Používanie funkcie rýchleho prepínania medzi používateľmi v systéme Windows XP

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 279765 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

SUHRN

Ak v systéme Microsoft Windows XP zapnete funkciu rýchleho prepínania medzi používateľmi, do počítača môžu byť súčasne prihlásené viaceré používateľské kontá. V tomto článku je popísané, ako zapnúť a používať túto funkciu. Rýchle prepínanie medzi používateľmi umožňuje používateľom prepínať relácie bez ukončenia systému Windows, programov a ostatných spustených procesov. Príklad: Prihlásený je používateľ A, ktorý prehľadáva Internet. Používateľ B sa chce prihlásiť na svoje používateľské konto, aby skontroloval svoje e-maily. Používateľ A môže ponechať svoje programy spustené, kým sa používateľ B prihlási a skontroluje svoje e-maily. Používateľ A sa potom môže vrátiť k svojej relácii, v ktorej sú stále spustené jeho programy.

Rýchle prepínanie medzi používateľmi je v systémoch Windows XP Home Edition a Professional s viac ako 64 MB pamäte RAM zapnuté na základe predvoleného nastavenia. Rýchle prepínanie medzi používateľmi však nie je k dispozícii v počítačoch so systémom Windows XP Professional, ktoré sú súčasťou doménovej siete.


Zapnutie alebo vypnutie rýchleho prepínania medzi používateľmi

Poznámka: Ak chcete zapnúť rýchle prepínanie medzi používateľmi, je nutné zapnúť aj možnosť Použiť úvodnú obrazovku. Túto funkciu nemožno použiť, ak počítač je členom domény. Zapnutie rýchleho prepínania medzi používateľmi:
 1. Prihláste sa do počítača ako správca.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom kliknite na položku Používateľské kontá.
 3. Kliknite na položku Zmeniť spôsob prihlasovania a odhlasovania.
 4. Ak políčko Použiť úvodnú obrazovku, nie je začiarknuté, začiarknite ho.

  POZNÁMKA: Začiarkavacie políčko Použiť rýchle prepínanie medzi používateľmi nie je k dispozícii, kým nezačiarknete políčko Použiť úvodnú obrazovku.
 5. Začiarknite políčko Použiť rýchle prepínanie medzi používateľmi a potom kliknite na položku Aplikovať možnosti. Ukončite nástroj Používateľské kontá.

Prepínanie používateľov v programe Správca úloh

Ak používateľ aktivuje možnosť Prepnúť používateľa, počítač sa vráti na úvodnú obrazovku. Aktuálna relácia používateľa zostane aktívna a do počítača sa môže prihlásiť a používať ho ďalší používateľ. Príkaz Prepnúť používateľa možno aktivovať týmito spôsobmi:
 • Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Odhlásiť a potom kliknite na položku Prepnúť používateľa.
 • Otvorte program Správca úloh (CTRL+ALT+DELETE) a kliknite na príkaz Prepnúť používateľa ponuky Vypnúť.
 • Podržte stlačený kláves Windows a potom stlačte kláves L.

Prepínanie používateľov zo štandardnej prihlasovacej obrazovky

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Odhlásiť a potom kliknite na položku Prepnúť používateľa. Zobrazí sa prihlasovacia obrazovka systému Windows XP, na ktorej sa pod každým menom používateľa uvádza počet spustených programov tohto používateľa.
 2. Kliknite na používateľa, na ktorého chcete prepnúť.
 3. Zadajte heslo a potom sa kliknutím na tlačidlo so šípkou prihláste do počítača.

Správa relácií ostatných používateľov

So správcovskými oprávneniami môžete z počítača odhlásiť iných používateľov a uvoľniť tak systémové prostriedky, a môžete im tiež poslať správu zo svojej relácie. Postup:
 1. Otvorte program Správca úloh (CTRL+ALT+DELETE).
 2. Na karte Používatelia kliknite na meno používateľa, ktorého chcete odhlásiť alebo poslať mu správu.
 3. Ak chcete používateľa odhlásiť, kliknite na tlačidlo Odhlásiť. Ak mu chcete odoslať správu, kliknite na tlačidlo Odoslať správu.

Riešenie problémov

Ak je zapnutá funkcia Súbory offline, rýchle prepínanie medzi používateľmi nie je možné použiť. Pri pokuse o zapnutie rýchleho prepínania medzi používateľmi sa po kliknutí na položku Zmeniť spôsob prihlasovania a odhlasovania môže zobraziť nasledovné chybové hlásenie:
Rýchle prepínanie medzi používateľmi sa nedá použiť, pretože sú povolené súbory offline.
Ak chcete zmeniť nastavenie súborov offline, kliknite na tlačidlo OK.
Ak chcete odstrániť tento problém, vypnite funkciu Súbory offline:
 1. Keď sa zobrazí predchádzajúce chybové hlásenie, kliknite na tlačidlo OK. Zobrazí sa dialógové okno nastavenia súborov offline.
 2. Zrušte začiarknutie políčka Povoliť súbory offline a potom kliknite na tlačidlo OK.

  POZNÁMKA: Ak nie ste pripojení k sieti, nebudete mať možnosť pracovať so súbormi a programami uloženými v sieti.
Počítač môže pracovať pomalšie, ako očakávate. Ak necháte pri prepínaní používateľov spustené veľké množstvo programov, môžete si všimnúť, že počítač pracuje pomalšie než zvyčajne. Ak chcete odstrániť tento problém, ukončite niektoré programy pred prepnutím používateľov.

Ostatní používatelia môžu počítač vypnúť, zatiaľ čo programy zostanú spustené. Pri prepínaní používateľov môže iný používateľ vypnúť počítač. Ak má prihlásený používateľ spustené určité programy, pri vypnutí počítača sa tieto programy zatvoria, čo môže mať za následok stratu údajov. Ak chcete predísť tejto situácii, pred prepnutím používateľov si prácu uložte.


ODKAZY

Ak chcete získať ďalšie informácie, kliknite na niektoré z uvedených prepojení:


Vlastnosti

ID článku: 279765 - Posledná kontrola: 20. júna 2007 - Revízia: 1.4
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Kľúčové slová: 
kbenv kbhowtomaster KB279765

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com