Straipsnio ID: 279783 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip sukurti ir sukonfig?ruoti vartotojo abonement? naudojant nauj? vartotojo abonement? ?rank?.

PASTABA: ?io ?rankio n?ra kompiuteriuose, kuris yra domeno narys.

Galite kiekvienam asmeniui, kuris naudosis kompiuteriu, sukurti atskir? abonement?. Taip kiekvienas vartotojas gal?s tur?ti savo dokument? aplankus ir nustatyti savo parametrus, pvz., ekrano fon?, meniu Prad?ti, vaizdin? stili? ir t. t. Vartotojo abonementus galite kurti ir konfig?ruoti naudodami vartotojo abonement? ?rank?, esant? valdymo skyde.

Nor?dami atidaryti vartotojo abonement? ?rank?, meniu Prad?ti atidarykite valdymo skyd? ir dukart spustel?kite Vartotojo abonementai.DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite sukurti nauj? vartotojo abonement?

 1. S?ra?o lauke I?rinkti u?duot? spustel?kite Kurti nauj? abonement?.
 2. ?veskite pavadinim?, kuriuo norite pavadinti abonement?, ir spustel?kite Pirmyn.
 3. Pasirinkite abonemento tip? ir spustel?kite Kurti abonement?.

Jei norite keisti abonement?

 1. S?ra?o lauke I?rinkti u?duot? spustel?kite Keisti abonement?.
 2. Spustel?kite abonement?, kur? norite keisti.
 3. Pasirinkite element?, kur? nor?tum?te keisti:
  • Spustel?kite Keisti pavadinim?, jei norite keisti pavadinim?, kuris bus rodomas abonemento sveikinimo lange.
  • Spustel?kite Keisti paveiksl?l?, jei norite keisti paveiksl?l?, kuris naudojamas vartotojo abonementui pristatyti. Kaip vartotojo paveiksl?l? galite naudoti bet kur? kompiuteryje esant? vaizdo fail?.
  • Spustel?kite Keisti abonemento tip?, jei norite keisti abonemento tip?, kad vartotojas gaut? daugiau arba ma?iau teisi? naudotis kompiuteriu.
  • Spustel?kite Kurti arba keisti slapta?od?, jei norite sukurti arba pakeisti vartotojo slapta?od? ir sukurti arba pakeisti slapta?od?io u?uomin?.
  • Spustel?kite Naikinti abonement?, jei vartotojo abonement? norite panaikinti i? kompiuterio. Panaikinus abonement?, atsiranda parinktis, si?lanti ?ra?yti kompiuteryje esan?ius vartotojo failus.

   PASTABA: vartotojo, kuris yra prisijung?s prie kompiuterio, abonemento panaikinti negalima.

Savyb?s

Straipsnio ID: 279783 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 25 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbPubTypeKC kbenv kbhowtomaster KB279783

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com