"Mes negalima rasti serverio ?kelti darbaknyg?s duomen? modelis" klaida SharePoint svetain?je, atnaujindami, 2013 m. programa "Excel" darbaknyg?s PivotTable

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2769345 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Tarkime, kad naudojate prie analiz?s paslaug? ?altinio sukurti PivotTable Microsoft Excel 2013 metais. Galite ?kelti Excel darbaknyg? Microsoft SharePoint svetain?je. Kai bandote atnaujinti PivotTable arba su PivotTable duomen? filtravimas, gaunate ?? klaidos prane?im?:
Mes negalima rasti serverio ?kelti darbaknyg?s duomen? modelis.

Prie?astis

?is klausimas kyla d?l analiz?s paslaug? atveju nesukonfig?ruotas centrin?s administravimo svetain?s.

Problemos sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, sukonfig?ruokite ? Excel Services programa SharePoint serveryje. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. ? ?Programos tvarkymo skirsnis pagrindiniame centrinio administravimo puslapyje, spustel?kite Tarnyb? taikom?j? program? valdym?.
  2. Puslap? valdyti tarnybos programas, spustel?kite "Excel" paslaugos paslaugos taikomoji programa, kur? norite konfig?ruoti.
  3. Valdyti Excel tarnybos puslapyje, spustel?kite Duomen? modelis.
  4. Spustel?kite Prid?ti server?.
  5. ? ? Serverio vardas lauke, ?veskite analiz?s paslaug? egzempliori?, kur? norite prid?ti, pavadinim?.
  6. Spustel?kite gerai.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2769345 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. gruod?io 11 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Excel 2013
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbinfo kbprb kbexpertiseinter kbmt KB2769345 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis buvo i?vertas ne vert?jo - ?mogaus, bet naudojant ?Microsoft? automatizuoto vertimo programin? ?rang?. ?Microsoft? pateikia ir vert?j?, ir automatizuoto vertimo straipsni?, kad gal?tum?te prie vis? m?s? ?ini? baz?s straipsni? prieiti savo kalba. Nepaisant to, automatizuotas vertimas ne visada yra tikslus. Jame gali b?ti ?odyno, sintaks?s ar gramatikos klaid? kaip ir tuo atveju, kai klysta j?s? kalba bandantis kalb?ti u?sienietis. ?Microsoft? neatsako u? netikslumus, klaidas ar ?al?, patirt? d?l netikslaus turinio vertimo ar jo naudojimo. ?Microsoft? nuolat tobulina automatizuoto vertimo sistem?.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2769345

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com