I?leistas ?Windows 8? ir ?Windows Server 2012? naujinimas, skirtas tam tikriems ?Microsoft? failams, kuriuose yra netinkamas skaitmeninis para?as

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2769165 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??anga

Kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows 8? ir ?Windows Server 2012?, tam tikr? fail?, sukurt? ir pasira?yt? ?Microsoft?, skaitmeninis para?as nustoja galioti anks?iau, nei tur?t?.

Pastabos.

  • ?i problema taip pat apra?yta ?Microsoft? saugos patarime 2749655.
  • ?iame naujinime yra tinkamai pasira?ytos fail? versijos, be to, ?is naujinimas patobulina ?.NET Framework 4.5? failus ir kelet? pagrindini? operacin?s sistemos komponent?.

Daugiau informacijos apie ?Microsoft? saugos patarim? 2749655 ?r. ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je
?Microsoft? saugos patarimas 2749655

Daugiau informacijos

Naujinimo informacija

Kaip ?sigyti ?? naujinim?

?Windows Update?
?? naujinim? galima atsisi?sti i? Windows Update.
?Microsoft? atsisiuntimo centras
I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galite atsisi?sti toliau nurodytus failus.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Operacin? sistemaNaujinimas
Visos palaikomos ?Windows 8? x86 versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos ?Windows 8? x64 versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos ?Windows Server 2012? x64 versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti naujinimo paket? dabar.
Daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus i? interneto tarnyb?
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo pasiekiama failo paskelbimo dien?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, kad neb?t? neteis?tai pakeistas.

B?tinosios s?lygos.

Norint taikyti ?? naujinim?, kompiuteryje turi veikti ?Windows 8? arba ?Windows Server 2012?

Registro informacija

Norint taikyti ?? naujinim?, nereikia atlikti joki? pakeitim? registre.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaik? ?? naujinim? kompiuter? turite paleisti i? naujo.

Naujinimo pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia anks?iau i?leisto naujinimo.

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla skyriuje ?Taikoma? nurodytuose ?Microsoft? produktuose.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij? rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prast? termin?, vartojam? ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2769165 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. gruod?io 28 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Windows 8
  • Windows 8 Pro
  • Windows 8 Enterprise
  • Windows Server 2012 Datacenter
  • Windows Server 2012 Essentials
  • Windows Server 2012 Foundation
  • Windows Server 2012 Standard
Rakta?od?iai: 
kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew KB2769165

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com