รายการของคอมโพเนนต์ของ FrontPage 2002 ที่ต้องใช้ส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage 2002

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 281532 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ส่วนประกอบบางอย่างใน Microsoft FrontPage 2002 จำเป็นต้องมีส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage 2002 ถูกติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเผยแพร่เว็บของคุณ บทความนี้แสดงรายการคอมโพเนนต์ที่ต้องใช้ส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage 2002

หมายเหตุ:: การดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดของเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage ส่วนขยาย ดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa140185 (office.10)
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage 2002 ดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/sppt/sharepnt/proddocs/admindoc/owsd02.mspx

ข้อมูลเพิ่มเติม

ของ frontpage 2002 เซิร์ฟเวอร์ส่วนขยายของคอมโพเนนต์

คอมโพเนนต์ต่อไปนี้จำเป็นต้องมีส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage 2002:
 • อัปโหลดแฟ้ม
 • แถบเชื่อมโยงแบบกำหนดเอง
 • คุณสมบัติพื้นหลังของเส้นขอบที่ใช้ร่วมกัน
 • รายงานการวิเคราะห์การใช้งาน
 • คอมโพเนนต์เว็บสิบรายการบนสุด
 • คุณลักษณะความปลอดภัยใหม่ (บทบาทของผู้ใช้)

ของ frontpage 2000 Server ส่วนขยายของคอมโพเนนต์

คอมโพเนนต์ต่อไปนี้จำเป็นต้องมีส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage 2000 หรือใหม่กว่า:
 • เว็บย่อยซ้อนกัน
 • ตัวควบคุมแหล่งข้อมูล lightweight (เอกสารเช็คใน/เช็คเอาท์ โดยไม่มี Microsoft Visual SourceSafe สำหรับ Windows)
 • คอมโพเนนต์ของประเภท
 • เชื่อมโยงสไตล์ชีไปกับแฟ้มหรือหน้าที่เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่หลายแฟ้ม (ASP)

คอมโพเนนต์ของส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ frontpage

นอกจากนี้ คอมโพเนนต์ต่อไปนี้ต้องมีอย่างน้อยส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage รุ่นก่อนหน้า:
 • ฟิลด์การยืนยัน
 • ตัวจัดการฟอร์มสนทนา
 • สร้าง frontpage อิมฝั่งเซิร์ฟเวอร์
 • คลิกตัวนับ
 • ตัวจัดการฟอร์มลงทะเบียน
 • บันทึกตัวจัดการฟอร์มผลลัพธ์
 • ฟอร์มการค้นหา
 • การตั้งค่าเขตข้อมูล

ส่วนประกอบของทีม sharepoint Services

คอมโพเนนต์เหล่านี้จำเป็นต้องใช้เว็บที่สร้างขึ้นจากทีม SharePoint Services จาก Microsoft:
 • ไลบรารีเอกสาร
 • รายการ
 • แบบสำรวจ
 • กระดานสนทนา
 • มุมมองรายการและไลบรารีเอกสาร
 • รายการฟอร์ม
 • ตัวช่วยสร้างเว็บไซต์ของ sharepoint ทีม

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมโพเนนต์ที่ต้องใช้ส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
232526ของ frontpage รุ่นก่อนหน้านี้กว่า 2000 สามารถใช้ส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage 2000
232524คอมโพเนนต์ที่ต้องใช้ส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage 2000
194051รายการของคอมโพเนนต์ของ FrontPage ที่ต้องใช้ส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์
184021รายการของคอมโพเนนต์ WebBot ที่ต้องใช้ส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์

คอมโพเนนต์ของฐานข้อมูลของ frontpage

แม้ว่าส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage สามารถช่วยให้คุณสามารถสร้าง และเผยแพร่เว็บไซต์ที่เปิดใช้งานฐานข้อมูล ทำคอมโพเนนต์ฐานข้อมูลต่อไปนี้ของ FrontPageไม่จำเป็นต้องมีส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage:
 • ตัวช่วยสร้างผลลัพธ์ฐานข้อมูล
 • ตัวจัดการฟอร์มฐานส่งไปยังข้อมูล
 • ตัวช่วยสร้างการอินเทอร์เฟซฐานข้อมูล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คอมโพเนนต์ฐานข้อมูลของ FrontPage โดยไม่มีส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
233018การเปิดใช้งานคอมโพเนนต์ของฐานข้อมูล โดยไม่มีส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 281532 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Server Extensions
Keywords: 
kbhowto kbmt KB281532 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:281532

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com