หมายเลขสัปดาห์ในปฏิทินของ Outlook และโปรแกรมประยุกต์เว็บของ Outlook ไม่ตรงกันในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2784083 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ในสภาพแวดล้อม Microsoft Exchange Server 2010 หมายเลขสัปดาห์ที่จะแสดงขึ้นในปฏิทิน App เว็บ Outlook ไม่ตรงกับหมายเลขของสัปดาห์ที่จะแสดงขึ้นในปฏิทิน Microsoft Outlook ตัวอย่างเช่น ในรุ่นภาษาอังกฤษของโปรแกรมประยุกต์ของเว็บ Outlook ในแบบดั้งเดิมของเลขสัปดาห์แรกจะมีหมายเลข "2" อย่างไรก็ตาม ในรุ่นภาษาอังกฤษของ Microsoft Outlook 2010 สัปดาห์ในแบบแรกจะมีหมายเลข "1"

บันทึกย่อ
  • เมื่อต้องการแสดงหมายเลขสัปดาห์ใน App เว็บ Outlook, แสดงหมายเลขสัปดาห์ในมุมมองเดือน กล่องกาเครื่องหมายในการ ปฏิทิน การตั้งค่า
  • เมื่อต้องการแสดงหมายเลขสัปดาห์ใน Outlook 2010, แสดงหมายเลขสัปดาห์ ในมุมมองเดือน และ ในตัวนำ ทางวันที่คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กล่องกาเครื่องหมายนี้จะอยู่ภายใต้การตัวเลือกการแสดง หัวเรื่องในการ ปฏิทิน แท็บของตัว ตัวเลือกของ outlookกล่องโต้ตอบ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก App เว็บ Outlook ใช้กลไกต่าง ๆ ในการคำนวณหมายเลขสัปดาห์

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง update rollup ต่อไปนี้:
2746164 คำอธิบายของ Update Rollup 6 สำหรับ Exchange Server 2010 การ Service Pack 2
หมายเหตุ หลังจากที่คุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้ คุณสามารถเรียกใช้ cmdlet การรับ-MailboxCalendarConfigurationพร้อมกับพารามิเตอร์FirstWeekOfYearเพื่อแสดงในสัปดาห์แรกของปี นอกจากนี้ คุณสามารถเรียกใช้ cmdlet MailboxCalendarConfiguration ของชุดพร้อมกับพารามิเตอร์FirstWeekOfYearเพื่อตั้งค่าในสัปดาห์แรกของปีโดยยึดตามค่าต่อไปนี้:
  • FirstDay
  • FirstFourDayWeek
  • FirstFullWeek

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาคล้ายกันที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2007 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2289607 หมายเลขสัปดาห์ไม่ตรงกันระหว่าง Outlook และการ OWA ปฏิทินในรุ่นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2007
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ cmdletรับ-MailboxCalendarConfigurationไปเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ cmdlet รับ-MailboxCalendarConfiguration
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ cmdlet MailboxCalendarConfiguration ของชุดไปเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจงนับCalendarWeekRuleไปเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการแจงนับของ CalendarWeekRule

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2784083 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbsurveynew kbqfe kbexpertiseinter kbfix kbmt KB2784083 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2784083

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com