เชื่อมต่อ SMB ที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 อาจไม่ทำงานกับชื่อเป็นนามแฝง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 281308 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 โดยใช้ชื่อเป็นนามแฝง ไคลเอ็นต์อาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เกิดข้อผิดพลาดของระบบ 52
ชื่อที่ซ้ำกันที่มีอยู่บนเครือข่าย

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้นามแฝง CNAME ที่สร้างขึ้นในโซน DNS ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นกับคำสั่งที่คล้ายกับคำสั่งตัวอย่างต่อไปนี้
net view \\นามแฝง.ชื่อโดเมน.com
โดย:นามแฝงมีระเบียน CNAME ที่สร้างขึ้นสำหรับเซิร์ฟเวอร์ในการชื่อโดเมนโซน.com เซิร์ฟเวอร์จะไม่ "ฟัง" บนนามแฝง และดังนั้น จะไม่รับการเชื่อมต่อกับชื่อนั้น

การแก้ไข

windows 2000 Server

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ได้รับ และติดตั้ง service pack ล่าสุดของ Windows 2000 และแก้ไขรีจิสทรีแล้วเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
260910วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขนี้ควรมีแอตทริบิวต์ของแฟ้มต่างๆ ดังต่อไปนี้หรือใหม่กว่า::
  Date     Time  Version    Size    File name
  ----------------------------------------------------------
  02-Jul-2001 22:52 5.0.2195.3804 1,685,632 Ntkrnlmp.exe
  02-Jul-2001 22:53 5.0.2195.3804 1,685,312 Ntkrnlpa.exe
  02-Jul-2001 22:53 5.0.2195.3804 1,705,984 Ntkrpamp.exe
  02-Jul-2001 22:51 5.0.2195.3804 1,663,424 Ntoskrnl.exe
  02-Jul-2001 23:44 5.0.2195.3805  237,072 Srv.sys
  02-Jul-2001 23:53 5.0.2195.3805   73,488 Srvsvc.dll
				

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
นอกจากนี้ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ใน Windows 2000 Server คุณต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. สร้างระเบียน CNAME สำหรับไฟล์เซิร์ฟเวอร์ในเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่เหมาะสม ถ้าระเบียน CNAME อยู่ไม่
 2. ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ระเบียน CNAME ถูกสร้าง ไม่เซิร์ฟเวอร์ DNS (ยกเว้นว่าเซิร์ฟเวอร์ DNS และเซิร์ฟเวอร์แฟ้มในคำถามเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน แล้ว การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะใช้เซิร์ฟเวอร์นั้นจะ) โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีผลกับการบริการเซิร์ฟเวอร์ของผู้จัดการ LAN และไม่มีผลกับฟังก์ชันการทำงานของ DNS
 3. ใช้การเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีต่อไปนี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์แฟ้มที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน โดย::
  1. เริ่มการทำงานของโปรแกรม Registry Editor (Regedt32.exe)
  2. ค้นหา และคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
  3. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่าแล้ว เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
   ชื่อค่า: DisableStrictNameChecking
   ชนิดข้อมูล: REG_DWORD
   radix: เลขฐานสิบ
   ค่า: 1
  4. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 4. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

Windows Server 2003

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ใน Windows Server 2003 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. สร้างระเบียน CNAME สำหรับไฟล์เซิร์ฟเวอร์ในเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่เหมาะสม ถ้าระเบียน CNAME อยู่ไม่
 2. ใช้การเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีต่อไปนี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เริ่มการทำงานของโปรแกรม Registry Editor (Regedt32.exe)
  2. ค้นหา และคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
  3. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่าแล้ว เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
   ชื่อค่า: DisableStrictNameChecking
   ชนิดข้อมูล: REG_DWORD
   radix: เลขฐานสิบ
   ค่า: 1
  4. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 3. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
นอกจากนี้คุณอาจต้องเซ็ต SPN (ชื่อบริการหลัก) สำหรับชื่อนามแฝง

ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องใส่คำสั่งที่คล้ายกับคำสั่งต่อไปนี้:
setspn -a host/aliasname targetserver
setspn -a host/aliasname.contoso.com targetserver
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ภาพรวมของ Setspn
http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/b3a029a1-7ff0-4f6f-87d2-f2e70294a5761033.mspx
ไวยากรณ์ของ Setspn
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/library/318642de-15a3-4478-beb0-8022696def511033.mspx

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Windows 2000 Service Pack 3

ข้อมูลเพิ่มเติม

รีจิสทรีคีย์ที่ระบุไว้ในส่วน "การแก้ปัญหา" จะสามารถใช้ได้เฉพาะกับ SMB 1.0 การสื่อสารผ่านโพรโทคอล SMB2.0 หรือ CIFS (ทั่วไปของอินเทอร์เน็ต File System), คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่ารีจิสตรีคีย์ smb 2.0 ช่วยให้สำหรับฟังก์ชันการทำงานที่อธิบายไว้ในบทความนี้เพื่อทำงาน โดยค่าเริ่มต้นโดยไม่มีการกำหนดค่าเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista และ Windows 7 สนับสนุน SMB 1.0 และ SMB 2.0 windows มีส่วนประกอบไคลเอนต์ SMB (ไคลเอนต์สำหรับ Microsoft Windows) และส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์ SMB เพิ่ม (แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันสำหรับ Microsoft Windows การ) โดยค่าเริ่มต้น SMB 2.0 เป็นแฟ้มโพรโทคอลที่ใช้เมื่อไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์สนับสนุน การใช้ร่วมกัน

ตรวจทานโพรโทคอล SMB จะใช้สำหรับการดำเนินการแฟ้มจะตัดสินใจในระหว่างขั้นตอนการเจรจา Windows Vista หรือไคลเอนต์ที่ใหม่กว่า advertises ไปยังเซิร์ฟเวอร์นั้น understands โพรโทคอล SMB 2.0 ใหม่ ถ้าเซิร์ฟเวอร์ understands SMB 2.0 มีใช้ SMB 2.0 สำหรับการสื่อสาร มิฉะนั้น ไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ใช้ SMB 1.0 ถ้า SMB 1.0 จะคาดว่าจะใช้ คุณสามารถตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ที่ระบุไว้ในส่วน "การแก้ปัญหา" ใน Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista หรือ Windows 7

SMB 2.0 ถูก redesigned สำหรับสภาพแวดล้อมระบบเครือข่ายซึ่งรวมถึงแบบไร้สาย ที่เป็นไปได้สูงขาดทุน time-outs เวลาแฝงที่สูง และ networkss อื่น ๆ smb 2.0 ตรงตามความต้องการของการสร้างไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่มี Encrypting File System (EFS) ผ่านทางสาย และ แฟ้มออฟไลน์ และปรับปรุงโฟลเดอร์ ต่อไปยัง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows 2000 Datacenter Server โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
265173Datacenter Program และผลิตภัณฑ์ Windows 2000 Datacenter Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนจำนวนมากโดยเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ครั้งเดียว ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
296861ใช้ QChain.exe เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนจำนวนมาก โดยเริ่มระบบใหม่หนึ่ง
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Windows 2000 และ Windows 2000 ฮอตฟิกซ์ในเวลาเดียวกัน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
249149การติดตั้ง Microsoft Windows 2000 และ Hotfix ของ Windows 2000

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 281308 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kboswin2000fix kbwin2000presp3fix kbwin2000sp3fix kbmt KB281308 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:281308

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com