การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณดู SharePoint รวมแปรผันตามข้อมูลการบอกรับเป็นสมาชิกหลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น SSRS 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2785699 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2012 เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ 2012 ก่อนหน้านี้ของ SQL แก้ไขนำออกใช้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณมีอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL เซิร์ฟเวอร์รายงานบริการ (SSRS) ที่ถูกกำหนดค่าให้รันในโหมดแบบรวมของ Microsoft SharePoint
  • มีหลายสมาชิกที่แปรผันตามข้อมูลบนอินสแตนซ์ของ SSRS
  • คุณปรับรุ่นอินสแตนซ์ของ SSRS SSRS 2012
  • คุณพยายามดูการบอกรับเป็นสมาชิกแปรผันตามข้อมูลในไซต์ SharePoint
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ค่าไม่สามารถเป็น null
ชื่อพารามิเตอร์: กับวัตถุ
การแก้ไขปัญหาการตัดสินค้าจากคลังกับ Microsoft SharePoint Foundation
ID สหสัมพันธ์: หมายเลข
วันและเวลา: วันและเวลา

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแท็กต่อไปนี้หายไปจากคอลัมน์DataSettingsของ dbo การบอกรับสมาชิกตารางในที่อยู่แบบปรับปรุงข้อมูลสมาชิกหลังจากที่คุณปรับรุ่น SSRS:
  • CaseSensitivity
  • AccentSensitivity
  • KanatypeSensitivity
  • WidthSensitivity

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

ปรับปรุงสะสม 2 สำหรับ SQL Server 2012 SP1

วิธีแก้ปัญหานี้ก่อนวางจำหน่ายใน 2 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2012 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2790947 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมไว้ในก่อนหน้านี้ SQL Server 2012 SP1 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำให้ คุณพิจารณานำออกใช้การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2772858 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2012 Service Pack 1

อัพเดต 5 สำหรับ SQL Server 2012

วิธีแก้ปัญหานี้ก่อนวางจำหน่ายใน 5 การปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2012 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2777772 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับ SQL Server 2012
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ 2012 ก่อนหน้านี้ของ SQL แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำให้ คุณพิจารณานำออกใช้การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2692828 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้หลังจาก 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ด้วยตนเองเพิ่มแท็กที่ขาดหายไปในคอลัมน์DataSettings สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มแท็ก อ้างถึงในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องเพิ่มแท็กลงในคอลัมน์DataSettingsเรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้:


DECLARE @subid as uniqueidentifier
DECLARE @orig_string nvarchar(max)
DECLARE @new_string nvarchar (max)
SET @subid = '<SubscriptionID>' // You input your SubscriptionID here.
SET @orig_string = CAST((SELECT DataSettings FROM dbo.Subscriptions where SubscriptionID = @subid) AS nvarchar(max))
SET @new_string = STUFF(@orig_string, len(@orig_string) - 9, 0, 
'<CaseSensitivity>True</CaseSensitivity><AccentSensitivity>True</AccentSensitivity>
<KanatypeSensitivity>True</KanatypeSensitivity><WidthSensitivity>True</WidthSensitivity>')

UPDATE dbo.Subscriptions SET DataSettings = @new_string where SubscriptionID = @subid

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2785699 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 มกราคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
  • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
Keywords: 
kbqfe kbfix kb16bitonly kbexpertiseadvanced kbmt KB2785699 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2785699

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com