ไม่มีข้อมูล
Pulldp.msiไม่มีข้อมูล8,695,8082013 23-ก.พ.01:10ไม่มีข้อมูล
Pulldp.msiไม่มีข้อมูล6,000,6402013 23-ก.พ.01:10ไม่มีข้อมูล
Pulldpcmgr.dll5.0.7804.1202665,6002013 23-ก.พ.01:10x 64
Pulldpcmgr.dll5.0.7804.1202462,3362013 23-ก.พ.01:10x 86
Report422.rdlไม่มีข้อมูล29,0022013 23-ก.พ.01:10ไม่มีข้อมูล
Report424.rdlไม่มีข้อมูล20,7722013 23-ก.พ.01:10ไม่มีข้อมูล
Report425.rdlไม่มีข้อมูล27,5592013 23-ก.พ.01:10ไม่มีข้อมูล
Report426.rdlไม่มีข้อมูล29,2482013 23-ก.พ.01:10ไม่มีข้อมูล
Report427.rdlไม่มีข้อมูล24,8202013 23-ก.พ.01:10ไม่มีข้อมูล
Report428.rdlไม่มีข้อมูล76,6092013 23-ก.พ.01:10ไม่มีข้อมูล
Roaming_user_profiles_health_report_details.rdlไม่มีข้อมูล27,4172013 23-ก.พ.01:10ไม่มีข้อมูล
Scclient.pages.dll5.0.7804.1202654,4882013 23-ก.พ.01:10x 86
Sitecomp.exe5.0.7804.1202771,7602013 23-ก.พ.01:10x 64
Sleepagent.dll5.0.7804.1202257,7122013 23-ก.พ.01:10x 86
Sleepagent.dll5.0.7804.1202257,6882013 23-ก.พ.01:10x 86
Sleepagentservice.exe5.0.7804.120221,1682013 23-ก.พ.01:10x 86
Sleepagentservice.exe5.0.7804.120221,1442013 23-ก.พ.01:10x 86
Smsprov.dll5.0.7804.120211,616,4082013 23-ก.พ.01:10x 64
Smspxe.dll5.0.7804.1202607,9202013 23-ก.พ.01:10x 64
Smspxe.dll5.0.7804.1202390,3202013 23-ก.พ.01:10x 86
Softwarelibrary.objectserialization.dll5.0.7804.12021,373,8482013 23-ก.พ.01:10x 86
Softwarelibrary.objectserialization.dll5.0.7804.12021,373,8722013 23-ก.พ.01:10x 86
Srsrp.msiไม่มีข้อมูล4,956,1602013 23-ก.พ.01:10ไม่มีข้อมูล
Thumbs.dbไม่มีข้อมูล3840013 2013 มีนาคม02:47ไม่มีข้อมูล
Tscore.dll5.0.7804.12022,801,3042013 23-ก.พ.01:10x 64
Tscore.dll5.0.7804.12021,533,6162013 23-ก.พ.01:10x 86
Update.sqlไม่มีข้อมูล96,1042013 23-ก.พ.01:10ไม่มีข้อมูล
Updateshandler.dll5.0.7804.1202934,0402013 23-ก.พ.01:10x 64
Updateshandler.dll5.0.7804.1202580,2482013 23-ก.พ.01:10x 86
Vappcollector.exe5.0.7804.1202378,0082013 23-ก.พ.01:10x 64
Vappcollector.exe5.0.7804.1202284,8242013 23-ก.พ.01:10x 86
Wakeprxy.msiไม่มีข้อมูล4,022,2722013 23-ก.พ.01:10ไม่มีข้อมูล
Wakeprxy.msiไม่มีข้อมูล2,924,5442013 23-ก.พ.01:10ไม่มีข้อมูล
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้สะสม ไปที่เว็บไซต์ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2817245 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 พฤศจิกายน 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2817245 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2817245

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com