คุณไม่สามารถเปิดหน้าต่าง Internet Explorer ใหม่ได้หรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่คุณคลิกการเชื่อมโยง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 281679 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณคลิกไฮเปอร์ลิงค์ ในข้อความอีเมล หรือ บนเว็บ เพจ หรือคลิกขวาที่ไฮเปอร์ลิงค์บนเว็บเพจแล้ว คลิกเปิดในหน้าต่างใหม่คุณอาจพบอย่างน้อยหนึ่งอาการดังต่อไปนี้:
 • ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น
 • หน้าต่างใหม่อาจจะว่างเปล่า
 • คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดของสคริปต์ที่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ของ similarto:
  ไม่มี interfacesupported ดังกล่าว
 • Internet Explorer อาจไม่ตอบสนองเมื่อคุณคลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์หรือการพิมพ์ในเมนูแฟ้ม
เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับโฟลเดอร์ Web คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
การดำเนินการปัจจุบันไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้เนื่องจากมีข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น


หมายเหตุ: หากต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงที่ไม่ทำงานบนเว็บเพจหรือในข้อความอีเมลใน Internet Explorer 7, Internet Explorer 8 หรือ Internet Explorer 9 ให้คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้เพื่อดูบทความในเว็บไซต์ของ Microsoft:

175775 ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยงใน Internet Explorer

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นสำหรับอย่างน้อยหนึ่งประการต่อไปนี้:
 • ที่ (ค่าเริ่มต้น) การตั้งค่าในรายการอย่างน้อยหนึ่งแบบ keyspoints รีจิสทรีต่อไปนี้ไปยังตำแหน่งไม่ถูกต้องสำหรับไฟล์ Urlmon.dll:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {79eac9e0-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b } \InprocServer32]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {79eac9f1-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b } \InprocServer32]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {79eac9f2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b } \InprocServer32]
  นี้ลักษณะการทำงานอาจเกิดขึ้นหากคุณติดตั้งแบบ customizedversion ของ Internet Explorer ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยอินเทอร์เน็ต ExplorerAdministration Kit (IEAK) เวอร์ชั่น 5.01 1 Service Pack (SP1), 5.5 SP1, or6.0
 • รีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้จะสูญหาย หรือเสียหาย:
  HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\ {00020400-0000-0000-C000-000000000046 }
 • แฟ้มต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งรายการหายไป เสีย หาย orimproperly ที่ลงทะเบียน:
  • Urlmon.dll
  • Mshtml.dll
  • Actxprxy.dll
  • Oleaut32.dll
  • Shell32.dll
  • Shdocvw.dll

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ใน Internet Explorer ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่
 2. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 3. ชนิด regsvr32 urlmon.dllและ thenclickตกลง
 4. เมื่อคุณได้รับข้อความ "DllRegisterServer ใน urlmon.dllsucceeded" คลิกตกลง
หากยังไม่สามารถแก้ปัญหา ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 สำหรับแต่ละแฟ้มต่อไปนี้ (ในขั้นตอนที่ 3 แทนไฟล์ Urlmon.dll ด้วยแต่ละชื่อแฟ้มด้านล่าง):
 • Shdocvw.dll
 • Actxprxy.dll
 • Oleaut32.dll
 • Mshtml.dll
 • Browseui.dll
 • Shell32.dll

Windows XP และ Windows 2000 เท่านั้น

รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้

หากปัญหายังแก้ไขไม่ได้ ตรวจสอบค่ารีจิสทรีต่อไปนี้จะแสดงผล และถูกต้อง:
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\ {00020400-0000-0000-C000-000000000046 }
ชื่อ: (ค่าเริ่มต้น)
ค่า: IDispatch
\ProxyStubClsid HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\ {00020400-0000-0000-C000-000000000046 }
ชื่อ: (ค่าเริ่มต้น)
ค่า: {00020420-0000-0000-C000-000000000046 }
\ProxyStubClsid32 HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\ {00020400-0000-0000-C000-000000000046 }
ชื่อ: (ค่าเริ่มต้น)
ค่า: {00020420-0000-0000-C000-000000000046 }


ถ้าปัญหานี้ยังคงไม่มีแก้ไข ติดตั้ง Internet Explorer ใหม่ ถ้าคุณกำลังใช้รุ่นของ Internet Explorer ที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการของคุณ ติดตั้งใหม่ หรือซ่อมแซมระบบปฏิบัติการของคุณ

ผู้ใช้ชุดดูแล Explorer ของอินเทอร์เน็ต

หากปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้งรุ่นที่กำหนดเองของ Internet Explorer ที่ถูกสร้างขึ้น ด้วยชุดดูแล Explorer อินเทอร์เน็ต (IEAK) เวอร์ชั่น 5.01 Service Pack 1 (SP1), 5.5 SP1 หรือ 6.0 และแก้ไขได้ โดยการลงทะเบียนแฟ้ม Urlmon.dll ใหม่ ติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับการแก้ไขที่เหมาะสมด้านล่าง

IEAK สำหรับ Internet Explorer 6

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขเฉพาะปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งคำขอการบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จะมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติกับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะถูกแสดงรายการอยู่ในเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บโซนเวลาในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size   File name
  ------------------------------------------------------
  11-Oct-2001 19:45 6.0.2710.1100 189,440 Ie6wzd.exe
				
หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้รับการกระจาย โดยการใช้แพ็คเกจติดตั้ง hotfix แต่เป็น hotfix แบบไบนารีที่คุณต้องแทนเอง การทำเช่นนี้ เปลี่ยนชื่อแฟ้ม Ie6wzd.exe เดิมในโฟลเดอร์ \Iebin\Optional\EN ของโฟลเดอร์การติดตั้ง IEAKด้วยตนเองคัดลอกโปรแกรมแก้ไขด่วนลงในโฟลเดอร์นั้น และจากนั้น สร้างแพคเกจ IEAK ของคุณต้องมีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ในแพคเกจของคุณ

สิ่งสำคัญ ถ้ามีใช้ซิงโครไนส์รุ่นอัตโนมัติ (AVS) เมื่อต้องการติดตั้ง IEAK ของคุณหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขนี้ คุณต้องด้วยตนเองใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อีกครั้ง

IEAK สำหรับ Internet Explorer 5.5

สามารถโหลด hotfix ได้แล้วจาก Microsoft แต่มีเป้าหมายเพียงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ นำวิธีนี้ไปใช้กับระบบที่ประสบกับปัญหาที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าบริการที่เรียกเก็บตามปกติเมื่อโทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนอาจจะยกเลิกได้หาก Microsoft Support Professional ตัดสินว่าโปรแกรมปรับปรุงที่เฉพาะเจาะจงจะแก้ไขปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนตามปกติจะใช้กับคำถามและปัญหาในการสนับสนุนเพิ่มเติมซึ่งไม่สอดคล้องตามเกณฑ์สำหรับโปรแกรมปรับปรุงเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะถูกแสดงรายการอยู่ในเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บโซนเวลาในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version     Size   File name 
  --------------------------------------------------------
  18-Dec-2000 17:22  5.50.4612.1800 183,056 Ie5wzd.exe
หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้รับการกระจาย โดยการใช้แพ็คเกจติดตั้ง hotfix แต่เป็น hotfix แบบไบนารีที่คุณต้องแทนเอง การทำเช่นนี้ เปลี่ยนชื่อแฟ้มในโฟลเดอร์การติดตั้ง IEAKโฟลเดอร์ \Iebin\Optional\EN Ie5wzd.exe เก่า ด้วยตนเองคัดลอกโปรแกรมแก้ไขด่วนลงในโฟลเดอร์นั้น และจากนั้น สร้างแพคเกจ IEAK ของคุณต้องมีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ในแพคเกจของคุณ

สิ่งสำคัญ ถ้ามีใช้ซิงโครไนส์รุ่นอัตโนมัติ (AVS) เมื่อต้องการติดตั้ง IEAK ของคุณหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขนี้ คุณต้องด้วยตนเองใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อีกครั้ง

IEAK สำหรับ Internet Explorer 5.01

สามารถโหลด hotfix ได้แล้วจาก Microsoft แต่มีเป้าหมายเพียงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ นำวิธีนี้ไปใช้กับระบบที่ประสบกับปัญหาที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าบริการที่เรียกเก็บตามปกติเมื่อโทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนอาจจะยกเลิกได้หาก Microsoft Support Professional ตัดสินว่าโปรแกรมปรับปรุงที่เฉพาะเจาะจงจะแก้ไขปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนตามปกติจะใช้กับคำถามและปัญหาในการสนับสนุนเพิ่มเติมซึ่งไม่สอดคล้องตามเกณฑ์สำหรับโปรแกรมปรับปรุงเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะถูกแสดงรายการอยู่ในเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บโซนเวลาในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time   Version    Size   File name 
  ---------------------------------------------------------
  01-Nov-2000 11:01a  5.0.3210.3100 177,424  Ie5wzd.exe 

				
หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้รับการกระจาย โดยการใช้แพ็คเกจติดตั้ง hotfix แต่เป็น hotfix แบบไบนารีที่คุณต้องแทนเอง การทำเช่นนี้ เปลี่ยนชื่อแฟ้มในโฟลเดอร์การติดตั้ง IEAKโฟลเดอร์ \Iebin\Optional\EN Ie5wzd.exe เก่า ด้วยตนเองคัดลอกโปรแกรมแก้ไขด่วนลงในโฟลเดอร์นั้น และจากนั้น สร้างแพคเกจ IEAK ของคุณต้องมีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ในแพคเกจของคุณ

สิ่งสำคัญ ถ้ามีใช้ซิงโครไนส์รุ่นอัตโนมัติ (AVS) เมื่อต้องการติดตั้ง IEAK ของคุณหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขนี้ คุณต้องด้วยตนเองใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อีกครั้ง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 281679 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 มกราคม 2558 - Revision: 35.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kbfix kbie550presp2fix kbie600presp1fix kbie600sp1fix kbmt KB281679 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:281679

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com