การปรับปรุงโซนเวลาสะสมของเดือน 2012 ธันวาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2779562
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

การปรับปรุงนี้แทนที่ และแทนการปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) 2756822 ที่ถูกนำออกใช้ในเดือน 2012 ตุลาคม เปลี่ยนแปลงโซนเวลาทั้งหมดที่นำออกใช้เป็นโปรแกรมแก้ไขด่วนหลังการปรับปรุง 2756822 จะถูกรวมเข้าไปในโปรแกรมปรับปรุงนี้

ถ้าคุณมีการปรับใช้แล้ว อัพเด 2756822 อ่านคำอธิบายของการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาเฉพาะที่ระบุในบทความนี้เพื่อกำหนดว่า คุณต้องการปรับใช้การปรับปรุงนี้ทันที หากระบบได้รับไม่ตรงผลกระทบ คุณสามารถจัดตารางเวลาการปรับใช้ที่โอกาสที่พร้อมใช้งานถัดไป

เราขอแนะนำให้ คุณปรับใช้การปรับปรุงโซนเวลาสะสม Windows ล่าสุดเพื่อรับประกันความสอดคล้องของฐานข้อมูลโซนเวลาในระบบทั้งหมด

สิ่งสำคัญ
 • ก่อนที่คุณใช้การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เป็นไปได้ที่อาจส่งผลกระทบต่อ Microsoft Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  931667 วิธีการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาของที่อยู่โดยใช้เครื่องมือปรับปรุงข้อมูลโซนเวลาสำหรับ Microsoft Office Outlook
 • การปรับปรุงโซนเวลาสะสมประกอบด้วยเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง หรือที่ถูกเพิ่มเพื่อรักษาพาริตี้กับระบบปฏิบัติการรุ่นอื่น ๆ ดังนั้น ถ้าคีย์โซนเวลาจะถูกลบออก ค่าบางค่าเดิมอาจไม่สามารถคืนค่าหลังจากใช้การปรับปรุงสะสมโซน

  หมายเหตุ เราไม่แนะนำให้ คุณลบคีย์รีจิสทรีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโซนเวลา บนคอมพิวเตอร์ที่มีคีย์โซนเวลาที่ไม่สมบูรณ์ คืนค่าคีย์โซนเวลาจากข้อมูลสำรองที่รู้จัก ใช้แล้ว การปรับปรุง

ข้อมูลเพิ่มเติม

การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้เปลี่ยนข้อมูลโซนเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ในหลายประเทศ

การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้มีการปรับปรุงสะสมที่รวมก่อนหน้า Windows โซนเวลาเปลี่ยนแปลงทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลง DST อาจมีผลต่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี ทรานซิสชั่นท์ DST อาจมีผลต่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
914387 วิธีการกำหนดค่าการปรับเวลาตามฤดูกาลสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
หมายเหตุ เมื่อคุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจได้รับข้อความที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุงเป็นการปรับปรุงโซนเวลาเดียวกัน หรือใหม่กว่าถูกติดตั้งแล้วบนระบบ
ข้อความนี้แสดงว่า คุณใช้การปรับปรุงที่ถูกต้อง หรือที่ปรับปรุงของ Windows หรือ Microsoft Update ได้โดยอัตโนมัติการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ไม่มีการกระทำเพิ่มเติมจะต้องปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Windows

ข้อมูลการปรับปรุง

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft
แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจากศูนย์ MicrosoftDownload:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ระบบปฏิบัติการการปรับปรุง
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Server 2012 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows 7 รุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA 64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows XP รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows XP รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน 7 มาตรฐานฝังตัว Windows รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน 7 มาตรฐานฝังตัว Windows รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
วันออกจำหน่าย: 27 พฤศจิกายน 2012

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว

ต่อไปนี้ได้ถูกทำการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การปรับปรุงโซนเวลาสะสม Windows ก่อนหน้า:
 • เวลามาตรฐานของบาเอีย:
  เริ่มต้นใน 2012 เวลามาตรฐานบาเอียจะไม่มี DST
 • เวลามาตรฐานของหมู่เกาะอะซอร์ส:
  แปลง DST สิ้นสุดในวันที่ 28 ตุลาคม 2012 สำหรับเวลามาตรฐานของหมู่เกาะอะซอร์ส การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ถูกนำออกใช้เป็นโปรแกรมแก้ไขด่วน 2769756 การปรับปรุงนี้มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับ DST สำหรับของหมู่เกาะอะซอร์สเวลามาตรฐานของ Windows 8 และ Windows Server 2012 นอกจากนี้ โปรแกรมปรับปรุงนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่พบในโปรแกรมแก้ไขด่วน 2769756 สร้างกฎสำหรับ DST 2013 และรอบได้ถูกนำออกใช้เป็นส่วนหนึ่งที่มีการปรับปรุงโซนเวลาสะสมของเดือน 2012 ตุลาคม 2756822 ในการปรับปรุง
 • เวลามาตรฐานของฟิจิ:
  รัฐบาลของฟิจิได้ประกาศกฎ DST ใหม่สำหรับ 2012 ผ่าน 2013 DST เริ่มต้นเวลา 2:00 น.ในวันอาทิตย์ 21 ตุลาคม 2012 และสิ้นสุดที่ 3:00 น.ในวันอาทิตย์ 20 มกราคม 2013 การปรับปรุงนี้นำไปใช้ กับ Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 และลง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงที่รวมอยู่ในการปรับปรุงโซนเวลาสะสม 2012 ตุลาคมที่อธิบายไว้ในการปรับปรุง 2756822 อยู่ในโปรแกรมปรับปรุงนี้
 • เวลามาตรฐานของ Jordan:
  เปลี่ยนแบบต่างเวลา UTC สำหรับเวลามาตรฐาน Jordan จาก (UTC + 2) ไป (UTC + 3) ดังนั้น ชื่อที่ใช้แสดงของโซนเวลามีการเปลี่ยนแปลงไป (UTC + 03:00) Amman จาก 2013 เป็นต้น เวลามาตรฐาน Jordan จะไม่มี DST
การเปลี่ยนแปลงโซนเวลาจะถูกสรุปในตารางต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อคีย์โซนเวลาชื่อที่ใช้แสดงStart DST ใหม่สิ้นสุด DST ใหม่คีย์ย่อยของ TZI
เวลามาตรฐานของบาเอีย(UTC - 03:00) Salvadorไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Bahia Standard Time\Dynamic DST

ค่า DWORD ของFirstEntry: 000007da

ค่า DWORD ของLastEntry: 000007dd

ฐานสิบหกค่า2010: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

ค่าของ2011ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 06, 00, 01, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าของ2012ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 06, 00, 04, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

ค่าของ2013ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของหมู่เกาะอะซอร์ส(UTC-01:00) ของหมู่เกาะอะซอร์สวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม 00:00:00.000(2012 only)วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม 01:00:00.000(2012 only)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Azores Standard Time\Dynamic DST

ค่าของ2011ฐานสิบหก: 3c, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00

ค่าของ2012ฐานสิบหก: 3c, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 01, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00

ค่าของ2013ฐานสิบหก: 3c, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 01, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00

ค่า DWORD ของFirstEntry: 000007db

ค่า DWORD ของLastEntry: 000007dd
เวลามาตรฐานของฟิจิ(UTC + 12:00)
ฟิจิ
วันอาทิตย์ที่สามของเดือนตุลาคม
02:00:00
วันอาทิตย์ที่สามของเดือนมกราคม
03:00:00.000
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Fiji Standard Time\Dynamic DST

ค่า DWORD ของFirstEntry: 000007d 8

ค่า DWORD ของLastEntry: 000007de

ค่าของ2008ฐานสิบหก: 30 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

ค่าของ2009ฐานสิบหก: 30 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 04, 00, 01, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

ฐานสิบหกค่า2010: 30 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

ค่าของ2011ฐานสิบหก: 30 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 01, 00, 03, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

ค่าของ2012ฐานสิบหก: 30 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 04, 00, 03, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 03, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

ค่าของ2013ฐานสิบหก: 30 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 03, 00, 03, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

2014ค่าฐานสิบหก: 30 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 04, 00, 03, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของ Jordan(UTC + 3:00) Ammanไม่มีไม่มี
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Jordan Standard Time\Dynamic DST

ค่า DWORD ของFirstEntry: 000007d 6

ค่า DWORD ของLastEntry: 000007dd

ค่าของ2006ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00

ค่าของ2007ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าของ2008ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าของ2009ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ฐานสิบหกค่า2010: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าของ2011ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าของ2012ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าของ2013ฐานสิบหก: 4c, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

ข้อกำหนดเบื้องต้น

Windows XP

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows XP Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows XP เซอร์วิสแพ็ค ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322389 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows XP

Windows Server 2003

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณจะต้องใช้ Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2003 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889100 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

Windows Vista และ Windows Server 2008

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows Vista Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows Server 2008 SP2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Vista ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อกำหนดเบื้องต้นไม่จำเป็นต้องใช้การปรับปรุงนี้ ติดตั้งแพคเกจเดียวกันทั้ง ในรุ่น RTM ได้เช่นเดียวกับรุ่นของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็คของ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932 ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2

Windows 8 และ Windows Server 2012

ข้อกำหนดเบื้องต้นไม่จำเป็นต้องใช้การปรับปรุงนี้

Windows 7 มาตรฐานที่ฝังตัว

ข้อกำหนดเบื้องต้นไม่จำเป็นต้องใช้การปรับปรุงนี้ ติดตั้งแพคเกจเดียวกันทั้ง ในรุ่น RTM ตลอดจน Service Pack 1 รุ่นของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี toupdate การให้อุปกรณ์ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 SP1 ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ข้อมูลรีจิสทรี

หากต้องการนำการปรับปรุงนี้ไปใช้ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อรีจิสทรีนี้

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

การปรับปรุงนี้แทนโปรแกรมปรับปรุงที่อธิบายไว้ ใน KB 2633952 และ KB 2756822 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความ KB เหล่านี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2633952 การปรับปรุงโซนเวลาสะสม 2011 ธันวาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
2756822 การปรับปรุงโซนเวลาสะสม 2012 ตุลาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
หมายเหตุ คุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้แม้หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่ออกมาก่อนหน้านี้ในรายการใด ๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2779562 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 กุมภาพันธ์ 2558 - Revision: 27.0
Keywords: 
atdownload kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2779562 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2779562

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com