ID c?a bi: 281140 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Bai chi dn tng bc nay m ta cach v hiu hoa tai khoan Quan tri vin cuc b. Thng tin nay khng ap dung cho tai khoan Quan tri vin Min trong min Active Directory.

Quan trong Trc khi ban v hiu hoa tai khoan Quan tri vin cuc b, am bao rng ngi dung khac (trn min hoc ngi dung cuc b) la thanh vin cua nhom Quan tri vin cuc b.

Yu cu

lam theo cac bc trong bai vit nay, ban phai s dung may tinh ang chay Windows 2000 hoc Windows XP va ban phai c ng nhp bng tai khoan co c quyn quan tri vin.

c chung ti v hiu hoa tai khoan Quan tri vin cuc b cho ban, hay vao phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? cho ti? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Bm Chay trong hp thoai Tp Tai xung, va lam theo cac bc trong thut sy Khc phuc s c.

Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50519


Chu y
 • Giai phap khc phuc t ng nhm v hiu hoa tai khoan Quan tri vin. Nu tai khoan Quan tri vin khng tn tai, giai phap khc phuc t ng khng hoat ng.
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, kh?c ph?c t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng s dung may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.

Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".? ti t? kh?c ph?c s? c?
Cach V hiu hoa Tai khoan Quan tri vin Cuc b trn Windows XP

Chu y Trc khi ban v hiu hoa tai khoan Quan tri vin cuc b, am bao rng co it nht mt ngi dung cuc b hoc ngi dung mang khac co th co quyn truy cp vao may tinh bng quyn cua quan tri vin. Nu khng, ban se khng th hoan nguyn hanh ng nay trong tng lai.
 1. ng nhp vi t cach Quan tri vin hoc ngi dung co quyn cua quan tri vin.
 2. Bm chut phai vao May tinh cua ti, sau o bm Quan ly.
 3. Trong ngn bn trai, bung rng nut Nhom va Ngi dung Cuc b, sau o bm Ngi dung.
 4. Trong ngn bn phai, bm up vao tai khoan Quan tri vin.
 5. Trn tab Chung, chon hp kim Tai khoan bi v hiu hoa, sau o bm OK.
 6. Thoat khoi ban iu khin Quan ly May tinh. Thit t mi co hiu lc vao ln ng nhp k tip cua ban vao may tinh nay.

Cach T chi Truy cp vao Quan tri vin Cuc b trn Windows 2000

Trong Windows 2000, ban khng th v hiu hoa cac tai khoan cai sn. Tuy nhin, ban co th t chi truy cp vao tai khoan Quan tri vin cuc b bng cach sa i thit t bao mt cuc b.

Chu y: Trc khi ban lam theo cac bc nay, am bao rng co it nht mt ngi dung cuc b hoc ngi dung mang khac co quyn truy cp vao may tinh bng quyn cua quan tri vin.
 1. ng nhp vi t cach Quan tri vin hoc ngi dung co quyn cua quan tri vin.
 2. Bm Bt u, tro vao Chng trinh, tro vao Cng cu Quan tri, sau o bm vao Chinh sach Bao mt Cuc b.
 3. Trong ngn bn trai, bung rng nut Chinh sach Cuc b, sau o bm Gan Quyn cua Ngi dung.
 4. Trong ngn bn phai, bm up T chi truy cp vao may tinh nay t mang.
 5. Trong Thit t Chinh sach Bao mt Cuc b, bm Thm.
 6. Trong Ngi dung va Nhom, bm vao tai khoan Quan tri vin, sau o bm Thm.
 7. Bm OK, bm OK, sau o thoat khoi ban iu khin Thit t Bao mt Cuc b. Ban phai khi ng lai may tinh thit t bao mt mi co hiu lc.


Phng phap nay co khc phuc c s c khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky vn gi vi giai phap nay, hay lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c giup ti" hoc giemail cho chung ti.Thu?c tnh

ID c?a bi: 281140 - L?n xem xt sau cng: 25 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? kha:
kbenv kbhowtomaster kbfixme kbmsifixme KB281140

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com