วิธีการแก้ไขปัญหาพื้นที่ดิสก์ที่มีสาเหตุจากไดเรกทอรี Windows component store (WinSxS)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2795190 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณตรวจสอบขนาดของโฟลเดอร์ C:\Windows คุณอาจสังเกตเห็นว่า ไดเรกทอรี C:\Windows\winsxs ดูเหมือนว่าจะ ใช้เนื้อที่ว่างบนดิสก์มากมาย

สาเหตุ

ไดเรกทอรี (C:\Windows\winsxs) ที่เก็บคอมโพเนนต์ของ Windows จะใช้ในระหว่างการดำเนินงานภายในการติดตั้ง Windows ให้บริการ การดำเนินการให้บริการรวม แต่ไม่ได้จำกัดเพียง Windows Update เซอร์วิสแพ็ค และติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

เก็บคอมโพเนนต์ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง Windows และ ปรับปรุงใด ๆ กับแฟ้มเหล่านั้นจะยังถืออยู่ภายในเก็บคอมโพเนนต์ขณะที่มีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง ทำให้เก็บคอมโพเนนต์การขยายช่วงเวลาการปรับปรุงที่เพิ่มขึ้น คุณลักษณะ หรือจะเพิ่มบทบาทในการติดตั้ง เก็บคอมโพเนนต์ใช้ NTFS ฮาร์ดลิงก์ระหว่างตัวเองและไดเรกทอรี Windows อื่น ๆ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของแพลตฟอร์ม Windows ที่

เก็บคอมโพเนนต์จะแสดงขนาดของไดเรกทอรีขนาดใหญ่เนื่องจากวิธีการเชลล์ของ Windows Explorer บัญชีสำหรับฮาร์ดลิงก์ เชลล์ของ Windows จะทำการตรวจนับแต่ละข้อมูลอ้างอิงการเชื่อมโยงฮาร์เป็นเพียงอินสแตนซ์เดียวของแฟ้มสำหรับแต่ละไดเรกทอรีที่มีแฟ้มนั้นอยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าแฟ้มที่มีชื่อว่า advapi32.dll 700 KB และมีอยู่ ในเก็บคอมโพเนนต์ และ ในไดเรกทอรี \Windows\system32, Windows Explorer อย่างไม่ถูกต้องรายงานว่า แฟ้มที่เรียกใช้ 1,400 กิโลไบต์ของเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์

การแก้ไข

เก็บคอมโพเนนต์ไม่สามารถอยู่บนไดรฟ์ข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ไดรฟ์ข้อมูลระบบเนื่องจาก มีฮาร์ดลิงก์เป็น NTFS ถ้าคุณพยายามที่จะย้ายเก็บคอมโพเนนต์ ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถติดตั้ง Windows การปรับปรุง เซอร์วิสแพ็ค บทบาท หรือลักษณะการทำงานได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ เราไม่แนะนำให้ คุณด้วยตนเอง หรือเอาลบแฟ้มออกจากเก็บคอมโพเนนต์

เพื่อลดขนาดของไดเรกทอรีที่เก็บคอมโพเนนต์ในการติดตั้ง Windows คุณสามารถเลือกที่จะทำให้การติดตั้งชุดบริการถาวร และเนื้อที่จากแฟ้ม service pack ที่ใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำการติดตั้งชุดบริการที่ถาวร service pack ไม่ได้แบบถอดได้

เมื่อต้องการเอาแฟ้ม service pack นี้ออกจากการติดตั้ง Windows ใช้ยูทิลิตี้ในกล่องต่อไปนี้:
 • Windows Vista Service Pack 1 ติดตั้ง: VSP1CLNEXE
 • Windows Vista Service Pack 2 หรือ Windows Server 2008 Service Pack 2 ติดตั้ง: Compcln.exe
 • Windows 7 Service Pack 1 หรือ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 ติดตั้ง: DISM / online /Cleanup-Image /SpSuperseded หรือตัวช่วยสร้างการล้างข้อมูลบนดิสก์ (cleanmgr.exe)

Scavenging อาจยังทำวางในการติดตั้ง Windows Vista และ Windows Server 2008 ด้วยการบังคับให้เหตุการณ์การถอดบนระบบ Scavenging จะพยายามเอาไบนารีของระบบที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ จากการติดตั้ง และเปิดใช้งาน Windows เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในดิสก์ เหตุการณ์การถอนการติดตั้งในการติดตั้ง Windows ออก เพิ่ม และเอาคอมโพเนนต์ระบบที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่ไม่ได้ถูกติดตั้ง และ แล้ว เริ่มการติดตั้ง Windows Scavenging จะกระทำในระหว่างการเริ่มการทำงานต่อไปนี้ของระบบปฏิบัติการ

หมายเหตุ Scavenging งานในการติดตั้ง Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเพิ่มเนื้อที่ว่างเพิ่มเติมบนระบบของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. คลิกเริ่มจากนั้น ในกล่องข้อความค้นหาโปรแกรมและแฟ้มพิมพ์ การล้างข้อมูลบนดิสก์.
 2. คลิกไอคอนการล้างข้อมูลบนดิสก์และเรียกใช้เครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์เพื่อกำหนดว่าแฟ้มใดบ้างที่คุณสามารถลบ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคอนฟิกของคุณ
วิธีเพิ่มเติมเพื่อสงวนเนื้อที่บนไดรฟ์ข้อมูลระบบมีดังนี้:

 • ย้ายแฟ้มเพจจิ้งไปที่ไดรฟ์ข้อมูลอื่นในระบบ
 • ปิดใช้งานการไฮเบอร์เนตบนระบบ
 • ใช้ตัวเลือกแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลที่จัดสรรไว้เพื่อตรวจสอบแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำบนไดรฟ์ข้อมูลอื่นในระบบ
 • Offload ไดเรกตอผู้ใช้โพรไฟล์และโปรแกรมแฟ้มรีไปที่ไดรฟ์ข้อมูลอื่นในระบบ
 • จุดคืนค่าระบบในการติดตั้งไคลเอนต์ที่ปิดใช้งาน
 • ล้างไดเรกทอรีชั่วคราวและโฟลเดอร์ทั้งหมด โดยใช้ตัวช่วยสร้างการล้างข้อมูลบนดิสก์ (cleanmgr.exe)
 • ถอนการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ได้ใช้หรือโปรแกรมอรรถประโยชน์จากการติดตั้ง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฟลเดอร์ WinSxS ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบสำหรับดิสก์ ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:


หมายเหตุ
 • เมื่อมีการติดตั้งผลิตภัณฑ์ โดยใช้ Windows Installer มีขนาดเล็กกว่ารุ่นของแฟ้ม.msi ข้อมูลต้นฉบับถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์แคชตัวติดตั้ง Windows (% windir%\Installer) ช่วงเวลา โฟลเดอร์นี้อาจขยายใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ทุกติดตั้งอัพเดตเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ติดตั้งเช่นโปรแกรมแก้ไขด่วน ปรับปรุงสะสม หรือตั้งค่าชุดบริการเก็บแฟ้ม.msp หรือ.msi เกี่ยวข้องในแคชของ Windows Installer ช่วงเวลา โฟลเดอร์นี้อาจขยายใหญ่ขึ้น เราไม่สนับสนุน และไม่แนะนำให้ คุณลบแฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้ หรือแทนที่ ด้วยแฟ้มจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น โปรแกรมปรับปรุงใดไปยังโปรแกรมประยุกต์ที่ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ในแฟ้มที่เก็บอยู่ในโฟลเดอร์นี้ ไม่ มีข้อมูลนี้ โปรแกรมปรับปรุงไม่สามารถดำเนินการติดตั้งอย่างถูกต้อง
 • โฟลเดอร์ %windir%\softwaredistribution\downloads ถูกใช้ โดย Windows Update เพื่อดาวน์โหลดการปรับปรุงที่เก็บ โดยทั่วไป คุณไม่จำเป็นต้องจัดการโฟลเดอร์นี้ได้เนื่องจากได้รับการจัดการ โดย Windows ขนาดของโฟลเดอร์นี้โดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นระบบปฏิบัติการรุ่น มีการปรับปรุงที่เวลา และอื่น ๆ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องยากที่จะให้ความคาดหวังที่เป็นขนาดปกติ ถ้าโฟลเดอร์นี้ใช้เนื้อที่ว่างบนดิสก์มากมาย ก่อน ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่พร้อมใช้งานทั้งหมดสำหรับระบบ และจากนั้น รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ การแก้ไขปัญหานี้ถ้าขนาดยังคงค้างขนาดใหญ่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ที่พร้อมท์คำสั่ง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
   Net Stop WUAUSERV
  2. ลบเนื้อหาของโฟลเดอร์ %windir%\softwaredistribution\downloads
  3. ที่พร้อมท์คำสั่ง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
   Net Start WUAUSERV

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2795190 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Keywords: 
kbmt KB2795190 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2795190

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com