Straipsnio ID: 278835 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma, kaip panaikinti slapuk? failus i? savo kompiuterio. J?s galite nuspr?sti padaryti ?inynas panaikinti slapuk? failus i? savo kompiuterio jums, arba j?s galite rankiniu b?du panaikinti slapuk? failus i? savo kompiuterio. "Kaip automati?kai panaikinti slapukus nar?ykl?je Internet Explorer naudojant sistem? Windows XP" skyriuje pateikiami nurodymai, kaip padaryti ?inynas atlikti veiksmus u? jus.

Pastaba. Jei norite i?trinti slapukus kiekvienam vartotojui savo kompiuteryje, turite kartoti atitinkam? veiksm? kai esate ??j?s kaip kiekvienam vartotojui.

?is asignavimas yra pradedantiesiems ir pa?engusiems kompiuterio vartotojams.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie slapukus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
260971 Apra?ymas slapuk?

Daugiau informacijos

Kaip eksportuoti arba prie? j? nepanaikinate ?ra?yti slapukus

Slapukai gali b?ti informacija apie individual? tinklap? arba gali b?ti ??jimo informacij? interneto svetain?je. Prie? naikindami slapukus, galite eksportuoti arba juos i?gelb?ti. Naudoti "Internet Explorer" importavimo/eksportavimo vedlys slapukams eksportuoti. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip naudoti importavimo/eksportavimo vedl?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
221523 Importavimo/eksportavimo vedl?, kad yra ?traukta ? Internet Explorer 5.0 arba naujesn? apib?dinimas

Video: Kaip panaikinti slapuk? failus nar?ykl?je Internet Explorer 9

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video1
UUID =c84a4909-074f-4828-998b-31be50e0aba9 VideoUrl =http://www.Microsoft.com/en-us/Showcase/details.aspx?UUID=c84a4909-074f-4828-998b-31be50e0aba9
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video2

Kaip panaikinti slapuk? failus ? "Internet Explorer 8"

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. I?eiti i? "Internet Explorer 8", ir tada i?eiti i? WindowsExplorer atvejai.
 2. Atlikite vien? i? ?i? veiksm?:
  • Windows Vista arba Windows 7 spustel?kite prad?ti<b00> </b00>
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Mygtuk? prad?ti
   , tipo inetcpl.cplPaleisti ie?k? ir tada paspauskite ENTER.
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Screenshot ?iam ?ingsniui.
  • Windows XP, spustel?kite prad?ti, spustel?kite vykdyti, tipo inetcpl.cpl lauke Atidaryti ir paspauskite ENTER.
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Screenshot ?iam ?ingsniui.


   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Ekrano fotografij? ?iam ?ingsniui
 3. Skirtuke Bendra spustel?kite panaikinti pagal nar?ymo retrospektyv?Interneto ypatybi? dialogo lange.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? ?iam ?ingsniui
 4. Dialogo lange Naikinti nar?ymo retrospektyv? spustel?kite ir i?valykite visus ?ym?s langelius, i?skyrus ?ym?s langel? slapukai ir spustel?kite Naikinti.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? ?iam ?ingsniui
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kaip panaikinti slapuk? failus Internet Explorer 7

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. I?eiti i? Internet Explorer 7, ir tada i?eiti i? WindowsExplorer atvejai.
 2. Atlikite vien? i? ?i? veiksm?:
  • Windows Vista, spustel?kite prad?ti<b00> </b00>
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Mygtuk? prad?ti
   , tipo inetcpl.cplPaleisti ie?k? ir tada paspauskite ENTER.
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Ekrano fotografij? ?iam ?ingsniui
  • Windows XP, spustel?kite prad?ti, spustel?kite vykdyti, tipo inetcpl.cpl lauke Atidaryti ir paspauskite ENTER.
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Ekrano fotografij? ?iam ?ingsniui


   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Ekrano fotografij? ?iam ?ingsniui
 3. Skirtuke Bendra spustel?kite panaikinti pagal nar?ymo retrospektyv?Interneto ypatybi? dialogo lange.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? ?iam ?ingsniui
 4. Dialogo lange Naikinti nar?ymo retrospektyv? spustel?kite Naikinti slapukus.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? ?iam ?ingsniui
 5. Dialogo lange Naikinti slapukus spustel?kite taip.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? ?iam ?ingsniui
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kaip panaikinti slapuk? failus Internet Explorer 6

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. I?eiti i? Internet Explorer 6, ir tada i?eiti i? WindowsExplorer atvejai.
 2. Spustel?kite prad?ti, spustel?kite vykdyti, tipo inetcpl.cpl, ir tada paspauskite ENTER.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? ?iam ?ingsniui


  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? ?iam ?ingsniui
 3. Skirtuke Bendra spustel?kite naikinti slapukus , kadLaikinieji interneto failaiskyriaus Interneto ypatybi? dialogo lang?.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? ?iam ?ingsniui
 4. Dialogo lange Panaikinti failus spustel?kite, kad pa?ym?tum?te ?ym?s langel? i?trinti vis? atjungties turin? , ir tada spustel?kite gerai.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? ?iam ?ingsniui
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Pana?ios problemos ir sprendimai

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie slapukus, spustel?kite ?iuos numerius per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
283185 Kaip valdyti slapukus Internet Explorer 6
224304 Vieno seanso lapukai nei?valomi, kol u?darysite nar?ykl?
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie slapukus, spustel?kite ?iuos numerius per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
154360 Informacija apie ?sp?jamojo saugos prane?imo apie slapukus Internet Explorer ir Outlook Express
223799 Apra?ymas nuolatini? ir vieno seanso slapukus "Internet Explorer"
Jei ?iuos Microsoft ?ini? baz?s straipsnius nepadeda i?spr?sti problemos, arba jei patiriate simptom?, kurie skiriasi nuo t?, kurie ?iame straipsnyje apra?oma, ie?kokite Microsoft ?ini? baz?je Nor?dami gauti daugiau informacijos. Nor?dami Microsoft ?ini? baz?je, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://support.Microsoft.com
?veskite tekst? klaidos prane?imo gauti, ar problemos Apra?ymas ?veskite ? lauk? Ie?koti palaikymo (KB) .

Savyb?s

Straipsnio ID: 278835 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 16 d. - Per?i?ra: 15.0
Taikoma:
 • Windows Internet Explorer 9
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbceip kbhowto kbenv kbfaq kbcip kbvideocontent kbmt KB278835 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 278835

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com