คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Office สื่อสาร Server 2007 R2 เซิร์ฟเวอร์การสนทนากลุ่ม: ธันวาคม 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2783873 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงการ Microsoft Office สื่อสาร Server 2007 R2 ปัญหาเซิร์ฟเวอร์การสนทนากลุ่มที่ได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงที่สะสมที่มีวันที่เดือน 2012 ธันวาคม

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงต่อไปนี้:
 • ปัญหาที่การปรับปรุงแก้ไข
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้การปรับปรุงสะสม
 • ไม่ว่าคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงสะสม
 • ไม่ว่าการปรับปรุงถูกแทนที่ ด้วยใด ๆ อื่นปรุงสะสม
 • ไม่ว่าคุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี
 • แฟ้มที่ประกอบด้วยการปรับปรุงสะสม


คำแนะนำ

ปัญหาที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
2783949 ผู้ใช้ในการ DG ไม่ได้รับคำเชิญของห้องสนทนาเมื่อผู้ใช้ลงชื่อในการการ Office สื่อสาร Server 2007 R2 ไคลเอ็นต์การสนทนากลุ่ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมสำหรับการดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ MgcServer.msp ทันที
วันวางจำหน่าย: 2012 ธันวาคม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องใช้บริการต่อไปนี้:
 • เซิร์ฟเวอร์สื่อสาร office 2007 R2 เซิร์ฟเวอร์การสนทนากลุ่ม - บริการการค้นหา / เลื่อนสถานีบริการ
 • เซิร์ฟเวอร์สื่อสาร office 2007 R2 กลุ่มการสนทนาปฏิบัติตามกฎระเบียบเซิร์ฟเวอร์ - บริการความสอดคล้อง

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้สะสม

ข้อมูลการแทนที่

ปรับปรุงนี้แทนการปรับปรุงที่สะสมต่อไปนี้:
2728998 คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Office สื่อสาร Server 2007 R2 เซิร์ฟเวอร์การสนทนากลุ่ม: กันยายน 2012

ข้อมูลรีจิสทรี

การใช้โปรแกรมปรับปรุงสะสมอย่างใดอย่างหนึ่งในแพคเกจนี้ คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ข้อมูลการติดตั้งการปรับปรุง

วิธีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้สะสมบนการ Office สื่อสาร Server R2 เซิร์ฟเวอร์การสนทนากลุ่ม
การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้สะสมบนการ Office สื่อสาร Server R2 เซิร์ฟเวอร์การสนทนากลุ่ม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ที่ Office สื่อสาร Server 2007 R2 กลุ่มสนทนาเซิร์ฟเวอร์มีการติดตั้งลักษณะการทำงาน กำหนดค่า และใช้งานได้อย่างถูกต้อง เซิร์ฟเวอร์สื่อสาร Office 2007 R2 เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์การสนทนากลุ่มรวมเซิร์ฟเวอร์สถานี เซิร์ฟเวอร์การค้นหา และเซิร์ฟเวอร์ความสอดคล้อง
 2. หยุดบริการสถานีที่กำลังทำงานอยู่และบริการค้นหา
 3. นำไปใช้ปรับปรุงนี้ โดยการเรียกใช้แพคเกจ MgcServer.msp บนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มี role เซิร์ฟเวอร์การสนทนากลุ่มการติดตั้ง
 4. บนเซิร์ฟเวอร์การสนทนากลุ่ม เปิดเครื่องมือตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • คลิก เริ่มคลิก โปรแกรมทั้งหมดแล้ว คลิก เครื่องมือการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ ภายใต้ เครื่องมือการจัดการ.
  • บนหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด Enter:
   <Drive letter=""></Drive>: Server\ServerConfigTool.exe แช \Program Files\Microsoft R2\Group เซิร์ฟเวอร์สื่อสาร office 2007
 5. คลิก ใช่ เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้:
  เซิร์ฟเวอร์การสนทนากลุ่มการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์นี้จำเป็นต้องมีการปรับรุ่นเป็น QFE1 คุณต้องมีสิทธิ์อ่าน/เขียนไปที่แฟ้มการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำงานนี้
  แล้ว เครื่องมือการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์การปรับรุ่นฐานข้อมูล schema ที่มีอยู่กลุ่มสนทนา นอกจากนี้ เครื่องมือการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เปลี่ยนแฟ้มการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

  หมายเหตุปิดเซิร์ฟเวอร์การสนทนากลุ่มทั้งหมดก่อนที่คุณดำเนินการนี้
 6. เริ่มบริการสถานีและบริการค้นหา และจากนั้น เริ่มการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ความสอดคล้อง
วิธีการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ใหม่ไปยังกลุ่มที่มีอยู่หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้สะสม
เฉพาะ MSI อัพเดต (.msp จัด) แฟ้มจะถูกนำออกใช้ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่รวมการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ หลังจากที่คุณเรียกใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้บนทั้งหมด Office สื่อสาร Server 2007 R2 เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์การสนทนากลุ่ม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อต้องเพิ่มเซิร์ฟเวอร์การสนทนากลุ่มอื่นลงในเก็บพักที่มีอยู่:
 1. เซ็ตอัพการ Office สื่อสาร Server 2007 R2 กลุ่มสนทนาเซิร์ฟเวอร์ (server สถานีและเซิร์ฟเวอร์การค้นหา) บนฐานข้อมูลใหม่ โดยใช้บัญชีบริการเดียวกันที่ใช้ประเภทการผลิตที่มีอยู่
 2. การปรับรุ่นใหม่ Office สื่อสาร Server 2007 R2 ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์การสนทนากลุ่ม
 3. หยุดบริการสถานีและบริการค้นหา
 4. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าใหม่เซิร์ฟเวอร์ใหม่ให้ชี้ไปกลุ่มฐานข้อมูลการสนทนากลุ่ม:
  <Drive letter=""></Drive>: /I แช Server\ServerConfigTool.exe \Program Files\Microsoft R2\Group เซิร์ฟเวอร์สื่อสาร office 2007
  หมายเหตุ บริการทั้งหมดเริ่มต้นโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลการลบ

คุณไม่สามารถถอนการติดตั้งการปรับปรุงสะสมนี้หลังจากที่คุณติดตั้ง ถ้าคุณพยายามถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ เริ่มบริการสถานีและบริการค้นหา และข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในบันทึกเหตุการณ์:
รหัสเหตุการณ์ 6407
คำอธิบาย: เซิร์ฟเวอร์ไม่เข้ากันได้กับฐานข้อมูลที่ server =<yoursqlservername></yoursqlservername>ฐานข้อมูล =<databasename></databasename>ความปลอดภัยรวม = SSPI

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ปรับปรุงนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นล่าสุด โปรแกรมปรับปรุงนี้สะสมประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

ปรับปรุงนี้รุ่นสากลใช้แพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งการปรับปรุงสะสม วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงในเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น การ โซนเวลา แท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
File_channelserver.dll3.5.6907.244396,06430 2012 พฤศจิกายน17:14x 86
File_channelservice.exe3.5.6907.200137,05630 2012 พฤศจิกายน17:14x 86
File_clientcommon.dll3.5.6907.2651,395,31230 2012 พฤศจิกายน17:14x 86
File_compliance.dll3.5.6907.206190,29630 2012 พฤศจิกายน17:14x 86
File_complianceservice.exe3.5.6907.206178,02430 2012 พฤศจิกายน17:14x 86
File_endpoint.dll3.5.6907.2661,010,23230 2012 พฤศจิกายน17:14x 86
File_endpoint.ws.dll3.5.6907.2661,010,23230 2012 พฤศจิกายน17:14x 86
File_filerepository.dll3.5.6907.41128,85630 2012 พฤศจิกายน17:14x 86
File_interop.lctaskhandler.dll3.5.6907.4115,72830 2012 พฤศจิกายน17:14x 86
File_lcmanagedtaskhandler.dll3.5.6907.411,062,75230 2012 พฤศจิกายน17:14x 86
File_lookupservice.exe3.5.6907.244162,59230 2012 พฤศจิกายน17:14x 86
File_mgccommon.dll3.5.6907.255363,08830 2012 พฤศจิกายน17:14x 86
File_mgccommon.ws.dll3.5.6907.255363,08830 2012 พฤศจิกายน17:14x 86
File_mgcres.dll3.5.6907.4123,36830 2012 พฤศจิกายน17:14x 64
File_mgcserverperf.dll3.5.6907.4141,80830 2012 พฤศจิกายน17:14x 64
File_mgcserverperf.ws.dll3.5.6907.4141,80830 2012 พฤศจิกายน17:14x 64
File_mgcwebservice.dll3.5.6907.41165,71230 2012 พฤศจิกายน17:14x 86
File_protocols.dll3.5.6907.255387,66430 2012 พฤศจิกายน17:14x 86
File_protocols.ws.dll3.5.6907.255387,66430 2012 พฤศจิกายน17:14x 86
File_servercommon.dll3.5.6907.244744,22430 2012 พฤศจิกายน17:14x 86
File_servercommon.ws.dll3.5.6907.244744,22430 2012 พฤศจิกายน17:14x 86
File_serverconfigtool.exe3.5.6907.2651,079,92830 2012 พฤศจิกายน17:14x 86
File_warsawtransport.dll3.5.6907.206337,76830 2012 พฤศจิกายน17:14x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ หมายเลขเพื่อดูการบทความต่อไปนี้ให้คลิก บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2783873 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 ธันวาคม 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Communcations Server 2007 R2 Group Chat server
Keywords: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2783873 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2783873

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com