ID articol: 280504 - View products that this article applies to.
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

REZUMAT

Există câteva motive pentru care este posibil să întâmpina?i probleme atunci când porni?i Microsoft Excel. Acest articol prezintă modul de depanare a cauzei problemei de pornire ?i remedierile posibile pentru corectarea problemei. Articolul con?ine ?i legături către alte articole din Baza de cuno?tin?e Microsoft care prezintă mai detaliat problemele de pornire cunoscute.

Notă Este important să urmări?i toate instalările noi sau actualizările de software pe care le-a?i efectuat imediat înainte să întâmpina?i problema, deoarece acestea pot avea un efect direct. Aceste informa?ii sunt utile dacă articolul nu rezolvă problema ?i trebuie să apela?i serviciul Asisten?ă Microsoft.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Când porni?i Microsoft Excel, este posibil să întâmpina?i probleme din oricare dintre următoarele motive:
 • Comandă rapidă deteriorată la programul Excel
 • Fi?ier problematic în folderul de pornire Excel sau loca?ia de fi?ier pentru pornirea alternativă
 • Conflict cu alt program
 • Versiune incorectă a unui fi?ier Microsoft Office important
 • Fi?ier de bară de instrumente Excel (*.xlb) sau fi?ier .pip Excel deteriorat
 • Programe de completare deteriorate în meniul Instrumente
 • Deteriorare a cheilor de registry
 • Alte probleme la deschiderea fi?ierelor Excel
Dacă primi?i un mesaj de eroare atunci când porni?i Microsoft Excel, căuta?i în Baza de cuno?tin?e Microsoft mesajul de eroare exact, pe următorul site Web Microsoft:
http://support.microsoft.com/search/?ln=ro
Dacă nu primi?i un mesaj de eroare sau dacă nu găsi?i informa?ii specifice în Baza de cuno?tin?e Microsoft despre mesajul de eroare, utiliza?i următoarele informa?ii pentru a depana problema la pornirea programului Excel.

Mai întâi, gândi?i-vă la domeniul problemei. Problema apare atunci când porni?i Excel făcând clic pe un fi?ier registru de lucru sau apare atunci când executa?i Excel din meniul Start?

Dacă problema apare doar atunci când deschide?i un fi?ier Excel, consulta?i sec?iunea „Alte probleme la deschiderea fi?ierelor Excel”. Altfel, trece?i la sec?iunea următoare.

Comandă rapidă deteriorată la programul Excel

Dacă problema apare doar atunci când porni?i programul Excel, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Faceți clic pe Start, indicați spre Căutare, apoi faceți clic pe Fișiere sau foldere.
 2. În caseta Căutare de fi?iere sau foldere denumite, tasta?i Excel.exe.
 3. În caseta Căutare în, face?i clic pe Computerul meu, apoi pe Căutare acum.
 4. După ce este găsit fi?ierul Excel.exe, face?i clic dublu pe acesta pentru a porni Microsoft Excel.

  Notă Loca?ia tipică a fi?ierul Excel.exe depinde de versiunea pe care a?i instalat-o.

  Microsoft Office Excel 2003

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11

  Microsoft Excel 2002

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10

  Microsoft Excel 2000

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office

  Microsoft Office Excel 2007

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

  Microsoft Office Excel 2010

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office14


Dacă Excel porne?te normal, este posibil ca problema să fi fost cauzată de o comandă rapidă a programului deteriorată. Pentru a rezolva această problemă, crea?i o nouă comandă rapidă la programul Excel pe care să o utiliza?i pentru a porni Excel.

Dacă Excel nu porne?te normal, urma?i pa?ii pentru a executa Excel în Modul de siguran?ă.

Dacă dori?i să creăm noi comanda rapidă, continua?i cu sec?iunea „Remediere automată”.

Remediere automatăPentru remedierea automată a acestei probleme, faceți clic pe legătura sau pe butonul Fix it. Face?i clic pe Executare în caseta de dialog Descărcare fi?ier, apoi urma?i pa?ii din expertul Remediere.


Remediere problemă
Microsoft Fix it 50268


Notă Este posibil ca acest expert să fie disponibil doar în limba engleză. Însă remedierea automată func?ionează ?i pentru versiunile cu Windows în alte limbi.

Notă Dacă nu vă afla?i la computerul la care s-a produs eroarea, ave?i posibilitatea să salva?i remedierea automată pe o unitate flash sau pe un CD, apoi să o executa?i pe computerul la care s-a produs eroarea.

În continuare, trece?i la sec?iunea „S-a remediat problema?”.


S-a remediat problema?

Verifica?i dacă s-a remediat problema. Dacă s-a remediat problema, puteți considera încheiată această secțiune. Dacă problema nu este remediată, ave?i posibilitatea să contacta?i asisten?a.

Porni?i Excel în Modul de siguran?ă

Ca să pornim noi Excel în Modul de siguran?ă, continua?i cu sec?iunea „Pornire automată”. Dacă prefera?i să porni?i Excel în Modul de siguran?ă, continua?i cu sec?iunea „Pornire personală”.

Pornire automatăPentru a porni Excel automat în Modul de siguran?ă, face?i clic pe butonul sau pe legătura Fix it. Face?i clic pe Executare în caseta de dialog Descărcare fi?ier, apoi urma?i pa?ii din expertul Remediere.


Remediere problemă
Microsoft Fix it 50270


Notă Este posibil ca acest expert să fie disponibil doar în limba engleză. Însă remedierea automată func?ionează ?i pentru versiunile cu Windows în alte limbi.

Notă Dacă nu vă afla?i la computerul la care s-a produs eroarea, ave?i posibilitatea să salva?i remedierea automată pe o unitate flash sau pe un CD, apoi să o executa?i pe computerul la care s-a produs eroarea.

În continuare, trece?i la sec?iunea „S-a remediat problema?”.Pornire personală

 1. Faceți clic pe Start, apoi pe Executare.
 2. Face?i clic pe Răsfoire, apoi găsi?i folderul în care este instalat Microsoft Excel, a?a cum se specifică la începutul acestui articol.
 3. După ce găsi?i fi?ierul Excel.exe, face?i clic pe acesta pentru a-l selecta, apoi face?i clic pe Deschidere.
 4. La sfâr?itul căii din caseta Deschidere, tasta?i un spa?iu, apoi tasta?i /s, astfel încât întreaga linie să apară asemănător cu următoarea:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /s


S-a remediat problema?

Verifica?i dacă Excel este pornit în Modul de siguran?ă. Dacă Excel este pornit în Modul de siguran?ă, a?i terminat cu această sec?iune. Dacă Excel nu este pornit în Modul de siguran?ă, contacta?i asisten?a. Dacă Excel porne?te normal, consulta?i sec?iunea „Informa?ii suplimentare de depanare” de la sfâr?itul acestui articol pentru mai multe informa?ii.

Dacă Excel tot nu porne?te normal, este posibil să existe un conflict cu un alt program. Încerca?i să reporni?i Windows în Modul de siguran?ă, apoi efectua?i din nou pa?ii anteriori pentru a executa Excel în Modul de siguran?ă.

Pentru mai multe informa?ii despre cum se porne?te Windows în Modul de siguran?ă, face?i clic pe următoarele numere de articol pentru a vedea articolele în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
156126 Depanarea Windows 95 utilizând Modul de siguran?ă (Poate fi în engleză)
192926 Cum se efectuează depanarea folosind pornirea minimală în Windows 98 (Poate fi în engleză)
267288 Cum se efectuează o pornire minimală a sistemului în Windows Millennium Edition (Poate fi în engleză)
266169 Cum se depanează problemele cu modul stare de veghe, modul de hibernare ?i închiderea computerului în Windows 2000 (Poate fi în engleză)
281770 Cum se efectuează depanarea folosind pornirea minimală în Windows 2000 (Poate fi în engleză)

Excel nu porne?te în Modul de siguran?ă ?i Windows este în Modul de siguran?ă

Dacă Excel nu porne?te atunci când utiliza?i argumentul /s ?i Windows se execută în Modul de siguran?ă, elimina?i Microsoft Office (sau versiunea independentă Microsoft Excel) utilizând pictograma Adăugare/Eliminare programe din Panoul de control. Consulta?i documenta?ia Windows pentru mai multe informa?ii.

Acest pas poate fi necesar deoarece, atunci când executa?i atât Windows cât ?i Excel în Modul de siguran?ă, Excel este în modul de bază necesar pentru a porni programul. Acest lucru înseamnă că în procesul de pornire Excel nu sunt implicate alte programe sau fi?iere. A?adar, problema poate fi cauzată de un fi?ier Office deteriorat pe care îl utilizează Excel pentru a porni. Dacă elimina?i și apoi reinstala?i Office (sau versiunea Excel independentă), acest lucru poate remedia problema.

Pentru mai multe informa?ii despre o problemă similară cu fi?ierele Office 2000 incompatibile, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
217440 Primi?i mesaje de eroare atunci când porni?i programele Office 2000 (Poate fi în engleză)
Dacă acest articol nu vă este de ajutor sau dacă repornirea Windows în Modul de siguran?ă rezolvă problema de pornire Excel, consulta?i sec?iunea „Informa?ii suplimentare de depanare” pentru mai multe informa?ii.

Informa?ii suplimentare de depanare

Excel porne?te atunci când utiliza?i argumentul /s

Dacă Microsoft Excel porne?te a?a cum vă a?tepta?i atunci când utiliza?i argumentul /s, în bara de titlu Excel apare „Mod de siguran?ă”. Acest lucru indică faptul că Microsoft Excel se execută de parcă ar fi prima dată după instalarea ini?ială.

Acum, că a?i pornit Excel, utiliza?i un proces de eliminare pentru a parcurge următoarele zone pe care le omite Excel în Modul de siguran?ă, până când problema este corectată.

Foldere de pornire Excel

Unul dintre motivele cele mai comune pentru care este posibil să întâmpina?i probleme atunci când porni?i Excel este faptul că Excel încarcă un fi?ier problemă dintr-unul dintre cele câteva foldere de pornire diverse.

Notă Folderul XLStart se poate afla ?i în alte profiluri. Sau acesta poate fi redirec?ionat pe un server din unele situa?ii.

240150 Cum se utilizează folderele de pornire Excel în Excel 2000 (Poate fi în engleză)
291218 Cum se utilizează folderele de pornire Excel în Excel 2002 (Poate fi în engleză)
822107 Cum se utilizează folderele de pornire în Excel (Poate fi în engleză)


Fi?ier de bară de instrumente Excel


Uneori, fi?ierul de bara de instrumente pentru Excel se poate deteriora. Dacă se întâmplă acest lucru, este posibil să întâmpina?i probleme atunci când porni?i Excel. În această situa?ie, găsi?i fi?ierul de bară de instrumente ?i redenumi?i-l. După ce redenumi?i fi?ierul de bară de instrumente, Excel generează un nou fi?ier de bară de instrumente la următoarea pornire a programului Excel.

De exemplu, dacă numele fi?ierului dvs. de bară de instrumente este UtilizatorOvidiu8.xlb, redenumi?i fi?ierul UtilizatorOvidiu8.old. Apoi porni?i Excel ?i observa?i că Excel creează un nou fi?ier UtilizatorOvidiu8.xlb în aceea?i loca?ie în care se află fi?ierul ini?ial de bară de instrumente.

Pentru mai multe informa?ii despre fi?ierul de bară de instrumente Excel ?i despre cum se identifică acesta, face?i clic pe următoarele numere de articol pentru a le vedea în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
291074 Bare de instrumente implicite ?i butoane de pe bara de instrumente văzute în locul particularizărilor din Excel (Poate fi în engleză)
Pentru mai multe informa?ii despre altă problemă de bară de instrumente care apare la pornirea programului Excel, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
215366 Eroare de pagină la pornirea Excel prin comanda de meniu Sfâr?it de pagină (Poate fi în engleză)
Fi?ier Excel.pip

Excel re?ine meniurile ?i comenzile utilizate ?i afi?ează întâi meniurile utilizate cel mai recent. Excel ascunde comenzile neutilizate în meniurile sale care se pot extinde. Excel stochează aceste date de utilizare alături de setările de anima?ie din meniu într-un fi?ier denumit Excel.pip.

Acest fi?ier se poate deteriora. Dacă se întâmplă acest lucru, este posibil să întâmpina?i probleme atunci când porni?i Excel. În această situa?ie, găsi?i fi?ierul Excel.pip ?i redenumi?i-l. După ce redenumi?i fi?ierul, Excel generează un nou fi?ier .pip următoarea dată când porni?i Excel. Utiliza?i caracteristica de căutare Windows pentru a găsi fi?ierul Excel.pip.

Excel porne?te când Windows este în Modul de siguran?ă

Dacă problema de la pornirea Excel nu mai apare când Windows este în Modul de siguran?ă, înseamnă că alt program provoacă problema în procesul de pornire a programului Excel.

Utiliza?i un proces de eliminare pentru a determina exact care program provoacă problema. Dacă nu ?ti?i sigur cum să face?i acest lucru, contacta?i distribuitorul Windows pentru mai multe informa?ii despre cum se elimină programele individuale care se încarcă la pornirea sistemului Windows.

Pentru mai multe informa?ii despre modul de depanare a procesului de pornire a sistemului Windows, face?i clic pe următoarele numere de articol pentru a vedea articolele în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
281965 Cum se depanează problemele utilizând utilitarul Msconfig din Windows 98 (Poate fi în engleză)
281995 Cum se depanează problemele utilizând utilitarul Msconfig în Windows Millennium Edition (Poate fi în engleză)
281770 Cum se efectuează depanarea folosind pornirea minimală în Windows 2000 (Poate fi în engleză)
310353 Cum se efectuează o pornire minimală a sistemului în Windows XP

Programe de completare deteriorate de sub meniul Instrumente

În meniul Instrumente, face?i clic pe Programe de completare. Face?i clic pentru a debifa casetele de selectare pentru toate programele de completare selectate, apoi face?i clic pe OK.

?terge?i cheile de registry pentru programele de completare COM

Programele de completare COM se pot instala în orice loca?ie. Programele care interac?ionează cu Excel instalează programe de completare COM. Pentru a rezolva problemele care pot apărea în Excel, ?terge?i cheile registry pentru programele de completare COM, apoi reporni?i Excel.

Pentru ca noi să vă ?tergem cheile registry pentru programele de completare COM, continua?i cu sec?iunea „?tergere automată”. Dacă prefera?i să ?terge?i personal cheile registry ale programelor de completare COM, continua?i cu sec?iunea „?tergere personală”.

?tergere automatăPentru a ?terge automat cheile registry pentru programele de completare COM, face?i clic pe butonul sau pe legătura Fix it. Face?i clic pe Executare în caseta de dialog Descărcare fi?ier, apoi urma?i pa?ii din expertul Remediere.


Remediere problemă
Microsoft Fix it 50269


Pentru a adăuga automat din nou cheile registry pentru programele de completare COM, face?i clic pe butonul sau pe legătura Fix it. Face?i clic pe Executare în caseta de dialog Descărcare fi?ier, apoi urma?i pa?ii din expertul Remediere.


Remediere problemă
Microsoft Fix it 50272

Notă această solu?ie Fix it func?ionează pentru toate limbile. Însă, pentru unele limbi, este posibil ca textul expertului să fie în engleză

Notă Dacă nu vă afla?i la computerul pe care apare problema, salva?i solu?ia de remediere pe o unitate flash sau pe un CD, apoi executa?i-o pe computerul pe care apare problema.

În continuare, trece?i la sec?iunea „S-a remediat problema?”.?tergere personală

Important Această secțiune, metodă sau activitate conține pași care vă indică modalități de modificare a sistemului registry. Însă, dacă modificați sistemul registry incorect, pot apărea probleme serioase. De aceea, asigura?i-vă că urma?i ace?ti pa?i cu aten?ie. Pentru o protecție mai bună, înainte de a face modificări, realizați o copie de rezervă a sistemului registry. Apoi sistemul registry se poate restabili dacă apare o problemă. Pentru mai multe informații despre copierea de rezervă și restabilirea sistemului registry, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cunoștințe Microsoft:
322756 Cum se face copierea de rezervă și restabilirea sistemului registry în Windows
Pentru a ?terge manual cheile de registry pentru programele de completare COM, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Închide?i toate programele Office.
 2. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i regedit, apoi face?i clic pe OK.
 3. Găsi?i următoarele subcheie de registry:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\AddIns
 4. Face?i clic pe Addins, apoi pe Export în meniul File.
 5. Denumi?i fi?ierul, „XLaddinHKCU.reg”, apoi salva?i fi?ierul pe desktop.
 6. Selecta?i subcheia AddIns, face?i clic pe Delete în meniul Edit, apoi face?i clic pe Yes.
 7. Găsi?i următoarele subcheie de registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins

  Notă: Dacă utiliza?i Office pe 64 de bi?i (doar 2010)
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Excel\Addins
 8. Face?i clic pe Addins, apoi pe Export în meniul File.
 9. Denumi?i fi?ierul, „XLaddinHKLM.reg”, apoi salva?i fi?ierul pe desktop.
 10. Selecta?i subcheia AddIns, face?i clic pe Delete în meniul Edit, apoi face?i clic pe Yes.
 11. Închide?i editorul de registry.
 12. Porni?i Excel.
Dacă problema se rezolvă, aceasta a fost provocată de un program de completare COM. Ave?i posibilitatea să examina?i cheile de registry de sub Addins în editorul de registry pentru a afla producătorul programului de completare. Apoi contacta?i producătorul pentru actualizări.

S-a remediat problema?

Verifica?i dacă s-a remediat problema. Dacă s-a remediat problema, puteți considera încheiată această secțiune. Dacă problema nu s-a remediat, contactați asistența.

Deteriorarea cheilor de registry

Închide?i Excel ?i redenumi?i următoarele chei de registry, de exemplu, redenumi?i excel în excel.old. Când reporni?i Excel, acesta va declan?a repararea pentru a stabili setările la setările implicite.

Ave?i posibilitatea să elimina?i unele chei de registry pentru a reini?ializa setările de utilizator personalizate pentru programele Microsoft Office.


Pentru ca noi să reini?ializăm setările de utilizator particularizate, continua?i cu sec?iunea „Reini?ializare automată”. Dacă prefera?i să reini?ializa?i personal setările de utilizator particularizate, continua?i cu sec?iunea „Reini?ializare personală”.

Reini?ializare automatăPentru a reini?ializa automat setările de utilizator particularizate, face?i clic pe butonul sau pe linkul Fix it. Face?i clic pe Executare în caseta de dialog Descărcare fi?ier, apoi urma?i pa?ii din expertul Remediere.
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Elimina?i toate cheile de registry particularizate din ExcelÎnlocui?i cheile de registry particularizate eliminate anterior din Excel
Remediere problemă
Microsoft Fix it 50274
Remediere problemă
Microsoft Fix it 50275

Notă Este posibil ca acest expert să fie disponibil doar în limba engleză. Însă remedierea automată func?ionează ?i pentru versiunile cu Windows în alte limbi.

Notă Dacă nu vă afla?i la computerul la care s-a produs eroarea, ave?i posibilitatea să salva?i remedierea automată pe o unitate flash sau pe un CD, apoi să o executa?i pe computerul la care s-a produs eroarea.

În continuare, trece?i la sec?iunea „S-a remediat problema?”.Reini?ializare personală

Important Această secțiune, metodă sau activitate conține pași care vă indică modalități de modificare a sistemului registry. Însă, dacă modificați sistemul registry incorect, pot apărea probleme serioase. De aceea, asigura?i-vă că urma?i ace?ti pa?i cu aten?ie. Pentru o protecție mai bună, înainte de a face modificări, realizați o copie de rezervă a sistemului registry. Apoi sistemul registry se poate restabili dacă apare o problemă. Pentru mai multe informații despre copierea de rezervă și restabilirea sistemului registry, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cunoștințe Microsoft:
322756 Cum se face copierea de rezervă și restabilirea sistemului registry în Windows
Notă Eliminarea următoarelor chei de registry poate determina reini?ializarea setărilor de utilizator particularizate pentru programele Microsoft Office.

Excel 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

Excel 2002

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

Excel 2000

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel
Când reporni?i Excel, se declan?ează o opera?iune de reparare pentru a stabili setările la valorile implicite.

Excel 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel
 

Excel 2010

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel 


Dacă această procedură nu rezolvă problema, ave?i posibilitatea să restabili?i setările ini?iale. Pentru aceasta, urmați acești pași:
 1. Închide?i Excel.
 2. ?terge?i cheile de registry Excel nou-create.
 3. Redenumi?i cheile „Excel.old” în „Excel”.

S-a remediat problema?

Verifica?i dacă s-a remediat problema. Dacă s-a remediat problema, puteți considera încheiată această secțiune. Dacă problema nu s-a remediat, contacta?i asisten?a.

Alte probleme la deschiderea fi?ierelor Excel

Dacă Excel întâmpină probleme doar când deschide?i anumite fi?iere Excel, trebuie să încerca?i altă metodă de a depana problema. Este posibil să fie nevoie de orice, de la dezactivarea macrocomenzilor, până la refacerea registrului de lucru.

Pentru mai multe informații, faceți clic pe următoarele numere de articole pentru a vizualiza articolele în Baza de cunoștințe Microsoft:
820741 Cum se recuperează datele din registrele de lucru deteriorate în Excel 2002 ?i în Excel 2003 (Poate fi în engleză)
179871 Metode de recuperare a datelor din registrele de lucru deteriorate Excel 2000 (Poate fi în engleză)
213951 Cum se depanează sursa problemei când salva?i fi?iere în Excel 2000, iar acestea se deteriorează (Poate fi în engleză)

REFERINȚE


Îi mul?umim lui Jan Karel Pieterse (MVP) pentru contribu?ia sa la solu?iile Fix it cuprinse în acest articol.

Pentru informa?ii suplimentare despre folderele de pornire, face?i clic pe următoarele numere de articol pentru a vedea articolele în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
822107 Cum se utilizează folderele de pornire în Excel 2003 (Poate fi în engleză)
291218 Cum se utilizează folderele de pornire Excel în Excel 2002 (Poate fi în engleză)
240150 Cum se utilizează folderele de pornire Excel în Excel 2000 (Poate fi în engleză)
Pentru mai multe informa?ii despre Modul de siguran?ă Excel 2002, face?i clic pe Ajutor Microsoft Excel în meniul Ajutor, tasta?i despre modul de siguran?ă office în Asistentul Office sau în Expert răspuns, apoi face?i clic pe Căutare pentru a vedea subiectele găsite.

Proprietă?i

ID articol: 280504 - Ultima examinare: 15 martie 2012 - Revizie: 5.0
SE APLICĂ LA:
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel Viewer 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
Cuvinte cheie: 
kbmsifixme kbfixme kbstartprogram kbtshoot kbhowto KB280504

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com