Det går inte att öppna ett nytt fönster i Internet Explorer, eller så händer ingenting vid klickning på en länk

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 281679 - Visa produkter som artikeln gäller.
Denna artikel har tidigare publicerats under SV281679
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Symptom

När du klickar på en hyperlänk i ett e-postmeddelande eller på en webbsida, eller högerklickar på en hyperlänk på en webbsida och sedan klickar på Öppna i nytt fönster, kan en eller flera av följande saker inträffa:
 • Ingenting händer.
 • Det nya fönstret är tomt.
 • Ett meddelande om skriptfel av följande slag visas:
  Gränssnittet stöds inte.
 • Internet Explorer svarar inte när du klickar på Skriv ut eller FörhandsgranskningArkiv-menyn.
När du försöker ansluta till webbmappar visas följande felmeddelande:
Den aktuella åtgärden kunde inte slutföras eftersom ett oväntat fel har inträffat.

Orsak

Detta kan bero på en eller flera av följande faktorer:
 • Inställningen för (Default)-värdet i en eller flera av följande registernycklar pekar på en ogiltig plats för filen Urlmon.dll:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{79eac9e0-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b}\InprocServer32]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{79eac9f1-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b}\InprocServer32]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{79eac9f2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b}\InprocServer32]
  Detta kan inträffa om du installerar en anpassad version av Internet Explorer som har skapats med IEAK (Internet Explorer Administration Kit) version 5.01 Service Pack 1 (SP1), 5.5 SP1 eller 6.0.
 • Följande registernyckel saknas eller är skadad:
  HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}
 • En eller flera av följande filer saknas, är skadad eller är felaktigt registrerad:
  • Urlmon.dll
  • Mshtml.dll
  • Actxprxy.dll
  • Oleaut32.dll
  • Shell32.dll
  • Shdocvw.dll

Lösning

Så här löser du problemet i Internet Explorer:
 1. Avsluta alla program som körs.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör.
 3. Skriv regsvr32 urlmon.dll och klicka på OK.
 4. När meddelandet "DllRegisterServer i urlmon.dll lyckades" visas klickar du på OK.
Om detta inte löser problemet upprepar du steg 2 till och med 4 för följande filer (i steg 3 ersätter du Urlmon.dll med nedanstående filnamn):
 • Shdocvw.dll
 • Actxprxy.dll
 • Oleaut32.dll
 • Mshtml.dll
 • Browseui.dll
 • Shell32.dll

Endast Windows XP och Windows 2000

Starta om datorn så att ändringarna kan verkställas.

Om problemet ändå kvarstår kontrollerar du att följande registervärden finns och är korrekta:
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}
Namn: (Standard)
Värde: IDispatch
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid
Namn: (Standard)
Värde: {00020420-0000-0000-C000-000000000046}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid32
Namn: (Standard)
Värde: {00020420-0000-0000-C000-000000000046}


Om problemet kvarstår installerar du om Internet Explorer. Om du använder den version av Internet Explorer som ingår i operativsystemet installerar du om eller reparerar operativsystemet.

För användare av Internet Explorer Administration Kit

Om problemet uppstår när du har installerat en anpassad version av Internet Explorer som har skapats med IEAK (Internet Explorer Administration Kit) version 5.01 Service Pack 1 (SP1), 5.5 SP1 eller 6.0, och försvinner vid omregistrering av filen Urlmon.dll, kontaktar du Microsoft Support för att få en lämplig korrigeringsfil enligt nedan.

IEAK för Internet Explorer 6

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
  Datum     Tid  Version    Storlek   Filnamn
  ------------------------------------------------------
  11-okt-2001 19:45 6.0.2710.1100 189 440 Ie6wzd.exe
				
Obs! Den här snabbkorrigeringen distribueras inte med hjälp av ett installationspaket utan är en binär snabbkorrigering som måste installeras manuellt. Byt namn på den gamla filen Ie6wzd.exe i mappen IEAK-installationsmapp\Iebin\Optional\EN, kopiera snabbkorrigeringen manuellt till mappen och bygg sedan upp IEAK-paketet igen, så att snabbkorrigeringen ingår i paketet.

Viktigt! Om AVS (Automatic Version Synchronization) används på IEAK-installationen efter installation av den här korrigeringsfilen måste du installera den igen.

IEAK för Internet Explorer 5.5

En snabbkorrigering som stöds är nu tillgänglig från Microsoft, men den är endast avsedd att lösa problemet som beskrivs i den här artikeln och ska bara användas på datorer där detta problem uppstår.

Du kan få snabbkorrigeringen från Microsoft Support. På följande webbsida finns en fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support och information om supportkostnader:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Obs! I vissa fall är supporten gratis, om en supporttekniker kommer fram till att problemet kan lösas med en viss uppdatering. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella uppdateringen.

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
  Datum     Tid  Version     Storlek   Filnamn 
  --------------------------------------------------------
  18-dec-2000 17:22  5.50.4612.1800 183 056 Ie5wzd.exe
Obs! Den här snabbkorrigeringen distribueras inte med hjälp av ett installationspaket utan är en binär snabbkorrigering som måste installeras manuellt. Byt namn på den gamla filen Ie5wzd.exe i mappen IEAK-installationsmapp\Iebin\Optional\EN, kopiera snabbkorrigeringen manuellt till mappen och bygg sedan upp IEAK-paketet igen, så att snabbkorrigeringen ingår i paketet.

Viktigt! Om AVS (Automatic Version Synchronization) används på IEAK-installationen efter installation av den här korrigeringsfilen måste du installera den igen.

IEAK för Internet Explorer 5.01

En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft, men den är endast avsedd att lösa problemet som beskrivs i den här artikeln och ska bara användas på datorer där detta problem uppstår.

Du kan få snabbkorrigeringen från Microsoft Support. På följande webbsida finns en fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support och information om supportkostnader:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Obs! I vissa fall är supporten gratis, om en supporttekniker kommer fram till att problemet kan lösas med en viss uppdatering. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella uppdateringen.

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
  Datum     Tid   Version    Storlek   Filnamn 
  ---------------------------------------------------------
  01-nov-2000 11:01a  5.0.3210.3100 177 424  Ie5wzd.exe

				
Obs! Den här snabbkorrigeringen distribueras inte med hjälp av ett installationspaket utan är en binär snabbkorrigering som måste installeras manuellt. Byt namn på den gamla filen Ie5wzd.exe i mappen IEAK-installationsmapp\Iebin\Optional\EN, kopiera snabbkorrigeringen manuellt till mappen och bygg sedan upp IEAK-paketet igen, så att snabbkorrigeringen ingår i paketet.

Viktigt! Om AVS (Automatic Version Synchronization) används på IEAK-installationen efter installation av den här korrigeringsfilen måste du installera den igen.

Egenskaper

Artikel-id: 281679 - Senaste granskning: den 23 december 2008 - Revision: 7.14
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
Nyckelord: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kbfix kbie550presp2fix kbie600presp1fix kbie600sp1fix KB281679

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com