" URL<file name="">ไม่ถูกต้อง" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณอัปโหลดแฟ้มไปยังรายการ SharePoint</file>

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2796640 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

เมื่อคุณอัปโหลดแฟ้มไปยังรายการ SharePoint แบบออนไลน์หรือ SharePoint 2013 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
URLชื่อแฟ้ม> ไม่ถูกต้อง ดังกล่าวอาจอ้างอิงไปยังแฟ้มที่ไม่มีอยู่หรือโฟลเดอร์ หรืออ้างอิงไปยังแฟ้มที่ถูกต้องหรือโฟลเดอร์ที่ไม่ได้อยู่ในเว็บปัจจุบัน
หมายเหตุ ตัวยึดตำแหน่งชื่อแฟ้ม> แทนชื่อของแฟ้มที่คุณอัปโหลดไปยังรายการ SharePoint

โซลูชัน

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เอารุ่นคอลัมน์ออกจากรายการของคอลัมน์ที่มีการทำดัชนีสำหรับรายการที่มีการตัดสินค้าจากคลังนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เรียกดูรายการโดยที่มีการตัดสินค้าจากคลังที่มีอยู่
  2. ใน ribbon คลิกแท็บไลบรารีและจากนั้น คลิกการตั้งค่าไลบรารี
  3. ในรายการฟิลด์ คลิกคอลัมน์ที่ทำดัชนี
  4. ในรายการคอลัมน์ที่มีการทำดัชนี คลิกรุ่น
  5. คลิกลบและจากนั้น คลิกตกลง
  6. อัปโหลดแฟ้มใด ๆ ที่คุณพบกับปัญหาก่อนหน้านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการกำหนดค่า theVersion คอลัมน์เป็นคอลัมน์ที่มีการทำดัชนี

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2796640 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 กรกฎาคม 2557 - Revision: 7.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office SharePoint Online
  • Microsoft SharePoint Server 2013
  • Microsoft SharePoint Foundation 2013
Keywords: 
o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbmt KB2796640 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2796640

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com