การดำเนินการสินค้าคงคลังฮาร์ดแวร์สินค้าคงคลังโปรแกรมประยุกต์โปรแกรมประยุกต์-V ในระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 SP2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2788444 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

การดำเนินการสินค้าคงคลังฮาร์ดแวร์สินค้าคงคลังการจำลองเสมือนของโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft (โปรแกรมประยุกต์-V) โปรแกรมประยุกต์ใน Microsoft ระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 Service Pack 2 (SP2)
นอกจากนี้ รายการต่อไปนี้ถูกบันทึกในแฟ้ม AssetAdvisor.log:
เวลาออกทำงาน "C:\Program Files\Microsoft แอพลิเคชันการจำลองเสมือนของ Client\sfttray.exe" /exe "C:\WINDOWS\system32\CCM\VAppCollector.exe" / เงียบ/เปิด "<application being="" inventoried="">"</application>
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณมีการปรับปรุงต่อไปนี้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์:
  • โปรแกรมแก้ไขด่วน 2659258

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วน 2659258 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
    2659258 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 SP2 รายงาน SQL Server 2008 R2 ในรายงาน "ใบอนุญาต D 01" หลังจากที่คุณติดตั้ง SQL Server 2008 R2 SP1
  • ชุดการปรับใช้ Microsoft Office 2010 สำหรับโปรแกรมประยุกต์-V

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดการปรับใช้ 2010 ของ Office สำหรับโปรแกรมประยุกต์-V ดูภาพรวมส่วนบนเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการ VAppCollector.exe เกินกว่ารอบระยะเวลาการหมดเวลา 30 วินาที ในสถานการณ์นี้ ไม่มีโปรแกรมประยุกต์โปรแกรมประยุกต์-V รายงานในระหว่างการดำเนินการสินค้าคงคลังของฮาร์ดแวร์

หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นเฉพาะ เมื่อรุ่น 4.6487.2198 ของ VAppCollector หรือ VAppCollector รุ่นที่ใหม่กว่ามีการติดตั้ง

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้บนไคลเอนต์การเข้าถึงข้อมูลของระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 SP2 และบทบาทหลักของไซต์ ติดเพื่อแก้ไขปัญหานี้บนไคลเอนต์ระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 SP2 ตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้บนเซิร์ฟเวอร์สำหรับไซต์หลักระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 SP2 จากนั้น ปรับใช้แพคเกจที่สร้างเซิร์ฟเวอร์ของไซต์หลักไปยังไคลเอนต์ระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 SP2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนไปยังเซิร์ฟเวอร์ไซต์หลักระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 SP2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2477182 คำแนะนำการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกศูนย์ระบบ
หมายเหตุ คุณสามารถติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้บนเซิร์ฟเวอร์สำหรับไซต์ระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 SP2 ที่กำลังเรียกใช้ตัว x 86 หรือ Windows รุ่นที่ใช้ x64:
SCCM2007-SP2-KB2788444-ENU.msi

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้ระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 SP2 ด้วย

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หากคุณปิดคอนโซลการดูแลจัดการการตั้งค่าก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Assetadvisor.dll4.0.6487.2222326,72801 2010 กุมภาพันธ์19:05x 86
Sccm2007ac-sp2-kb2788444-x 86-enu.mspไม่เกี่ยวข้อง578,56001 2010 กุมภาพันธ์19:05ไม่เกี่ยวข้อง
Vappcollector.exe4.0.6487.2222270,40801 2010 กุมภาพันธ์19:05x 86

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการวางแผนซอฟต์แวร์การปรับใช้การปรับปรุง ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2788444 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft System Center Configuration Manager 2007
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixserver kbmt KB2788444 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2788444

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com