ปรับปรุงแบบกองซ้อนให้บริการพร้อมใช้งานสำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2771431 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บทความนี้อธิบายการปรับปรุงกองซ้อนให้บริการที่พร้อมใช้งานสำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012 หลังจากที่มีการติดตั้งการปรับปรุง การตัดสินค้าจากคลังดังต่อไปนี้ได้รับการแก้ไข
ปัญหาที่ 1
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2012 หรือใช้ Windows 8 ประสบการณ์การใช้งาน CPU สูงเมื่อเรียกใช้การสแกนแบบความเกี่ยวข้องของ Windows Update นอกจากนี้ ความเกี่ยวข้องของแกนใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้
ปัญหาที่ 2
รายการที่ซ้ำกันถูกบันทึกไว้ในล็อกไฟล์ CBS เมื่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2012 หรือใช้ Windows 8 เรียกใช้การสแกนความเกี่ยวข้องของ Windows Update อัตโนมัติ

หมายเหตุ พาธของล็อกไฟล์ CBS คือ C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log
ปัญหาที่ 3
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสามารถเริ่มต้น Windows Internet Explorer บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2012 หรือใช้ Windows 8
 • คุณติดตั้งการปรับปรุงของ Microsoft สำหรับ Adobe Flash Player ใน Internet Explorer (อัปเด 2755399)
 • คุณทำอย่างใดอย่างหนึ่งการดำเนินการต่อไปนี้:
  • คุณติดตั้งการปรับปรุงที่ประกอบด้วยโปรแกรมควบคุม
  • คุณติดตั้งการปรับปรุงที่ไม่ประกอบด้วยโปรแกรมควบคุม และจากนั้น คุณสามารถติดตั้งการปรับปรุงที่ประกอบด้วยโปรแกรมควบคุม
 • คุณติดตั้งการปรับปรุงอื่น และจากนั้น คุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
ในสถานการณ์สมมตินี้ โปรแกรมปรับปรุงจะไม่ได้ติดตั้งไว้ นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
0X80004004 (E_ABORT)
ปัญหาที่ 4
เมื่อคุณติดตั้งทั้งหมดการอัพเดตล่าสุดโปรแกรมควบคุมบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 8 หรือ Windows Server 2012 จะไม่มีการปรับปรุงบางโปรแกรมควบคุมระบบ (ตัวอย่างเช่น Acpi.sys) ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
systemdrive: \Windows\System32\drivers
หมายเหตุ เมื่อต้องการตรวจสอบรุ่นไดรเวอร์ คลิกขวาแฟ้มโปรแกรมควบคุม คลิกคุณสมบัติและจากนั้น คลิกรายละเอียด แท็บ
ปัญหาที่ 5
สมมติว่า คุณพยายามติดตั้งการปรับปรุงการให้บริการบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 8 หรือ Windows Server 2012 ถ้าการปรับปรุงการให้บริการประกอบด้วยการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเสียง), การดำเนินการให้บริการล้มเหลว และคุณไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุงการให้บริการ
ปัญหาที่ 6
สมมติว่า ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงต่าง ๆ ได้เนื่องจากความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 8 หรือ Windows Server 2012 ในสถานการณ์นี้ การปรับปรุงอื่น ๆ ที่ติดตั้งรวมอยู่กับโปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่สามารถทำการติดตั้งแม้ว่าจะได้รับการแก้ไขความล้มเหลว ถ้าคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอื่น คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด "CBS_E_SOURCE_MISSING"
ปัญหาที่ 7
สมมติว่า คุณพยายามที่จะติดตั้งเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันร่วมกับ Microsoft SharePoint หรือแอพลิเคชันลูกค้าสำหรับผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2012 ในกรณีที่เงื่อนไขบางประการเกี่ยวกับเวลา การดำเนินการติดตั้งล้มเหลว และจากนั้น จะรวบรวมกลับ andrestarts ในการวนรอบไม่สิ้น

หมายเหตุ บทบาทของเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันมีการติดตั้ง โดยใช้เครื่องมือเพิ่มตัวช่วย สร้างเซิร์ฟเวอร์บทบาท หรือการบ ริการจัดวางรูป และการจัดการ (DISM)
ปัญหาที่ 8
เมื่อติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสำหรับคุณลักษณะของ Windows "ลักษณะการทำงานบนอุปสงค์" (ตัวอย่างเช่น การ.NET Framework 3.5) บนคอมพิวเตอร์แล้ว ไม่สามารถเปิดใช้ลักษณะการทำงาน

หมายเหตุ Windows 8 และ Windows Server 2012 มี 3.5 กรอบงาน.NET ปิดใช้งาน โดยค่าเริ่มต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกลักษณะการทำงานตามความต้องการ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุง

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

การปรับปรุง Windows
การปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานจาก การปรับปรุง Windows.
ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft
แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ระบบปฏิบัติการการปรับปรุง
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Server 2012 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณจะต้องใช้ Windows 8 หรือ Windows Server 2012 ด้วย

ข้อมูลรีจิสทรี

หากต้องการนำการปรับปรุงนี้ไปใช้ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อรีจิสทรีนี้

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

การปรับปรุงนี้ไม่ได้แทนที่การปรับปรุงที่ออกมาก่อนหน้านี้

ข้อมูลการเอาออก

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ให้บริการกอง คุณไม่สามารถถอนการติดตั้งเมื่อต้องการแปลงกลับไปรุ่นก่อนหน้าให้บริการปรับปรุงกองซ้อน

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงนี้รุ่นสากลจะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ซึ่งแสดงรายการไว้ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในพื้นที่ของคุณจะแสดงผลตามเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ในปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วยเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างกับแฟ้มนี้
หมายเหตุข้อมูลแฟ้ม Windows 8 และ Windows Server 2012
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์หลักเป้าหมายสาขาเซอร์วิส
  6.2.920 0.16 xxxWindows 8 และ Windows Server 2012RTMGDR
 • สาขาบริการของ GDR ประกอบด้วยบรรดาโปรแกรมแก้ไขเฉพาะที่มีการนำออกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อจัดการกับปัญหาร้ายแรงที่แพร่กระจายเป็นวงกว้าง สาขาบริการของ ldr จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในการ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows RT, Windows 8 และ Windows Server 2012 " ส่วน แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งแอตทริบิวต์ไม่ได้แสดงรายการไว้จะได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Esscli.dll6.2.9200.16455283,648คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Fastprox.dll6.2.9200.16455629,248คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Mofd.dll6.2.9200.16455195,072คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Mofinstall.dll6.2.9200.1645561,440คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Repdrvfs.dll6.2.9200.16455274,944คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Wbemcomn.dll6.2.9200.16455380,928คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Wbemcore.dll6.2.9200.16455924,160คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Wbemprox.dll6.2.9200.1645528,160คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Wmicmiplugin.dll6.2.9200.16455395,776คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Wmiutils.dll6.2.9200.1645588,576คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Sppinst.dll6.2.9200.16455510,464คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Cmifw.dll6.2.9200.1645573,728คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Firewallofflineapi.dll6.2.9200.16455181,760คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Appxreg.dll6.2.9200.1645522,016คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Bcdeditai.dll6.2.9200.16455285,184คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Bfsvc.dll6.2.9200.1645591,136คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Cbscore.dll6.2.9200.16455996,864คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Cbsmsg.dll6.2.9200.1645541,472คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Ceipfwdai.dll6.2.9200.16455180,736คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Cleanupai.dll6.2.9200.1645536,352คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Cmiadapter.dll6.2.9200.16455103,936คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Cmipnpinstall.dll6.2.9200.16455189,952คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Cmitrust.dll6.2.9200.16455289,280คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Cmiv2.dll6.2.9200.164552,156,032คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Cntrtextinstaller.dll6.2.9200.16455139,776คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Configureieoptionalcomponentsai.dll6.2.9200.1645569,632คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Dpx.dll6.2.9200.16455250,368คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Drupdate.dll6.2.9200.16455192,512คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Drvstore.dll6.2.9200.16455549,376คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Fveupdateai.dll6.2.9200.1645556,320คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Globalinstallorder.xmlไม่มีข้อมูล2,240,50906-ก.ค.-201220:06ไม่มีข้อมูล
Httpai.dll6.2.9200.1645553,760คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Iefileinstallai.dll6.2.9200.1645559,904คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Luainstall.dll6.2.9200.1645539,424คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Msdelta.dll6.2.9200.16455310,784คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Msdtcadvancedinstaller.dll6.2.9200.16455200,704คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Mspatcha.dll6.2.9200.1645538,912คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Netfxconfig.dll6.2.9200.1645540,448คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Peerdistai.dll6.2.9200.1645566,048คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Pkgmgr.exe6.2.9200.16455195,584คำว่า Nov-10-201204:23x 86
Poqexec.exe6.2.9200.16455132,608คำว่า Nov-10-201204:23x 86
Printadvancedinstaller.dll6.2.9200.1645572,704คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Registeriepkeysai.dll6.2.9200.1645524,576คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Securebootai.dll6.2.9200.1645536,864คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Servicemodelregai.dll6.2.9200.1645596,768คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Setieinstalleddateai.dll6.2.9200.1645541,984คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Smiengine.dll6.2.9200.16455700,928คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Smipi.dll6.2.9200.16455102,400คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Tifilefetcher.exe6.2.9200.16455380,928คำว่า Nov-10-201204:23x 86
Timezoneai.dll6.2.9200.1645567,584คำว่า Nov-10-201204:23x 86
Tiworker.exe6.2.9200.16455185,856คำว่า Nov-10-201204:23x 86
Wcmtypes.xsdไม่มีข้อมูล1,04706-ก.ค.-201220:03ไม่มีข้อมูล
Wcp.dll6.2.9200.164552,169,344คำว่า Nov-10-201204:23x 86
Wdscore.dll6.2.9200.16455225,792คำว่า Nov-10-201204:23x 86
Winsockai.dll6.2.9200.1645564,512คำว่า Nov-10-201204:23x 86
Wrpint.dll6.2.9200.1645548,640คำว่า Nov-10-201204:23x 86
Ws2_helper.dll6.2.9200.1645548,128คำว่า Nov-10-201204:23x 86
X86_installedไม่มีข้อมูล906-ก.ค.-201219:47ไม่มีข้อมูล
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows 8 และ Windows Server 2012
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Esscli.dll6.2.9200.16455385,024คำว่า Nov-10-201204:22x 64
Fastprox.dll6.2.9200.16455816,640คำว่า Nov-10-201204:22x 64
Mofd.dll6.2.9200.16455258,048คำว่า Nov-10-201204:22x 64
Mofinstall.dll6.2.9200.1645571,168คำว่า Nov-10-201204:22x 64
Repdrvfs.dll6.2.9200.16455366,080คำว่า Nov-10-201204:22x 64
Wbemcomn.dll6.2.9200.16455462,336คำว่า Nov-10-201204:22x 64
Wbemcore.dll6.2.9200.164551,207,296คำว่า Nov-10-201204:22x 64
Wbemprox.dll6.2.9200.1645535,840คำว่า Nov-10-201204:22x 64
Wmicmiplugin.dll6.2.9200.16455555,520คำว่า Nov-10-201204:22x 64
Wmiutils.dll6.2.9200.16455115,712คำว่า Nov-10-201204:22x 64
Sppinst.dll6.2.9200.16455631,808คำว่า Nov-10-201204:22x 64
Cmifw.dll6.2.9200.1645588,576คำว่า Nov-10-201204:20x 64
Firewallofflineapi.dll6.2.9200.16455211,968คำว่า Nov-10-201204:21x 64
Appserverai.dll6.2.9200.16455135,680คำว่า Nov-10-201204:20x 64
Rdwebai.dll6.2.9200.16455126,976คำว่า Nov-10-201204:22x 64
Tssdisai.dll6.2.9200.16455144,384คำว่า Nov-10-201204:22ไม่มีข้อมูล
Vmhostai.dll6.2.9200.16455122,880คำว่า Nov-10-201204:22x 64
Amd64_installedไม่มีข้อมูล906-ก.ค.-201220:18ไม่มีข้อมูล
Appxreg.dll6.2.9200.1645515,360คำว่า Nov-10-201204:20x 64
Bcdeditai.dll6.2.9200.16455300,032คำว่า Nov-10-201204:20x 64
Bfsvc.dll6.2.9200.1645591,648คำว่า Nov-10-201204:20x 64
Cbscore.dll6.2.9200.164551,152,000คำว่า Nov-10-201204:20x 64
Cbsmsg.dll6.2.9200.1645541,472คำว่า Nov-10-201204:20x 64
Ceipfwdai.dll6.2.9200.16455212,480คำว่า Nov-10-201204:20x 64
Cleanupai.dll6.2.9200.1645531,232คำว่า Nov-10-201204:20x 64
Cmiadapter.dll6.2.9200.16455116,224คำว่า Nov-10-201204:20x 64
Cmipnpinstall.dll6.2.9200.16455249,344คำว่า Nov-10-201204:20x 64
Cmitrust.dll6.2.9200.16455406,016คำว่า Nov-10-201204:20x 64
Cmiv2.dll6.2.9200.164553,293,184คำว่า Nov-10-201204:20x 64
Cntrtextinstaller.dll6.2.9200.16455164,864คำว่า Nov-10-201204:20x 64
Configureieoptionalcomponentsai.dll6.2.9200.1645573,216คำว่า Nov-10-201204:20x 64
Dpx.dll6.2.9200.16455361,984คำว่า Nov-10-201204:20x 64
Drupdate.dll6.2.9200.16455243,712คำว่า Nov-10-201204:20x 64
Drvstore.dll6.2.9200.16455703,488คำว่า Nov-10-201204:20x 64
Fveupdateai.dll6.2.9200.1645556,832คำว่า Nov-10-201204:21x 64
Globalinstallorder.xmlไม่มีข้อมูล2,240,50906-ก.ค.-201220:42ไม่มีข้อมูล
Httpai.dll6.2.9200.1645551,712คำว่า Nov-10-201204:21x 64
Iefileinstallai.dll6.2.9200.1645558,880คำว่า Nov-10-201204:21x 64
Luainstall.dll6.2.9200.1645550,176คำว่า Nov-10-201204:21x 64
Msdelta.dll6.2.9200.16455414,208คำว่า Nov-10-201204:22x 64
Msdtcadvancedinstaller.dll6.2.9200.16455239,616คำว่า Nov-10-201204:21x 64
Mspatcha.dll6.2.9200.1645545,056คำว่า Nov-10-201204:22x 64
Netfxconfig.dll6.2.9200.1645534,304คำว่า Nov-10-201204:21x 64
Peerdistai.dll6.2.9200.1645567,584คำว่า Nov-10-201204:22x 64
Pkgmgr.exe6.2.9200.16455196,096คำว่า Nov-10-201204:23x 64
Poqexec.exe6.2.9200.16455148,480คำว่า Nov-10-201204:23x 64
Printadvancedinstaller.dll6.2.9200.1645571,168คำว่า Nov-10-201204:22x 64
Registeriepkeysai.dll6.2.9200.1645519,456คำว่า Nov-10-201204:22x 64
Securebootai.dll6.2.9200.1645532768คำว่า Nov-10-201204:22x 64
Servicemodelregai.dll6.2.9200.16455116,224คำว่า Nov-10-201204:22x 64
Setieinstalleddateai.dll6.2.9200.1645542,496คำว่า Nov-10-201204:22x 64
Smiengine.dll6.2.9200.16455894,464คำว่า Nov-10-201204:22x 64
Smipi.dll6.2.9200.16455110,592คำว่า Nov-10-201204:22x 64
Tifilefetcher.exe6.2.9200.16455460,800คำว่า Nov-10-201204:23x 64
Timezoneai.dll6.2.9200.1645575,264คำว่า Nov-10-201204:22x 64
Tiworker.exe6.2.9200.16455187,904คำว่า Nov-10-201204:23x 64
Wcmtypes.xsdไม่มีข้อมูล1,04706-ก.ค.-201220:39ไม่มีข้อมูล
Wcp.dll6.2.9200.164552,809,856คำว่า Nov-10-201204:22x 64
Wdscore.dll6.2.9200.16455272,384คำว่า Nov-10-201204:22x 64
Winsockai.dll6.2.9200.1645560,928คำว่า Nov-10-201204:22x 64
Wrpint.dll6.2.9200.1645560,928คำว่า Nov-10-201204:22x 64
Ws2_helper.dll6.2.9200.1645559,904คำว่า Nov-10-201204:22x 64
Esscli.dll6.2.9200.16455283,648คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Fastprox.dll6.2.9200.16455629,248คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Mofd.dll6.2.9200.16455195,072คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Mofinstall.dll6.2.9200.1645561,440คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Repdrvfs.dll6.2.9200.16455274,944คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Wbemcomn.dll6.2.9200.16455380,928คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Wbemcore.dll6.2.9200.16455924,160คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Wbemprox.dll6.2.9200.1645528,160คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Wmicmiplugin.dll6.2.9200.16455395,776คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Wmiutils.dll6.2.9200.1645588,576คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Sppinst.dll6.2.9200.16455510,464คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Cmifw.dll6.2.9200.1645573,728คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Firewallofflineapi.dll6.2.9200.16455181,760คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Appxreg.dll6.2.9200.1645522,016คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Bcdeditai.dll6.2.9200.16455285,184คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Bfsvc.dll6.2.9200.1645591,136คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Cbscore.dll6.2.9200.16455996,864คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Cbsmsg.dll6.2.9200.1645541,472คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Ceipfwdai.dll6.2.9200.16455180,736คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Cleanupai.dll6.2.9200.1645536,352คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Cmiadapter.dll6.2.9200.16455103,936คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Cmipnpinstall.dll6.2.9200.16455189,952คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Cmitrust.dll6.2.9200.16455289,280คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Cmiv2.dll6.2.9200.164552,156,032คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Cntrtextinstaller.dll6.2.9200.16455139,776คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Configureieoptionalcomponentsai.dll6.2.9200.1645569,632คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Dpx.dll6.2.9200.16455250,368คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Drupdate.dll6.2.9200.16455192,512คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Drvstore.dll6.2.9200.16455549,376คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Fveupdateai.dll6.2.9200.1645556,320คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Globalinstallorder.xmlไม่มีข้อมูล2,240,50906-ก.ค.-201220:06ไม่มีข้อมูล
Httpai.dll6.2.9200.1645553,760คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Iefileinstallai.dll6.2.9200.1645559,904คำว่า Nov-10-201204:21x 86
Luainstall.dll6.2.9200.1645539,424คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Msdelta.dll6.2.9200.16455310,784คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Msdtcadvancedinstaller.dll6.2.9200.16455200,704คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Mspatcha.dll6.2.9200.1645538,912คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Netfxconfig.dll6.2.9200.1645540,448คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Peerdistai.dll6.2.9200.1645566,048คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Pkgmgr.exe6.2.9200.16455195,584คำว่า Nov-10-201204:23x 86
Poqexec.exe6.2.9200.16455132,608คำว่า Nov-10-201204:23x 86
Printadvancedinstaller.dll6.2.9200.1645572,704คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Registeriepkeysai.dll6.2.9200.1645524,576คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Securebootai.dll6.2.9200.1645536,864คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Servicemodelregai.dll6.2.9200.1645596,768คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Setieinstalleddateai.dll6.2.9200.1645541,984คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Smiengine.dll6.2.9200.16455700,928คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Smipi.dll6.2.9200.16455102,400คำว่า Nov-10-201204:22x 86
Tifilefetcher.exe6.2.9200.16455380,928คำว่า Nov-10-201204:23x 86
Timezoneai.dll6.2.9200.1645567,584คำว่า Nov-10-201204:23x 86
Tiworker.exe6.2.9200.16455185,856คำว่า Nov-10-201204:23x 86
Wcmtypes.xsdไม่มีข้อมูล1,04706-ก.ค.-201220:03ไม่มีข้อมูล
Wcp.dll6.2.9200.164552,169,344คำว่า Nov-10-201204:23x 86
Wdscore.dll6.2.9200.16455225,792คำว่า Nov-10-201204:23x 86
Winsockai.dll6.2.9200.1645564,512คำว่า Nov-10-201204:23x 86
Wrpint.dll6.2.9200.1645548,640คำว่า Nov-10-201204:23x 86
Ws2_helper.dll6.2.9200.1645548,128คำว่า Nov-10-201204:23x 86
X86_installedไม่มีข้อมูล906-ก.ค.-201219:47ไม่มีข้อมูล
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows RT, Windows 8 และ Windows Server 2012

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_e7d411e0f80c1b065320144ce96227d5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_e61ba36864779d46.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม702
วัน (UTC)12 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)19:43
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_eda147c0f30394fd1ce1d9d92c41bb2f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_84e1f7448e3a2c33.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม706
วัน (UTC)12 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)19:43
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_f5709b39f52fe8f380e03ef592058b03_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_27387b0dc53caa20.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม708
วัน (UTC)12 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)19:43
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_f70ba229d305bfbec9676617db621db8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_40b7eaa9fcd2b1cd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม705
วัน (UTC)12 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)19:43
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_bb579533dccd3996.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม7,489
วัน (UTC)คำว่า Nov-10-2012
เวลา (UTC)04:59
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_966f02ac7615ef22.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,181
วัน (UTC)คำว่า Nov-10-2012
เวลา (UTC)05:07
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_3b51eba7fc6af54e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,841
วัน (UTC)คำว่า Nov-10-2012
เวลา (UTC)05:25
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_062bdf1d989801d0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม36,568
วัน (UTC)คำว่า Nov-10-2012
เวลา (UTC)05:25
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows 8 และ Windows Server 2012
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_047fc1869133fe0fe7c6b6080966d574_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_68b371c7495f5a37.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม709
วัน (UTC)12 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)19:43
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_1a81c6a4337aed8fca8637e466c94182_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_eedc73162c8ed635.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม714
วัน (UTC)12 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)19:43
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_2c8bb76f9febbbb8b8fdcceeb56b573d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_b24cfb3951be4eb3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม710
วัน (UTC)12 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)19:43
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_47e5c85c91e7d829fbe4ab51cac1e488_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_3bef9f16164e900b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม706
วัน (UTC)12 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)19:43
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_ae07618fffb1c430c6d61771b47fca08_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_599fc78e18626e7a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม712
วัน (UTC)12 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)19:43
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_e7d411e0f80c1b065320144ce96227d5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_423a3eec1cd50e7c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม704
วัน (UTC)12 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)19:43
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_eda147c0f30394fd1ce1d9d92c41bb2f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_e10092c846979d69.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม708
วัน (UTC)12 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)19:43
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_f5709b39f52fe8f380e03ef592058b03_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_835716917d9a1b56.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม710
วัน (UTC)12 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)19:43
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_f70ba229d305bfbec9676617db621db8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_9cd6862db5302303.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)12 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)19:43
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_177630b7952aaacc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม7,491
วัน (UTC)คำว่า Nov-10-2012
เวลา (UTC)07:06
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_f28d9e302e736058.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,183
วัน (UTC)คำว่า Nov-10-2012
เวลา (UTC)06:35
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_9770872bb4c86684.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,843
วัน (UTC)คำว่า Nov-10-2012
เวลา (UTC)06:40
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-servicingstack-termsrv_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_51523796a75f2144.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม4,187
วัน (UTC)คำว่า Nov-10-2012
เวลา (UTC)06:12
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_624a7aa150f57306.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม36,580
วัน (UTC)คำว่า Nov-10-2012
เวลา (UTC)06:41
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_bb579533dccd3996.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม7,489
วัน (UTC)คำว่า Nov-10-2012
เวลา (UTC)04:59
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_966f02ac7615ef22.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,181
วัน (UTC)คำว่า Nov-10-2012
เวลา (UTC)05:07
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_3b51eba7fc6af54e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,841
วัน (UTC)คำว่า Nov-10-2012
เวลา (UTC)05:25
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_062bdf1d989801d0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม36,568
วัน (UTC)คำว่า Nov-10-2012
เวลา (UTC)05:25
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed


ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft ไมโครซอฟท์ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2771431 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 พฤศจิกายน 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
Keywords: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2771431 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2771431

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com