เขียนโปรแกรมที่รุนแรงที่สุดคือการวางแผนบนบริการพื้นฐานของทีม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2802265 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

เกี่ยวกับผู้เขียน:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2401266
บทความนี้ให้ไว้ โดย MVP Ridi Ferdiana. Microsoft คือ thankful ดังนั้น MVPs ที่วางแบ่งปันประสบการณ์การทำงานของตนกับผู้อื่น บทความจะลงรายการบัญชีใน เว็บไซต์ของ MVP หรือ บล็อก ในภายหลัง
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

ทีม Foundaton Server (TFS) จะพร้อมใช้งานแบบออนไลน์ที่http://tfs.visualstudio.com. ส่วนบุคคลหรือสามารถ ISV ที่ใช้ซอฟต์แวร์นี้เป็นการบริการเพื่อจัดเก็บ และจัดการโครงการของตน TFS แสดงเป็น Scrum, Agile หรือ CMMI เป็นวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสร้างคุณภาพซอฟต์แวร์ ในบทความนี้ นั้นจะกล่าวถึงวิธีการใช้ TFS ด้วยวิธีรุนแรงที่สุดคือการเขียนโปรแกรม (XP) XP มีน้ำหนักอ่อนคล่องวิธีการที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ เนื่องจากมีแม่แบบที่ระบุไม่มีสำหรับ XP ใน TFS บทความนี้จะใช้วิธีการ XP ใน TFS ในบทความนี้ ก็จะจำกัดการ adoption XP จนถึงขั้นตอนการวางแผน

การเริ่มต้น

ก่อนที่เราเริ่มการทำงาน ให้แน่ใจว่าที่คุณได้ fullfill ข้อกำหนดเหล่านี้
  1. การลงทะเบียนด้วยตนเองที่ http://tfs.visualstudio.com. ไม่มีกระบวนการลงทะเบียนที่ว่างได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถอ่านบทช่วยสอนเกี่ยวกับการลงทะเบียน ที่นี่
  2. การติดตั้ง 2010 Studio ที่มองเห็นหรือ 2012 ในบทความนี้ ฉันจะใช้ Visual Studio Ultimate 2012 ถ้าคุณกำลังใช้ Visual Studio รุ่นที่แตกต่างกัน คุณอาจเห็นความแตกต่างหลาย คุณสามารถดาวน์โหลดรุ่นทดลองใช้ของ Visual Studio 2012 Ultimate ที่นี่
  3. มีติดตั้ง Microsoft Office 2013 ไว้  Microsoft Office 2013 จะช่วยในการ storyboarding หรือการจัดการสิ่งประดิษฐ์ซอฟต์แวร์ล็อต คุณสามารถดาวน์โหลดรุ่นทดลองของ Office 2013 ที่นี่

การแก้ปัญหา

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ XP ด้วยวิธีอย่างง่าย

XP ประกอบด้วยสี่ระยะที่สามารถ worked onsite หรือส่วนกลาง (เรียกเขียนโปรแกรมขั้นสุดท้ายส่วนกลาง) ระยะสี่เป็นระยะ exploration วางแผน เกิดซ้ำ และการผลิต เกิดซ้ำแต่ละครั้งมีสิ่งประดิษฐ์อย่าง น้อยหนึ่ง สิ่งประดิษฐ์มีเอกสาร usefull ที่สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ Frankly โดย สิ่งประดิษฐ์มีสถานะใด ๆ ยกเว้นรหัสเอง ใน XP มีเรื่องราวของผู้ใช้ งาน ข้อบกพร่องของแผ่น และผู้อื่น

เรื่องราวของผู้ใช้รวบรวมความต้องการของซอฟต์แวร์ในระยะ ecploration เรื่องราวของผู้ใช้มีรายละเอียดในการวางแผนโดยการสร้างงานหลายเซสชันเกม ในลักษณะทั่วไป เรื่องราวของแต่ละผู้ใช้จะสร้างงานได้หลายชนิด ในขั้นตอนการเกิดซ้ำ เรื่องราวของผู้ใช้และงานจะถูกกำหนดให้กับสมาชิกในทีม กลุ่มคนสร้างรหัสและการทดสอบตามที่เป็นเจ้าของงาน งานสุดท้าย โดยทำการทดสอบหน่วย และรวมเข้าไว้กับผู้อื่น รหัสถูกทดสอบ โดย tester หลายรายเรื่องราวของผู้ใช้ Tester ที่ลงรายการบัญชีข้อบกพร่องในรายการ และจุดบกพร่องจะสามารถแก้ไขได้ โดยนักพัฒนา ขั้นตอนการทำงานเกิดซ้ำจะดำเนิน iteratively จนกว่ามีการตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์สามารถยอมรับ โดยผู้ เกิดขึ้น iteratively เพื่อให้แต่ละคอมโพเนนต์การทำงานจะถูกรวมอยู่ในขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการผลิตจะกลายเป็น ระยะเป็นขั้นสุดท้ายสำหรับเรื่องผู้ใช้จะถูกทดสอบ และตรวจสอบ


ใช้ XP ใน TFS
ในส่วนนี้ นั้นจะแสดงทีละขั้นตอนการนำไปใช้ XP ในโครงการซอฟต์แวร์ของคุณ ส่วนนี้สันนิษฐานว่า คุณมี TFS ที่ออนไลน์อยู่แล้ว บทความนี้จะจำกัด eploration และขั้นตอนการวางแผน

การสร้างโครงการใน TFS ของคุณแบบออนไลน์
เยี่ยมชม http://tfs.visualstudio.com และเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี Microsoft ของคุณ หลังจากเข้าสู่ระบบคุณสามารถเยี่ยมชม url ของ TFS ส่วนบุคคล URL ของ TFS ควรเป็น https:// (ชื่อ) visualstudio.com คุณสามารถคลิกการเชื่อมโยง และเลือกโครงการทีมใหม่ดังที่แสดงในรูปที่ 1

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
TFS แบบออนไลน์


รูปที่ 1 บริการพื้นฐานของทีม

ในสร้างการโต้ตอบโครงการทีมใหม่ที่คุณสามารถเขียนชื่อโครงการของคุณ คำอธิบายของคุณ และแม่แบบของคุณ ในบทความนี้ เราเลือกแม่แบบ MSF สำหรับ 6.1 พัฒนาซอฟต์แวร์คล่องดังที่แสดงในรูปที่ 2 หลังจากการสร้างโครงการ คุณสามารถนำทางหน้าโครงการ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2802267


รูปที่ 2 การสร้างโครงการ

การเขียนสมาชิกของทีม
สมาชิกของทีมเป็นสิ่งที่ทำงานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ของคุณ รวมถึงลูกค้าของคุณ บทบาทของทีมใน xp เป็น tester ผู้ออกแบบการโต้ตอบ สถาปนิก ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ผู้เขียนด้านเทคนิค นักพัฒนา ผู้ใช้ หน้าที่ และทรัพยากรบุคคล ถ้าคุณได้รับการจำกัดสมาชิกทีม คุณสามารถหันไพ่ชุดนั้น ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์กับผู้จัดการโครงการ อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงบทบาทเป็นนักพัฒนาและ tester ที่คู่กัน โดยนักพัฒนาและ tester ควรเฉพาะใน XP สำหรับวัตถุประสงค์การตรวจสอบคุณภาพ ในขั้นตอนนี้ อย่างน้อยที่สุดคุณเพิ่มผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ผู้ออกแบบการโต้ตอบ architect นักพัฒนา tester และผู้เขียนทางเทคนิค สำหรับประสิทธิภาพที่ดีกว่า ไว้สำหรับการใช้ Visual Studio รุ่นที่เดียวกันคุณสามารถเพิ่มสมาชิก โดยการจัดการการเชื่อมโยงของสมาชิกทั้งหมด หลังจากนั้น คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้คนเดียวหรือกลุ่ม TFS

สมาชิกทีมการเชื่อมต่อกับ TFS
ขั้นตอนนี้ง่ายปานกลาง สมาชิกแต่ละคนควรล็อกอิน ด้วยของเขาเป็นเจ้าของ Visual Studio และเลือกเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์มูลฐานทีมงาน จะสามารถเลือกผ่านทางโฮมเพจ Studio การแสดงผลตามที่แสดงในรูปที่ 3

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2802268


รูปที่ 3 เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์มูลฐานทีม

คุณควรใส่ URL ของ TFS ตามที่กล่าวถึงในขั้นตอนที่ 1 และคลิกตกลงโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลใด ๆ เช่นพอร์ตและอื่น ๆ bothering กล่องโต้ตอบการเข้าสู่ระบบในการเข้าสู่ระบบบัญชี Microsoft จะแสดงขึ้น หลังจากล็อกอิน Visual Studio จะให้คุณเลือกโครงการดังแสดงในรูปที่ 4 คุณสามารถคลิเชื่อมต่อ และ Visual Studio จะแสดงเป็น Explorer ทีมการจัดการโครงการได้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2802269


รูปที่ 4 การเลือกโครงการใน Visual Studio

สร้างเรื่องราวของผู้ใช้
นี่คือขั้นตอนสำคัญใน XP คุณควรสร้างเรื่องราวของผู้ใช้ระบบที่เป็น requierements เป็นหลัก การสร้างเนื้อเรื่องที่ผู้ใช้สามารถทำได้ โดยใช้ Visual Studio หรือเซิร์ฟเวอร์มูลฐานทีม ในบทความนี้ เราจะสร้างได้ โดยการใช้เซิร์ฟเวอร์มูลฐานทีม

คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าโครงการส่วนบุคคลของคุณใน TFS และเริ่มการทำงานเพื่อสร้างเนื้อเรื่องผู้ใช้ โดยการคลิกที่เมนูเรื่องราวของผู้ใช้ดังแสดงในรูปที่ 5 คุณสามารถใช้เป็น<role>ฉันต้องการ<action>ดังนั้น<benefit>นั้นได้ ในรายละเอียดคุณสามารถอธิบายรายละเอียดของเรื่องราว

</benefit></action></role>
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2802270


รูปที่ 5 ตัวอย่างเรื่องราวของผู้ใช้

เรื่องผู้ใช้ควรกำหนดให้ผู้อื่น คุณจะเห็นแบบ dropdownlist ในฟิลด์สถานะ รัฐจะสร้าง ปิด Removed แก้ และใช้งาน ใหม่เป็นสถานะเมื่อเรื่องราวผู้ใช้ยังคงอยู่ในการออกแบบ รัฐใหม่จะถูกเลื่อนระดับไปยังสถานะที่ใช้งานอยู่เมื่อเรื่องการทำงานของทีม เรื่องจะถูกปิดเมื่อทีมเสร็จแล้วเรื่องราว ก็จะเป็นปัญหาที่แก้ไขแล้วเมื่อต้องการตรวจสอบเพิ่มเติม เอารัฐจะเกิดขึ้นเมื่อเรื่องราวที่หลุด โดยไคลเอนต์ในระหว่างการดำเนินการของโครงการ ความรู้ไม่เคยสึกเข้าครอบงำ ด้วยสถานะใน XP ที่คุณสามารถใช้ใหม่ งาน ปิด และ Removed เท่านั้น คุณสามารถกรอกข้อมูลในฟิลด์คำอธิบายรายการสำหรับคำอธิบายเพิ่มเติม

วางแผนและการจัดประเภทสามารถทำได้ในภายหลังในช่วงการทำงานของเกมวางแผน ก่อนเซสชันเกมวางแผน เราควรดำเนินการวิเคราะห์ของเราก่อน โดยกระดานเรื่องราว

สร้างกระดานเรื่องราว
ทุกคนชอบเรื่องนี้ ดังนั้น กระดานเรื่องราวจะช่วยทีมเพื่อทำความเข้าใจโซลูชันนำเสนอ กระดานเรื่องราวเป็นกิจกรรมการทำงานร่วมกันในระยะ exploration ใน TFS คุณสามารถใช้ Powerpoint เป็นเครื่องมือ storyboarding เมื่อต้องการทำเช่นนั้น เลือกเมนูกระดานเรื่องราว และคลิกเริ่มต้นที่ storyboarding ตามที่แสดงในรูปที่ 6 TFS จะทำการเรียกใช้ Powerpoint คุณสามารถเริ่มต้นกิจกรรม storyboarding นอกจากนี้คุณสามารถใช้เอกสารที่มีอยู่ที่คุณสร้างไว้แล้ว (ตัวอย่างเช่นเอกสาร word, visio เป็นต้น) โดยชี้ไป url ของเอกสาร

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2802271


รูปที่ 6 เมนูกระดานเรื่องราว

PowerPoint แสดงรูปร่างเริ่มต้นการรับสำหรับ storyboarding คุณสามารถเริ่มต้นการใช้รูปร่าง โดยไม่มีการสร้างตั้งแต่ต้น รูปที่ 7 แสดงตัวอย่างของเรื่องราว ควรสามารถบันทึกเรื่องราวในอินเทอร์เน็ต คุณควรบันทึกแฟ้มเป็น SkyDrive, Sharepoint, Azure หรือเว็บไซต์ของคุณเองที่สามารถเข้าถึงได้โดยละเอียดของ http จึงตกลงเมื่อต้องสร้างกระดานเรื่องราวหนึ่งในแฟ้ม PowerPoint หนึ่งสำหรับโปรแกรมประยุกต์ตัวอย่างง่าย (ให้พูดว่า โปรแกรมประยุกต์ของ Windows Phone) อย่างไรก็ตาม เมื่อแอพลิเคชันของคุณประกอบหลายระบบย่อยหรือโมดูล (สมมติว่า คุณสร้างเว็บไซต์แบบ) คุณควรสร้างกระดานเรื่องราวสำหรับแต่ละโมดูล คีย์ของกระดานเรื่องราวเป็น depedency เมื่อคุณค้นหาคุณลักษณะที่ค่อนข้างซับซ้อน และความเป็นอิสระ คุณสามารถสร้างแฟ้มกระดานเรื่องราวที่แยกต่างหาก

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2802272


รูปที่ 7 ตัวอย่างเรื่องราวของ PowerPoint

เกมวางแผน
ความร่วมมือดีในการเริ่มต้นของทีม XP จากที่นี่ การวางแผนการประเมินสำหรับแต่ละเรื่องราวของผู้ใช้ในรายการคงค้างทำเกม มีสองกิจกรรมหลักในการวางแผนเกมที่มีการประเมิน และการวางแผน ประมาณการกล่าวถึงความซับซ้อนของเรื่องในบท และให้คะแนนสะสมที่ได้ จุดถูกปรับปรุงผ่านบัตรแบบโพคเกอร์ดังที่แสดงในรูปที่ 8 ไม่มีเทคนิคการประเมินที่ดีที่กล่าวถึงใน MSDN ที่นี่เรียบร้อยแล้วhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh765979.aspx. บัตรโพคเกอร์ช่วยให้คุณมี insight เกี่ยวกับจุดเรื่องราวของผู้ใช้และความเสี่ยงของ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2802273


รูปที่ 8 บัตรโพคเกอร์ (จาก MSDN)

กิจกรรมที่วางแผนจัดประเภทเรื่องราวผู้ใช้ไปที่เกิดซ้ำ เกิดซ้ำเป็นกิจกรรมสร้างงาน ทดสอบ และรหัสทีม การเกิดซ้ำใน XP จะถือว่าเป็นการจุดตรวจสอบของการพัฒนา ตัวอย่างเช่น เรามี 20 วันของการพัฒนา ดังนั้น เราเรียกว่าเป็นแผนการวางจำหน่าย 20 วัน แผนย่อยหมายถึง ชุดของคุณลักษณะที่ควรจะจัดส่งในโครงการ แผนการวางจำหน่ายประกอบด้วยเวลาจุดตรวจสอบเรียกว่าการเกิดซ้ำ ถ้าเราใส่ 10 วันสำหรับการเกิดซ้ำแต่ละ เรามีสองการวนซ้ำสำหรับการนำออกใช้
ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเนื้อเรื่อง ความเสี่ยง และการเกิดซ้ำจะสามารถปรับปรุงการโต้ตอบเรื่องราวของผู้ใช้ใน TFS ในขั้นตอนนี้ ฉันสนับสนุนให้คุณเพื่อ fullfill คะแนนและความเสี่ยงในเรื่องของแต่ละผู้ใช้ที่ชัดเจน คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ใช้เรื่องการใช้งานอยู่เมื่อคุณพร้อมที่จะทำงานอยู่

การสร้างการเกิดซ้ำ
การเกิดซ้ำจะช่วยทีมเพื่อทราบว่าสิ่งที่ต้องทำในขณะนี้ และวันพรุ่งนี้ คำซ้ำที่สามารถถูกสร้างใน TFS โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้
เยี่ยมชมโฮมเพจโครงการของคุณ ในแท็บการจัดการ คุณสามารถเลือกกำหนดการตั้งค่าคอนฟิกและการวนซ้ำ ในกล่องโต้ตอบ คุณสามารถตั้งค่าวันการประเมิน หมายเลขของการเกิดซ้ำ และรายละเอียดของการเกิดซ้ำ TFS จะช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าความยาวเกิดซ้ำหลังจากที่คุณป้อนข้อมูลที่เกิดซ้ำครั้งแรก รูปที่ 9 แสดงการโต้ตอบการเกิดซ้ำ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2802274


รูปที่ 9 การจัดการการคำนวณซ้ำใน TFS

จัดหลังจากการสร้างการเกิดซ้ำ ทีมสามารถสรรเนื้อเรื่องผู้ใช้ลงในการเกิดซ้ำ วิธีหนึ่งที่ทำที่เป็น โดยการเยี่ยมชมกล่องโต้ตอบรายการคงค้าง และปรับเปลี่ยนเฉพาะเนื่องสารบัญผู้เขียนเรื่องราว คุณสามารถดูเมนูการทำงาน เลือกรายการคงค้าง แล้ว กระดาน sub-menu คลิกเนื้อเรื่องผู้ใช้ และหลังจากนั้น คุณสามารถเปลี่ยนการเกิดซ้ำของเรื่องที่ผู้ใช้ในกล่องโต้ตอบการจัดประเภท รูปที่ 10 แสดงกระดานใน TFS

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2802275


รูปที่ 10 กระดานเรื่องราวของผู้ใช้


การดำเนินการที่เกิดซ้ำ
ขณะนี้ เวลาที่จะเริ่มเขียนโค้ด โดยสิ้นสุดเรื่องราวผู้ใช้ คุณสามารถเพิ่มงานเมื่อจำเป็น งานมีรายละเอียดของกิจกรรมที่จะเสร็จสิ้นเรื่องราวผู้ใช้ XP ไม่เคยดันไปเน้นในเรื่องของผู้ใช้และผู้อื่นสิ่งประดิษฐ์มากกว่าที่เป็นรหัสคุณ ถ้าคุณรู้สึกพอ เวลาของการพัฒนารหัส เราจะอธิบายเป็นระยะเกิดซ้ำและการผลิต ในระยะถัดไป และ ในบทความถัดไป

บทสรุป
บทความนี้เป็นส่วนแรกของการใช้เมธอดของ XP จะมุ่งเน้นใน exploration และขั้นตอนการวางแผน ใน artile นี้ เราแล้วพัฒนาเรื่องผู้ใช้ สร้างแผน และพัฒนาการเกิดซ้ำ ในบทความถัดไป เราจะอธิบายการดำเนินการและการตรวจสอบกิจกรรมที่ใช้ TFS และ Visual Studio

การอ้างอิง
  1. บริการ Fiundation ทีม
  2. Visual Studio 2012 ALM
  3. สร้างเรื่องราวของผู้ใช้ใน Visual Studio
  4. การเริ่มต้นกับ TFS แบบออนไลน์

ปฏิเสธความรับชุมชนแก้ไขปัญหาเนื้อหาผิด

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องทำให้ไม่ได้ยืนยันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ หรือความถูกต้องของข้อมูลและกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในที่นี้ ข้อมูลและรูปภาพที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดังกล่าวไว้ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ MICROSOFT และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องแปลง DISCLAIM รับประกันและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและกราฟิกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรับประกันโดยนัยทั้งหมดและเงื่อนไขของสินค้า สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่ต้องเปลืองแรง WORKMANLIKE ชื่อเรื่อง และไม่ใช่ INFRINGEMENT นี้ทั้งหมด โดยเฉพาะตรงที่ ไม่มี MICROSOFT และ/หรือของซัพพลายเออร์จะต้องชำระสำหรับทางตรง ทางอ้อม โทษ จากการลงโทษ พิเศษ ต่อความเสียหายใด ๆ หรือใด ๆ เสียก็ตามรวม โดยไม่มีข้อจำกัด ความเสียหายสำหรับการสูญหายของข้อมูล การใช้ หรือ กำไร ความเสียหาย หรือในการเชื่อม ด้วยการใช้ หรือไม่สามารถใช้ข้อมูลและกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นตามสัญญา สูญ ความผิด หนี้สินที่เข้มงวด หรือมิฉะนั้น ถูกขอแนะนำของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแม้ว่า MICROSOFT หรือของซัพพลายเออร์ใดๆ ได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2802265 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มิถุนายน 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2012
  • Team Foundation Service
  • Microsoft Visual Studio Ultimate 2012
Keywords: 
kbmvp kbcommunity kbstepbystep kbmt KB2802265 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2802265

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com