วิธีการใช้คุณลักษณะ'การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว'ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 279765 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ถ้าคุณเปิดใช้งานคุณลักษณะ'การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว'ใน Windows XP บัญชีผู้ใช้หลายสามารถล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันในเวลาเดียวกัน บทความนี้อธิบายวิธี การเปิดใช้งาน และ การใช้คุณลักษณะนี้ โดยเร็วสลับผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถสลับเซสชันโดยไม่ต้องออกจาก Windows หรือโปรแกรมอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น สมมติว่า ผู้ใช้นั้น A ล็อกอิน และกำลังท่องอินเทอร์เน็ต B ของผู้ใช้ที่ต้องการการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้เธอ และตรวจสอบอีเมเธอ A ของผู้ใช้สามารถปล่อยให้โปรแกรมเขาทำงานในขณะที่ B ของผู้ใช้เข้าสู่ระบบ และการตรวจสอบอีเมเธอ A ของผู้ใช้สามารถนั้นกลับไปยังเซสชันของเขา ที่เขาโปรแกรมต่าง ๆ จะยังคงทำงานอยู่

'การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว'ถูกเปิดใช้งาน โดยค่าเริ่มต้น ใน Windows XP Home Edition และ ใน Windows XP Professional ในคอมพิวเตอร์ที่มีมากกว่า 64 เมกะไบต์ (MB) ของ RAM อย่างไรก็ตาม, 'การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว'ไม่พร้อมใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional ที่เป็นสมาชิกของโดเมน


เปิด หรือปิดใช้งาน'การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว'

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน'การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว' ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:เมื่อต้องการเปิดใช้งาน'การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว' คุณต้องเปิดยังใช้นั้นใช้หน้าจอต้อนรับตัวเลือก ไม่สามารถใช้ลักษณะการทำงานนี้ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นสมาชิกของโดเมน
 1. ล็อกออนเข้าใช้เครื่องเป็นผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกบัญชีผู้ใช้.
 3. คลิกเปลี่ยนวิธีผู้ใช้เข้าสู่ระบบ หรือปิด.
 4. คลิกเพื่อเลือกนั้นใช้หน้าจอต้อนรับกล่องกาเครื่องหมายถ้าคุณไม่ได้เลือกไว้

  หมายเหตุ:กระบวนการใช้การสลับผู้ใช้ที่เร็วกล่องกาเครื่องหมายจะไม่พร้อมใช้งานจนกว่าคุณคลิกเลือกใช้หน้าจอต้อนรับกล่องกาเครื่องหมาย
 5. คลิกเพื่อเลือกนั้นใช้การสลับผู้ใช้ที่เร็วกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกใช้ตัวเลือก. ออกจากบัญชีผู้ใช้เครื่องมือ

สลับผู้ใช้จาก'ตัวจัดการงาน'

เมื่อคุณใช้การผู้ใช้สวิตช์ตัวเลือก เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ส่งกลับไปยังหน้าจอต้อนรับ เซสชันของผู้ใช้ปัจจุบันยังคงใช้งานอยู่ และผู้ใช้อื่นสามารถเดี๋ยวนี้สู่คอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการใช้การผู้ใช้สวิตช์ตัวเลือก ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • คลิกเริ่มการทำงานคลิกออกจากระบบแล้ว คลิกผู้ใช้สวิตช์.
 • เริ่มการทำงานของตัวจัดการงาน (CTRL + ALT + DEL), และจากนั้น คลิกผู้ใช้สวิตช์ในการปิดการทำงาน Windowsเมนู
 • ค้าง Windows และจากนั้น กดแป้น L

สลับผู้ใช้จากหน้าจอเข้าสู่ระบบมาตรฐาน

เมื่อต้องการสลับผู้ใช้จากหน้าจอเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกปิดการเข้าสู่ระบบแล้ว คลิกผู้ใช้สวิตช์. หน้าจอการเข้าสู่ระบบ Windows XP ปรากฏขึ้น และแสดงหมายเลขของการเรียกใช้โปรแกรมสำหรับแต่ละผู้ใช้
 2. คลิกที่ที่คุณต้องการสลับผู้ใช้
 3. พิมพ์รหัสผ่านของคุณ และจากนั้น คลิกปุ่มลูกศรเพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

จัดการเซสชันของผู้ใช้อื่น

โดยใช้สิทธิ์ผู้ดูแล คุณสามารถล็อกผู้ใช้อื่นออกจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นทรัพยากรระบบ และคุณสามารถส่งผู้ใช้อื่น ๆ เหล่านี้ข้อความจากเซสชันของคุณ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เริ่มตัวจัดการงาน (CTRL + ALT + DEL)
 2. ในการผู้ใช้แท็บ คลิกชื่อของผู้ใช้ที่คุณต้องการออกจากระบบ หรือส่งข้อความ
 3. คลิกออกจากระบบเมื่อต้องการเข้าสู่ระบบผู้ใช้ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือคลิกส่งข้อความเมื่อต้องการส่งข้อความผู้ใช้

การแก้ไขปัญหา

คุณไม่สามารถใช้'การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว'เมื่อมีการใช้ฟังก์ชันการทำงานของแฟ้มออฟไลน์ เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งาน'การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว' คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้หลังจากที่คุณคลิกเปลี่ยนวิธีผู้ใช้เข้าสู่ระบบ หรือปิด:
'การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว'ไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากแฟ้มออฟไลน์ถูกเปิดใช้งานอยู่

การเปลี่ยนแปลงแฟ้มออฟไลน์ คลิกตกลง
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิดใช้งานแฟ้มออฟไลน์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ คลิกตกลง. กระบวนการการตั้งค่าแฟ้มออฟไลน์กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 2. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นเปิดการใช้งานการออฟไลน์แฟ้มกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:คุณไม่สามารถทำงานกับแฟ้มและโปรแกรมต่าง ๆ ที่เก็บอยู่บนเครือข่ายเมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อเครือข่าย
ถ้าคุณปล่อยให้โปรแกรมหลายโปรแกรมที่เรียกใช้เมื่อคุณสลับผู้ใช้ คุณอาจสังเกตเห็นว่า คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานช้าลงที่เกินกว่าที่คาดไว้ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ออกจากโปรแกรมบางโปรแกรมก่อนที่คุณสลับผู้ใช้

ผู้ใช้รายอื่น ๆ สามารถปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่โปรแกรมยังคงทำงานอยู่ When you switch users, another user can turn off the computer. If a logged-on user has programs running, these programs will be closed when the computer is shut down, and this behavior may cause data loss. To prevent this outcome, save your work before you switch users.


ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 279765 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB279765 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:279765

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com