การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณดำเนินการให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงเพื่อการจัดการการ UCP อินสแตนซ์ของ SQL Server 2008 R2 หรือ 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2781486 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 แก้ไขนำออกใช้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณเปลี่ยนชื่อล็อกอินของ sa สำหรับอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server 2008 R2 หรือ 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ของ Microsoft
 • คุณสร้างใน SQL Server ยูทิลิตี้ควบคุมจุด (UCP) ที่จัดการกับอินสแตนซ์ของ SQL Server
 • คุณพยายามทำการดำเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ์สำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server
ในสถานการณ์นี้ การดำเนินการปรับปรุงล้มเหลว นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด 1
วันและเวลา spid #ฐานข้อมูล 'หลัก' ถูกปรับสคริปต์ 'upgrade_ucp_cmdw.sql' จากระดับ 0 ถึงระดับ 2
วันและเวลา spid # ------------------------------------------------
วันและเวลา งานเริ่มต้น# spid ของ PRE_UPGRADE_UCP_CMDWSQL
วันและเวลา spid # ------------------------------------------------

ข้อผิดพลาด 2
วันและเวลา spid # SQLServerAgent ไม่อยู่ในขณะนี้ทำเพื่อให้ไม่สามารถได้รับแจ้งของการดำเนินการนี้
วันและเวลา spid #ข้อผิดพลาด: ความรุนแรง 515 : 16 สถานะ: 2
วันและเวลา spid #ไม่สามารถแทรกค่า NULL ลงในคอลัมน์ 'owner_sid' ตาราง 'msdb.dbo.sysjobs' คอลัมน์ไม่อนุญาตให้มีค่า null แทรกล้มเหลว
วันและเวลา spid #ข้อผิดพลาด: ความรุนแรง 912 : 21 สถานะ: 2
วันและเวลา ระดับของสคริปต์# spid ปรับรุ่นสำหรับฐานข้อมูล 'หลัก' ล้มเหลวเนื่องจากขั้นตอนการปรับรุ่น 'upgrade_ucp_cmdw.sql' พบข้อผิดพลาดสถานะ 515, 2, 16 ระดับความร้ายแรง นี่คือเงื่อนไขข้อผิดพลาดร้ายแรงซึ่งอาจไปรบกวนการดำเนินงานทั่วไป และฐานข้อมูลจะนำมาแบบออฟไลน์ ถ้าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการปรับรุ่นของฐานข้อมูล 'หลัก' นั้นจะทำให้อินสแตนซ์ของ SQL Server ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น ตรวจสอบรายการ errorlog ก่อนหน้านี้สำหรับข้อผิดพลาด ดำเนินการกระทำการแก้ไขที่เหมาะสม และ re-start ฐานข้อมูลเพื่อให้ขั้นตอนการปรับรุ่นของสคริปต์ที่ทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
วันและเวลา spid #ข้อผิดพลาด: ความรุนแรง 3417 : 21 สถานะ: 3
วันและเวลา spid #ไม่สามารถกู้คืนฐานข้อมูลหลักได้ SQL Server จะไม่สามารถเรียกใช้ หลักการคืนค่าจากการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบ ซ่อมแซมแฟ้ม หรือสร้างใหม่นั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างฐานข้อมูลหลัก ดู SQL Server Books Online

นอกจากนี้ คุณสามารถไม่เริ่มอินสแตนซ์ของ SQL Server หลังจากปัญหานี้เกิดขึ้น

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

ปรับปรุงสะสม 6 สำหรับ 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 6 การปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ แพคเกจการปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2012 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2728897 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds ออกการแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ 2012 ก่อนหน้านี้ของ SQL แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำออกใช้การแก้ไขล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2692828 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้หลังจาก 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ถูกนำออกใช้

อัพเดต 5 สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 5 การปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP 2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2797460 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds ออกการแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 SP 2 แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำออกใช้การแก้ไขล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2730301 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่เผยแพร่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

อัพเดต 2 สำหรับ SP1 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน 2 ปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2012 SP1 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2790947 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds ออกการแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับการก่อนหน้า SQL Server 2012 SP1 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำออกใช้การแก้ไขล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2772858 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2012 Service Pack 1

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 10 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 10 การปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP1 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2783135 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 10 สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP1
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds ออกการแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 SP1 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำออกใช้การแก้ไขล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2567616 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่เผยแพร่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ และเริ่มการทำงานของอินสแตนซ์ของ SQL Server ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. การเรียกใช้ services.msc จากพรอมต์คำสั่งเพื่อเปิดตัว บริการ หน้าต่าง
 2. ในการ บริการ หน้าต่าง คลิกขวาบริการเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่เกี่ยวข้องกับอินสแตนซ์ และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ.
 3. ชนิด -T902 ในการ พารามิเตอร์การเริ่มต้น ข้อความกรอบเข้า ทั่วไป แท็บ และคลิก เริ่ม. บริการ SQL Server กำลังทำงานอยู่ในขณะนี้
 4. เข้าสู่ระบบอินสแตนซ์ของ SQL Server และจากนั้น ให้เปลี่ยนชื่อ sa เข้าสู่ระบบกลับไปยัง อเมริกาใต้.
 5. ในการ บริการ หน้าต่าง หยุด SQL Server บริการ ล้าง พารามิเตอร์การเริ่มต้น กล่องข้อความ และจากนั้นเริ่มบริการอีกครั้ง
 6. เปลี่ยนชื่อล็อกอินของ sa กลับไปยังชื่อที่คุณต้องการ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบที่ให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897 มีแบบจำลองการให้บริการแบบเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุง SQL Server ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499 การตั้งชื่อ schema สำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2781486 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2781486 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2781486

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com