Dostupna je ispravka za odre?ene Microsoft datoteke koje sadr?e neispravan digitalni potpis u operativnim sistemima Windows 8 i Windows Server 2012

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2769165 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Uvod

Digitalni potpis odre?enih datoteka koje proizvodi i potpisuje Microsoft prerano isti?e na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows 8 i Windows Server 2012.

Napomene

  • Ovaj problem opisan je i u Microsoft bezbednosnom savetu 2749655.
  • Ova ispravka sadr?i ispravno potpisane verzije datoteka. Pored toga, ova ispravka pobolj?ava .NET Framework 4.5 datoteke i nekoliko osnovnih komponenti operativnog sistema.

Da biste dobili vi?e informacija o Microsoft bezbednosnom savetu 2749655, posetite slede?u Microsoft veb lokaciju:
Microsoft bezbednosni savet 2749655

Dodatne informacije

Informacije o a?uriranju

Nabavljanje ispravke

Windows Update
Ova ispravka je dostupna na Veb lokaciji Windows Update.
Microsoft Download Center
Sa lokacije Microsoft Download Center mo?ete preuzeti slede?e datoteke:
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Operativni sistemIspravka
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 8 zasnovane na x86 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 8 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows Server 2012 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.
Za vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa pobolj?anom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??ene promene datoteke.

Preduslovi

Da biste primenili ovu ispravku, ra?unar mora da radi pod operativnim sistemom Windows 8 ili Windows Server 2012 R2.

Informacije o registratoru

Da biste primenili ovu ispravku, ne morate da unosite dodatne izmene u registrator.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Ne morate ponovo da pokrenete ra?unar nakon ?to primenite ovu ispravku.

Informacije o zameni ispravke

Ova ispravka ne zamenjuje prethodno izdatu ispravku.

Status

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

Dodatne informacije

Za vi?e informacija o terminologiji za softverske ispravke kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije kori??ene za opis Microsoft softverskih ispravki
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2769165 - Poslednji pregled: 28. decembar 2012. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
  • Windows 8
  • Windows 8 Pro
  • Windows 8 Enterprise
  • Windows Server 2012 Datacenter
  • Windows Server 2012 Essentials
  • Windows Server 2012 Foundation
  • Windows Server 2012 Standard
Klju?ne re?i: 
kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew KB2769165

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com