2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL กับรูป SP1 Slipstream ISO ติดตั้ง SP1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2783963
หมายเหตุ
ข้อมูลในบทความนี้ใช้เมื่อต้องการดาวน์โหลดต่อไปนี้ที่ก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์ MSDN และ TechNet บน 8 พฤศจิกายน 2012 และก่อนที่ จะถูกฟื้นฟูในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2012:
  • SQL Server 2012 Standard Edition ด้วย(Service Pack 1 (x 86 และ x 64) – ดีวีดีภาษาทั้งหมด)
  • SQL Server 2012 นักพัฒนา Edition ด้วย(Service Pack 1 (x 86 และ x 64) – ดีวีดีภาษาทั้งหมด)
  • SQL Server 2012 Enterprise Edition ด้วย(Service Pack 1 (x 86 และ x 64) – ดีวีดีภาษาทั้งหมด)
  • โปรดดูที่ SQL เซิร์ฟเวอร์ 2012 หลักของเอกสาร ด้วย(Service Pack 1 (x 86 และ x 64) – ดีวีดีภาษาทั้งหมด)
  • SQL Server 2012 เว็บรุ่น ด้วย(Service Pack 1 (x 86 และ x 64) – ดีวีดีภาษาทั้งหมด)
  • SQL ธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2012 Intelligence Edition ด้วย(Service Pack 1 (x 86 และ x 64) – ดีวีดีภาษาทั้งหมด)

หมายเหตุ กิโลไบต์นี้อธิบายถึงปัญหาที่มีอยู่ในรูปของสื่อ ISO บน MSDN และ TechNet บอกดาวน์โหลดไซต์ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2012 และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2012 เท่านั้น เนื่องจากถูกฟื้นฟู และเปิดใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ MSDN สื่อ ISO สื่อใหม่ที่อยู่ปัญหาที่อธิบายไว้ใน KB นี้ แต่คุณอาจเรียกใช้เป็นปัญหาไม่เกี่ยวข้องอื่นที่มีการระบุไว้ใน KB ต่อไปนี้เมื่อมีการใช้บิตใหม่เหล่านี้:

2792097 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งการ PowerPivot เซิร์ฟเวอร์ SQL สำหรับบทบาทการติดตั้ง SharePoint ใน 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL: "SharePoint Server 2010 is ไม่ได้ติดตั้งบน this คอมพิวเตอร์"
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

การติดตั้ง slipstream จาก ISO รูปไม่ทำงาน

2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL กับรูป ISO Slipstream 1 (SP1) ของ Service Pack (ตัวอย่างเช่น SQL Server 2012 Standard Edition พร้อม Service Pack 1 (x 86 และ x 64) – DVD (ภาษาอังกฤษ)) มีพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดบนไซต์บอกรับเป็นสมาชิก MSDN และ TechNet บน 8 พฤศจิกายน 2012 รูป Slipstream ช่วยให้คุณติดตั้ง SQL Server 2012 ที่ติดตั้ง SP1 โดยตรงโดยไม่จำเป็นในการติดตั้ง SQL Server 2012 SP1 แยกต่างหากหลังจากที่คุณติดตั้ง SQL Server 2012 แต่ โดยใช้รูปแบบ ISO ที่ถูกลงรายการบัญชีไว้ก่อนหน้านี้ใน MSDN และ TechNet, SQL Server 2012 SP1 ไม่ได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่คุณติดตั้งรูปภาพ คุณยังคงอยู่เมื่อนำออกใช้ในการผลิต (RTM) รุ่นของ SQL เซิร์ฟเวอร์ 2012

หมายเหตุ Slipstream ของ SQL Server 2012 Service Pack 1 และแพคเกจ ISO ในศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft ทั้งหมดที่มีผลกระทบจากปัญหานี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณได้ติดตั้ง หรือวางแผนที่จะติดตั้ง การลงรายการบัญชีไว้ก่อนหน้านี้ "SQL Server 2012 <Edition></Edition> มี Service Pack 1 (x 86 และ x 64) – DVD" ISO แพ็คเกจ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งแก้

วิธีแก้ปัญหา 1

ดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุง SQL Server 2012 Service Pack 1 หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง "SQL Server 2012 <Edition></Edition> มี Service Pack 1 (x 86 และ x 64) – DVD

วิธีแก้ปัญหา 2

ถอนการติดตั้ง "SQL Server 2012 <Edition></Edition>มี Service Pack 1 (x 86 และ x 64) – วี" และการติดตั้ง SQL Server 2012 SP1 ISO รูปฟื้นฟูที่มีอยู่สำหรับดาวน์โหลดบน MSDN

หมายเหตุ ฟื้นฟูรูปใหม่สำหรับ x 86 หรือ x 64 ไม่ทั้งสองอย่างได้  นี้ช่วยให้ มีความน่าเชื่อถือการดาวน์โหลดและประสิทธิภาพการทำงานคุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2783963 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 ธันวาคม 2555 - Revision: 3.0
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbinfo kbmt KB2783963 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2783963

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com