ID c?a bi: 2808268 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i php

N?u b?n c phin b?n c? hn c?a Office ?c ci ?t chuyn bi?t trn my tnh c?a b?n v b?n ci ?t chuyn bi?t Office Home and Student 2013, Office Home and Business 2013, Office Professional 2013ho?c Office 365 Home, b?n s? c m?t ty ch?n nng c?p ln phin b?n tr?c. Thay vo , b?n s? c phin b?n m?i c?a Office v phin b?n tr?c c?a b?n ci ?t chuyn bi?t trn cng m?t PC. N?u b?n khng mu?n c? hai phin b?n, b?n ph?i g? ci ?t chuyn bi?t phin b?n tr?c thng qua ccchng tr?nh v tnh nng trong Pa-nen i?u khi?n.

N?u b?n g?p s? c? g? ci ?t chuyn bi?t, s? d?ng kh?c ph?c trong cc bi vi?t ? g? b? Office:Formore thng tin abouthaving nhi?u phin b?n Office trn cng m?t my tnh, h?y xemci ?t chuyn bi?t v s? d?ng nhi?u phin b?n Office trn cng m?t my tnh.


Nng c?p t? phin b?n m?i c?a Office

N?u b?n c m?t phin b?n xem tr?c c?a Office trn my tnh c?a b?n, nh Office 365 Home Premium xem tr?c, b?n ph?i g? b? qua ?u tin tr?c khi ci ?t chuyn bi?t phin b?n ?y ? nh Microsoft Office Home & Student 2013. N?u b?n khng lo?i b? qua, b?n c th? nh?n ?c l?i ny:

Microsoft Office 2013 h? tr? nng c?p t? phin b?n xem tr?c c?a Microsoft Office 2013


Usethe kh?c ph?c s? c? trong ccD? ci ?t chuyn bi?t Microsoft Office 2013 ho?c Office 365 Bi vi?t b? qua.

N?u b?n ? c phin b?n ?y ? c?a s?n ph?m Office m?i, nh Office Home & Student 2013 ho?c Office 365 Home trn my tnh c?a b?n v b?n mu?n chuy?n sang phin b?n khc lin h? b? ph?n h? tr? ? t?m hi?u thm v? tu? ch?n c?a b?n.


Thu?c tnh

ID c?a bi: 2808268 - L?n xem xt sau cng: 18 Thang Mi 2014 - Xem xt l?i: 8.1
p d?ng
  • Microsoft Office Home and Business 2013
  • Microsoft Office Home and Student 2013
  • Microsoft Office Professional 2013
  • Microsoft Office 365 Home
  • Microsoft Office 365 ProPlus
  • Microsoft Office 365 for enterprises
  • Microsoft Office 365 for small businesses
T? kha:
kbmt KB2808268 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2808268

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com