การแก้ไข: "ล็อกเขียนรอ" ตัวนับค่าสูงบนอินสแตนซ์ SQL Server 2012 ที่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2809338 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการสมมติว่า คุณเปิดใช้งานลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับกลุ่มความพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่ใช้เข้าสู่กลุ่มสินทรัพย์ในอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server 2012 หรือ 2014 เซิร์ฟเวอร์ SQL ของ Microsoft ในสถานการณ์นี้ ตัวนับล็อกเขียนรอสำหรับบัฟเฟอร์ล็อกบนอินสแตนซ์ SQL Server มีค่าสูง นอกจากนี้คุณจะสังเกตเห็นค่าสูงสุดสำหรับชนิดรอ CMEMTHREAD และ WRITELOG ในมุมมองการจัดการแบบไดนามิก (DMVs) นอกจากนี้ แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลขนาดเล็กจะถูกสร้างขึ้น

หมายเหตุ เก็บพักล็อกถูกแคชภายในหน่วยความจำของล็อกธุรกรรม แคนี้ใช้ ทั้งนี้: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านบันทึกในระหว่างการกู้คืน และการย้อนกลับการดำเนินงาน ในการจำลองแบบธุรกรรม และสำหรับลักษณะการทำงานของกลุ่มความพร้อมใช้งานตลอดเวลา

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากประเภทของล็อกการใช้ตัวชี้ส่วนกลางไปยังวัตถุหน่วยความจำ (PMO) สำหรับฐานข้อมูลทั้งหมด

เมื่อเธรดจำนวนมากพยายามที่จะเขียนแฟ้มบันทึก โดยใช้ประเภทการล็อก เธรดทั้งหมดต้องรอจนกว่าตัวชี้ไปยังวัตถุหน่วยความจำในการช่วงชิงงานบนที่อธิบายไว้ในส่วนอาการ

การแก้ไข

SQL เซิร์ฟเวอร์ 2014

ปัญหาได้ถูกแก้ไขใน SQL Server 2014 เวอร์ชั่น RTM แต่คุณยังคงจำเป็นต้องเปิดใช้งานการสืบค้นกลับค่าสถานะ T9024 และ/หรือ 8048เพื่อเปิดใช้งานการแก้ไข หลังจากที่คุณเปิดใช้งานนี้แฟล็กการติดตาม พาร์ติชันอินสแตนซ์ของ SQL Server ตัวชี้ไปยังวัตถุหน่วยความจำที่ระดับโหน

หมายเหตุ ถ้าปัญหายังคงอยู่แม้หลังจากการเปิดใช้งานการสืบค้นกลับค่าสถานะ T9024 คุณสามารถเปิดใช้ค่าสถานะการติดตาม T8048 พาร์ติชันที่วัตถุตัวชี้หน่วยความจำที่ CPU ระดับ

เซิร์ฟเวอร์ SQL 2012

ข้อมูลการปรับปรุงสะสม

อัพเดต 3 สำหรับ SQL Server 2012 SP1

แก้ปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน 3 ปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2012 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2812412 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจากรุ่นเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมกับการก่อนหน้า SQL Server 2012 SP1 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาใช้การแก้ไขที่นำออกใช้ล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2772858 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่เปิดตัวหลังจากเปิดตัว SQL Server 2012 Service Pack 1
หมายเหตุ หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนคุณต้องการเปิดใช้งานการสืบค้นกลับค่าสถานะT9024เพื่อเรียกใช้ fixหลังจากที่คุณเปิดใช้งานนี้แฟล็กการติดตาม พาร์ติชันอินสแตนซ์ของ SQL Server ตัวชี้ไปยังวัตถุหน่วยความจำที่ระดับโหน

หมายเหตุ ถ้าปัญหายังคงอยู่แม้หลังจากการเปิดใช้งานการสืบค้นกลับค่าสถานะ T9024 คุณสามารถเปิดใช้ค่าสถานะการติดตาม T8048 พาร์ติชันที่วัตถุตัวชี้หน่วยความจำที่ CPU ระดับ

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขเฉพาะปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "มีการดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วน" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งคำขอถึงฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จะมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติกับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าและการสนับสนุนของ Microsoft หรือเพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ SQL Server 2012

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี SQL Server 2012 SP1 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ต้องรีสตาร์ท SQL Server ด้วยค่าสถานะการติดตาม T9024 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิก SQL Server โดยใช้การสืบค้นกลับค่าสถานะเริ่มต้นตัวเลือกการเริ่มต้นบริการกลไกจัดการฐานข้อมูล.

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Sqlservr.exe2011.110.3340.016076826-ม.ค.-201305:12x 86
Sqlservr.exe2011.110.3340.019200026-ม.ค.-201305:23x 64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2809338 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 กุมภาพันธ์ 2558 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2014 Developer
 • Microsoft SQL Server 2014 Standard
 • Microsoft SQL Server 2014 Express
 • Microsoft SQL Server 2014 Web
 • Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft SQL Server 2012 Developer
  • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2012 Express
  • Microsoft SQL Server 2012 Standard
  • Microsoft SQL Server 2012 Web
  • SQL Server 2012 Enterprise Core
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2809338 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2809338

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com