บริษัทตัวแทน SQL Server ล้มเหลวเมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานดังกล่าว หรือใช้เวลานานกว่าเพื่อเริ่มการทำงาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2795690 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

บริษัทตัวแทน SQL Server ล้มเหลวเมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานได้ หรือใช้เวลานานกว่าเพื่อเริ่มการทำงาน นอกจากนี้ คุณอาจพบอย่างน้อยหนึ่งสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • สถานการณ์สมมติที่ 1

  ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในบันทึกเหตุการณ์ของระบบ:
  การบริการไม่ตอบสนองการร้องขอการเริ่มต้นหรือตัวควบคุมในเวลาที่ต้องการ
 • สถานการณ์สมมติ 2

  สถานะของบริษัทตัวแทนการแสดงเป็น "เริ่มต้น" ใน'แผงควบคุม' และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในแฟ้ม SQLAgent.log:
  ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขของ CPU ไม่ได้ใช้งาน - OnIdle การจัดกำหนดการงานจะไม่มีผลต่อ

  นอกจากนี้ รายการต่อไปนี้อาจถูกบันทึกในแฟ้ม SQLAgent.log:
  การประทับเวลา> - ? แคระบบย่อย Populating [431] ...
  การประทับเวลา> - ? [432] นั่นคือ ระบบย่อยที่ 7 ในระบบย่อยแค
  การประทับเวลา> - ? [124] ระบบย่อย 'ActiveScripting' ถูกโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว (การเกิดพร้อมกันสูงสุด: 40)
  การประทับเวลา> - ? [124] ระบบย่อย 'ANALYSISCOMMAND' ถูกโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว (การเกิดพร้อมกันสูงสุด: 400)
  การประทับเวลา> - ? [124] ระบบย่อย 'ANALYSISQUERY' ถูกโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว (การเกิดพร้อมกันสูงสุด: 400)
  การประทับเวลา> - ? ระบบย่อย [124] 'CmdExec' ถูกโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว (การเกิดพร้อมกันสูงสุด: 40)
  การประทับเวลา> - ? ระบบย่อย [124] 'PowerShell' ถูกโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว (การเกิดพร้อมกันสูงสุด: 2)
  การประทับเวลา> - ? ระบบย่อย [124] 'SSIS' ถูกโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว (การเกิดพร้อมกันสูงสุด: 400)
  การประทับเวลา> - ? ระบบย่อย [124] 'TSQL' ถูกโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว (การเกิดพร้อมกันสูงสุด: 80)
  การประทับเวลา> - ! ไม่ได้เริ่มบริการ Messenger [364] - NetSend จะไม่ส่งการแจ้งเตือน
  การประทับเวลา> - ? SQLSERVERAGENT [129] เริ่มต้นภายใต้การควบคุมบริการของ Windows NT
  การประทับเวลา> - + [396] ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขของ CPU ไม่ได้ใช้งาน - OnIdle การจัดกำหนดการงานจะไม่มีผลต่อ
  การประทับเวลา> - ? ใช้เริ่มต้นการตรวจสอบ SQLServerAgent [110] '' เป็นผู้รับการแจ้งเตือน...
  การประทับเวลา> - ? เริ่มต้นโปรแกรม servicer ขอ [146]
  การประทับเวลา> - ? โปรแกรมสนับสนุนการเริ่มต้น [133]
  การประทับเวลา> - ? แคงาน Populating [167] ...
  การประทับเวลา> - ? [131] SQLSERVERAGENT บริการหยุดเนื่องจาก มีการร้องขอจากผู้ใช้ หรือระบบปฏิบัติการหยุด...
  การประทับเวลา> - ? หยุดโปรแกรมสนับสนุน [134]
  การประทับเวลา> - ? หยุดโปรแกรมการแจ้งเตือน [197]
  การประทับเวลา> - ? [168] นั่นคือ job(s) 4731 [0 ถูกปิดใช้งาน] ในแคงาน
  การประทับเวลา> - ? [170] Populating เตือนแค...
  การประทับเวลา> - ? [171] นั่นคือ 0 alert(s) ในแคแจ้งเตือน
  การประทับเวลา> - ? หยุดโปรแกรม servicer ขอ [149]
  การประทับเวลา> - ? [248] บันทึก NextRunDate / เวลาทั้งหมดสำหรับการปรับปรุงตารางเวลางาน...
  การประทับเวลา> - ? [249] 0 งานกำหนดเวลาบันทึก
  การประทับเวลา> - ? รอระบบย่อยที่ต้องการเสร็จสิ้น [127] ...
  การประทับเวลา> - ? ระบบย่อย [128] 'ActiveScripting' หยุดการทำงาน (รหัสจบการทำงาน 1)
  การประทับเวลา> - ? ระบบย่อย [128] 'ANALYSISCOMMAND' หยุดการทำงาน (รหัสจบการทำงาน 1)
  การประทับเวลา> - ? ระบบย่อย [128] 'ANALYSISQUERY' หยุดการทำงาน (รหัสจบการทำงาน 1)
  การประทับเวลา> - ? ระบบย่อย [128] 'CmdExec' หยุดการทำงาน (รหัสจบการทำงาน 1)
  การประทับเวลา> - ? ระบบย่อย [128] 'PowerShell' หยุดการทำงาน (รหัสจบการทำงาน 1)
  การประทับเวลา> - ? ระบบย่อย [128] 'SSIS' หยุดการทำงาน (รหัสจบการทำงาน 1)
  การประทับเวลา> - ? หยุดโปรแกรมการจัดกำหนดการงาน [175]
 • สถานการณ์สมมติที่ 3

  กระบวนการ SQL Server ID (SPID) จากบริการ "พูน SQLAgent –ทั่วไปความ" จะปรากฏบนฐานข้อมูลโปรแกรม นอกจากนี้ งานต่อไปนี้จะแสดงเป็นการทำงานอยู่ในบัฟเฟอร์สำหรับการป้อนค่าของ SPID:
  EXECUTE msdb.dbo.sp_sqlagent_refresh_job

  หมายเหตุSPID อยู่ในสถานะที่เรียกใช้ได้ และเป็นประจำรอการPREEMPTIVE_OS_LOOKUPACCOUNTSID รอชนิด หรือ SPID อยู่ในสถานะกำลังรอสำหรับการASYNC_NETWORKIO รอชนิด

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีรายการงานจำนวนมากใน SQL Server

หมายเหตุ นี้สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจตั้งหลายการบอกรับเป็นสมาชิกสำหรับรายงานของคุณในการรายงานบริการจัดการการตั้งค่า

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ลบงานที่คุณไม่จำเป็นต้องมี

หมายเหตุ ถ้าไม่มีรายการงานจำนวนมากเนื่องจากคุณตั้งค่าการบอกรับเป็นจำนวนมากโดยไม่ได้ตั้งใจ ลบการบอกรับสมาชิกไม่จำเป็น โดยใช้โปรแกรมจัดการตั้งค่าคอนฟิกบริการรายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลบงาน ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการลบงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลบการบอกรับเป็นสมาชิก ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือที่ตรวจสอบปัญหานี้ใน SQL Server โดยอัตโนมัติ ดูตารางต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ซอฟต์แวร์ของกฎชื่อเรื่องกฎคำอธิบายกฎรุ่นผลิตภัณฑ์ที่กฎจะถูกประเมิน
โปรแกรมช่วยแนะนำของศูนย์ควบคุมระบบปัญหาการเริ่มระบบของบริษัทตัวแทน SQL Server กับงานของบริษัทตัวแทนต่าง ๆโปรแกรมช่วยแนะนำศูนย์ระบบตรวจสอบหมายเลขของงานบนอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่มีการเปิดใช้งาน โปรแกรมช่วยแนะนำสร้างการแจ้งเตือนนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนี้ ตรวจทาน และลบงานที่เปิดใช้งานและคุณไม่จำเป็นต้องมี SQL Server 2008
SQL Server 2008 R2
SQL Server 2012

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2795690 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 มกราคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
Keywords: 
kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseadvanced kbmt KB2795690 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2795690

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com