รหัสข้อผิดพลาดของร้านค้า Windows ทั่วไป

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2781172 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

เมื่อคุณพยายามที่จะดาวน์โหลด และแอพลิเคชัน หรือเกมจากตลาด Windows Phone หรือเก็บ Windows Phone คุณอาจได้รับข้อความข้อผิดพลาด ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" เพื่อค้นหาโค้ดข้อผิดพลาดทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น


ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาข้อผิดพลาดของคุณในรายการด้านล่างสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ไขปัญหานี้


ข้อผิดพลาดรหัส 805ab406


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ปัญหา
ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมประยุกต์มี แต่ไม่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ในโพรไฟล์บัญชี Microsoft ของคุณ


โซลูชัน
การแก้ปัญหานี้ สู่ระบบของคุณ บัญชีของ Microsoft (เคยเรียกกันว่าเป็น Windows Live ID), เคาะ หรือคลิกแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลตรวจสอบให้แน่ใจว่าวันเกิดของคุณและประเทศ/ภูมิภาคของบ้านเสร็จสมบูรณ์ แล้ว และจากนั้น เคาะ หรือคลิกบันทึก

หมายเหตุถ้าคุณเห็นข้อความระบุว่า รหัสผ่านของคุณไม่ดี เปลี่ยนเป็นบางสิ่งบางอย่างปลอดภัยมากขึ้น ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้เพิ่มข้อมูลด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม เพิ่ม
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

C101a006 รหัสข้อผิดพลาดหรือ "Internal Server Error"


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ปัญหา
รหัสข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นถ้ามีการให้บริการชั่วคราวหยุดชะงัก

รหัสข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมประยุกต์มี และไม่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ในโปรไฟล์บัญชีของคุณ Microsoft หรือ ที่ถูกยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการสำหรับ Xbox LIVE ไม่

โซลูชัน
ถ้าอาจมีบริการหยุดชะงัก คุณสามารถรอสักระยะหนึ่ง และลองอีกครั้ง

ถ้าไม่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ในโปรไฟล์ของคุณ สู่ระบบของคุณ บัญชีของ Microsoft (เคยเรียกกันว่าเป็น Windows Live ID), เคาะ หรือคลิกแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลตรวจสอบให้แน่ใจว่าdat เกิดอีและประเทศ/ภูมิภาคของบ้านของคุณเสร็จสมบูรณ์ แล้ว และจากนั้น เคาะ หรือคลิกบันทึก

หมายเหตุถ้าคุณเห็นข้อความระบุว่า รหัสผ่านของคุณไม่ดี เปลี่ยนเป็นบางสิ่งบางอย่างปลอดภัยมากขึ้น ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้เพิ่มข้อมูลด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม เพิ่ม

หรือ เข้าสู่ระบบ Xbox สด ใช้บัญชี Microsoft ของคุณและให้ทำตามที่มีพร้อมท์ให้ยอมรับXbox LIVE เงื่อนไขการใช้บริการ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อผิดพลาดรหัส 805a0193


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ปัญหา
รหัสข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นถ้ามีการให้บริการชั่วคราวหยุดชะงัก

รหัสข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi Fi แต่คุณมีการกำหนดค่าไม่ถูกต้องของ ISP หรือตั้งค่าเครือข่ายที่ไม่ถูกต้อง

โซลูชัน

ถ้าอาจมีบริการหยุดชะงัก คุณสามารถรอสักระยะหนึ่ง และลองอีกครั้ง

ถ้าคุณกำลังมีปัญหาเครือข่าย Wi Fi ลองต่อไปนี้:
 • ให้ลองเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-fi แตกต่างกัน
 • ตรวจสอบว่า คุณมีเครือข่ายการทำงานหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่ ลองเข้าไปที่ http://www.windowsphone.com/store จากโทรศัพท์

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อผิดพลาดรหัส c101a7d1


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ปัญหา
เกิดข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อใบอนุญาตแอพลิเคชันไม่มีอยู่ในประวัติการซื้อของคุณ หรือบริการหยุดชะงักทำให้ไม่สามารถเก็บจากการตรวจสอบประวัติการซื้อของคุณ

รหัสข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ที่ มีใบอนุญาตเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง

โซลูชัน

รอสักระยะหนึ่ง แล้วลองอีกครั้ง ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ยกเลิกการปรับปรุง (กด และกดค้างไว้ app หรือโปรแกรมปรับปรุงที่คุณต้องการยกเลิก แล้วแตะยกเลิก)
 2. ถอนการติดตั้งรุ่นปัจจุบันของโปรแกรมประยุกต์
 3. ดาวน์โหลดโปรแกรมประยุกต์นี้อีกครั้งจากร้านค้า

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อผิดพลาดรหัส d0000011


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ปัญหา
ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อโทรศัพท์เป็น deregistered โดยใช้ตัวเลือกการเอาออกการโทรศัพท์นี้บนด้วยตนเอง www.windowsphone.com.

โซลูชัน
 1. สำรองข้อมูลโทรศัพท์ของคุณ
 2. ทำการรีเซ็ตแบบฮาร์ของโทรศัพท์
 3. การตั้งค่าโทรศัพท์ให้เสร็จสมบูรณ์
 4. คืนค่าโทรศัพท์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่าข้อมูลของคุณ และทำการรีเซ็ตบนตัวเครื่องโทรศัพท์ของคุณ ให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 • 2606900 Windows Phone 7 ของคุณไม่ทำงาน หรือตอบสนองตามที่คาดไว้
 • 2749480 Windows Phone 8 ของคณไม่ทำงานหรือตอบสนองตามที่คาดไว้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

8000Ffff รหัสข้อผิดพลาด "ไม่มีปัญหาในการดำเนินการคำขอของคุณ ลองอีกครั้งภายหลัง"


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ปัญหา
ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมประยุกต์ได้ถูกเอาออก จากร้านค้า และไม่พร้อมที่จะติดตั้ง หรือปรับปรุง

ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามคืนค่าการดาวน์โหลด หรือติดตั้งก่อนหน้านี้ app ที่ไม่ได้ restorable จากร้านค้า Windows Phone

โซลูชัน
ถ้าโปรแกรมประยุกต์ถูกเอาออกจากเก็บ ตรวจสอบเป็นระยะ ๆ เพื่อดูถ้าแอพลิเคชันได้ถูกประกาศไปยังที่เก็บ

มิฉะนั้น ยกเลิกการดาวน์โหลด (กดค้างการดาวน์โหลด แล้วแตะยกเลิก), และดาวน์โหลดแล้ว app ได้จากร้านค้าอีกครั้ง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อผิดพลาดรหัส 805a01f7


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ปัญหา
ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการหยุดชะงักการให้บริการชั่วคราว

โซลูชัน
รอสักระยะหนึ่ง แล้วจากนั้น ลองอีกครั้ง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อผิดพลาดรหัส 805a01f4


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ปัญหา
ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการหยุดชะงักการให้บริการชั่วคราว

โซลูชัน
รอสักระยะหนึ่ง แล้วจากนั้น ลองอีกครั้ง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อผิดพลาดรหัส 805a0194


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ปัญหา
ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการหยุดชะงักการให้บริการชั่วคราว

โซลูชัน
รอสักระยะหนึ่ง แล้วจากนั้น ลองอีกครั้ง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

รหัสข้อผิดพลาด D0000011


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ปัญหา
ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อโทรศัพท์ถูกเอาออกด้วยตนเองจาก windowsphone.com

โซลูชัน
การใช้โทรศัพท์ที่ มีร้านค้า ฮาร์ดรีเซ็ตโทรศัพท์ และแข่งขันโปรแกรมติดตั้งอีกครั้ง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

รหัสข้อผิดพลาด C101abb9


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed


โซลูชัน
รอสักระยะหนึ่ง แล้วลองอีกครั้ง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsedขอความช่วยเหลือ

Community Forum
Get help from the knowledgeable Windows Phone Community.

Contact Us
View other helpful articles and contact information.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2781172 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 พฤษภาคม 2556 - Revision: 3.1
ใช้กับ
 • Windows Phone 7 Consumer
 • Windows Phone 8 for Consumers
Keywords: 
kbwp7 kbwp8 kbmt KB2781172 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2781172

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com