FIX: Atributas "maxOccurs" reik?m? neleistina kai patvirtinate BizTalk X 12 EDI 835 schemos BizTalk EDI programa BizTalk Server 2010 arba i? BizTalk serverio 2013

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2777584 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • Imate Microsoft BizTalk Server 2010 arba Microsoft BizTalk Server 2013 EDI programoje Microsoft Visual Studio 2010.
 • HIPAA 5010 EDI 835 schem? pridedate prie parai?kos.
 • Galite de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite schem? ir pasirinkti Patvirtinti schemos.
Pastaba. Numatytasis mar?rutas 835 schemos yra
Microsoft BizTalk Server> \ XSD_Schema\MicrosoftEdiXSDTemplates\HIPAA\5010\835\X12_00501_835.xsd

Tokiu atveju gaunate ?? klaidos prane?im?:
"MaxOccurs" atributo reik?m? neteisinga - atributas "maxOccurs" reik?m? turi b?ti xsd:nonNegativeInteger arba "berib?s".

Prie?astis

?i problema kyla tod?l, kad "berib?s" maxOccurs atributo reik?m? yra su klaidomis kaip "unboounded".

Sprendimas

Kaupiamasis naujinimas informacija

BizTalk serverio 2013

Kar?tosios pataisos, ?i? problem? yra ?trauktas ? kaupiamojo naujinimo paket? 2 BizTalk serverio 2013.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip gauti kaupiamojo naujinimo paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2892599 Atnaujinim? paketas 2 BizTalk serverio 2013

BizTalk Server 2010

Kar?tosios pataisos, ?i? problem? yra ?trauktas ? kaupiamojo naujinimo paket?, skirt? BizTalk Server 2010.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip gauti kaupiamojo naujinimo paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2855367 Atnaujinim? paketas 6 BizTalk Server 2010

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Problemos sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, rankiniu b?du i?taisyti ra?ybos klausimas schemoje.

Nuorodos

Daugiau informacijos apie BizTalk serverio kar?t?sias pataisas, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2003907 Informacija apie BizTalk serverio kar?t?sias pataisas

Savyb?s

Straipsnio ID: 2777584 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 1 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Standard
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2777584 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2777584

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com