Het gebruik van de functie Snelle gebruikers wisseling in Windows XP

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 279765 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Als u de functie Snelle gebruikers wisseling in Windows XP inschakelt, kunnen meerdere gebruikersaccounts aanmelden bij dezelfde computer tegelijk. In dit artikel wordt beschreven hoe om te schakelen en deze functie wilt gebruiken. Met snel naar andere gebruiker overschakelen kunnen gebruikers sessie overschakelen zonder Windows of andere programma's afsluiten. Stel bijvoorbeeld dat een gebruiker is aangemeld en is surfen op het Internet. Gebruiker b wil aan haar gebruikersaccount aanmelden en haar e-mail controleren. Gebruiker a laat zijn programma's die worden uitgevoerd terwijl gebruiker b zich aanmeldt en haar e-mailadres wordt gecontroleerd. Gebruiker a kan vervolgens terug naar diens sessie, waar nog zijn programma's worden uitgevoerd.

Snel naar andere gebruiker overschakelen is standaard ingeschakeld in Windows XP Home Edition en Windows XP Professional op computers met meer dan 64 megabyte (MB) RAM. Snelle gebruikers wisseling is echter niet beschikbaar op computers met Windows XP Professional die deel uitmaken van een domein.


In- of uitschakelen van snelle gebruikers wisseling

Snelle gebruikers wisseling is ingeschakeld, gaat u als volgt te werk.

OpmerkingSnelle gebruikers wisseling is ingeschakeld, moet u ook inschakelen deHet welkomst venster gebruikenoptie. Deze functie kan niet worden gebruikt als uw computer deel uitmaakt van een domein.
 1. Meld u als beheerder bij de computer.
 2. Klik opStart, klik opHet Configuratie scherm, en klik vervolgens opGebruikersaccounts.
 3. Klik opWijzig de manier waarop gebruikers zich aan- of uitschakelen.
 4. Schakel deHet welkomst venster gebruikenSchakel het selectie vakje in als dit nog niet is ingeschakeld.

  OpmerkingHetUse Fast User Switchinghet selectie vakje is alleen beschikbaar wanneer u klikt op deHet welkomst venster gebruikenselectie vakje.
 5. Schakel deUse Fast User Switchinghet selectie vakje en klik vervolgens opOpties toepassen. Sluit het onderdeel gebruikersaccounts.

Schakelen tussen gebruikers vanuit Taakbeheer

Wanneer u deAndere gebruikeroptie, wordt het welkomst scherm. De huidige gebruikers sessie blijft actief en een andere gebruiker kan nu aanmelden bij de computer. Gebruik deAndere gebruikeroptie, gebruik een van de volgende methoden:
 • Klik opStart, klik opAfmelden, en klik vervolgens opAndere gebruiker.
 • Start Taakbeheer (CTRL + ALT + DEL) en klik opAndere gebruikerop deWindows afsluitenmenu.
 • De Windows-toets ingedrukt en druk op de toets L.

Schakelen tussen gebruikers van het standaard aanmeldingsscherm

Overschakelen van het standaard aanmeldingsscherm, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik opStart, klik opAfmelden, en klik vervolgens opAndere gebruiker. Het aanmeldingsscherm van Windows XP verschijnt en het aantal actieve programma's voor elke gebruiker.
 2. Klik op de gebruiker naar wie u wilt overschakelen.
 3. Typ uw wacht woord en klik vervolgens op de pijl bij de computer aanmelden.

Andere gebruikerssessies beheren

Met beheerders machtigingen, kunt u andere gebruikers afmelden bij de computer te registreren. Dit systeembronnen vrij en u kunt deze andere gebruikers een bericht sturen vanuit uw sessie. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Start Taakbeheer (CTRL + ALT + DEL).
 2. Op deGebruikersen klik op de naam van de gebruiker aan wie u wilt afmelden of een bericht verzenden.
 3. Klik opAfmeldenaanmelding van de gebruiker de computer uit of klikt u opBericht verzendende gebruiker een bericht te verzenden.

Problemen oplossen

U kunt snelle gebruikers wisseling niet gebruiken wanneer de functie Off line bestanden is ingeschakeld. Wanneer u snel naar andere gebruiker overschakelen ingeschakeld, verschijnt het volgende foutbericht nadat u opWijzig de manier waarop gebruikers zich aan- of uitschakelen:
Snel naar andere gebruiker overschakelen kan niet worden gebruikt omdat off line bestanden is ingeschakeld.

Wijzigingen aanbrengt in offlinebestanden, klikt u op OK.
Dit probleem is opgelost, off line bestanden uit te schakelen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Als dit fout bericht verschijnt, klikt u opOK. HetInstellingen voor off line bestandenhet dialoog venster wordt weer gegeven.
 2. Schakel deOff line bestanden inschakelenhet selectie vakje en klik vervolgens opOK.

  OpmerkingU kunt niet werken met bestanden en programma's die op het net werk zijn opgeslagen wanneer u niet met het net werk verbonden bent.
Als u veel programma's die worden uitgevoerd wanneer u gebruikers, zult u merken dat uw computer trager werkt dan verwacht. Dit probleem op te lossen sommige programma's af te sluiten voordat u schakelen gebruikers tussen.

Andere gebruikers kunnen de computer uitschakelen terwijl programma's actief blijven. Bij het overschakelen tussen gebruikers kan een andere gebruiker de computer uitschakelt. Als een aangemelde gebruiker programma's uitvoert, zal deze programma's worden gesloten wanneer de computer wordt afgesloten en dit probleem leiden gegevens verlies tot kan. Om te voorkomen dat deze uitkomst, uw werk opslaat voordat u schakelen gebruikers tussen.


Referenties

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:


Eigenschappen

Artikel ID: 279765 - Laatste beoordeling: zaterdag 26 februari 2011 - Wijziging: 2.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Trefwoorden: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB279765 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:279765

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com