Artikel-id: 2768648 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Symptom

När du använder Microsoft Office 2013-program kanske du lägger märke till att de visuella funktionerna skiljer sig från en dator till en annan. Du kanske till exempel kan se animeringar i Excel när du rullar genom ett kalkylblad på en dator. Samtidigt visas inte samma animeringar på en annan dator.

Dessutom kan ett eller flera av följande problem uppstå som minskar funktionaliteten i ett Office-program:
 • Office-programmet är suddigt.
 • Skärmen blinkar eller flimrar.
 • Office-programmet är antingen nästan helt vitt eller nästan helt svart.
 • Texten i dokumentet visas inte ordentligt.
 • Office-programmet kraschar.
 • Office-programmets prestanda försämras (utöver start och avslut).
 • När du är i ett videosamtal i Microsoft Lync kan det uppstå videofördröjningar eller gå långsamt.

Orsak

Dessa problem kan uppstå om du har en videokonfiguration på datorn som är inkompatibel med funktionerna i Office 2013 som ansvarar för att visa programmet och animeringarna i programmet.

Lösning

Lösningen varierar beroende på din Windows-version och vilka problem som uppstår.

Problem: Texten i Office-dokument visas inte ordentligt

Om problemet är att texten i Office-dokument inte visas ordentligt kan du börja med att prova följande lösningar. Annars kan du gå vidare till avsnittet Övriga problem.

Steg 1: Använd ClearType-justeringsverktyget
 1. Sök efter ClearType

  Windows 8

  Sök efter ClearType på startskärmen och markera Inställningar.

  Windows 7

  Klicka på Start och skriv ClearType i rutan Sök bland program och filer.
 2. Välj Justera ClearType-text.
 3. I ClearType-justeringsverktyget aktiverar du alternativet Aktivera ClearType och klickar sedan på Nästa.
 4. Justera skärmen genom att följa instruktionerna i ClearType-justeringsverktyget och klicka sedan på Slutför.
Om problemet kvarstår efter att du har justerat ClearType-inställningarna, fortsätter du till steg 2.
Steg 2: Inaktivera funktionen delbildpunktsrendering
Delbildpunktsrendering används som standard i Word 2013. Även om det ger optimala avstånd kanske du föredrar bildpunktsfast text för att förbättra kontrasten något. Så här inaktiverar du funktionen delbildpunktsrendering i Word 2013.
 1. På fliken Arkiv klickar du på Alternativ.
 2. Klicka på Avancerat.
 3. Under gruppen Visa avmarkerar du alternativet Använd delbildpunktsrendering för att jämna ut teckensnitt på skärmen.
 4. Klicka på OK.

Om problemet kvarstår efter att du har inaktiverat delbildpunktsrendering bör du aktivera alternativet Använd delbildpunktsrendering för att jämna ut teckensnitt på skärmen igen och sedan fortsätta till steg 3.
Steg 3: Installera Windows 8 Inter-operability Pack på Windows 7-klienter
Om du använder Windows 8 kan du hoppa över det här avsnittet och fortsätta med instruktionerna i avsnittet Övriga problem.

Om du använder Windows 7 bör du installera uppdateringen som du hittar i följande artikel för att förbättra de videorelaterade komponenterna.

2670838 Det finns en plattformsuppdatering för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1
http://support.microsoft.com/kb/2670838/EN-US (Detta kan vara på engelska)


Om detta inte löste problemet med text i Office-dokument som inte visas ordentligt kan du fortsätta att felsöka problemet genom att följa instruktionerna i nästa avsnitt i den här artikeln.

Övriga problem

Följ instruktionerna i den ordning som de presenteras. Ordningsföljden är medveten och har visat sig vara den bästa metoden för att lösa videoproblem i Office 2013-program.

Steg 1: Uppdatera videodrivrutinen


Den bästa metoden för att uppdatera videodrivrutinen är att köra Windows Update och kontrollera om det finns en ny drivrutin för din dator. Kör Windows Update genom att följa instruktionerna för din Windows-version:

Windows 8
 1. På startskärmen klickar du på Inställningar på snabbknappsfältet.
 2. Klicka på Ändra datorinställningar.
 3. I appen Datorinställningar klickar du på Windows Update.
 4. Klicka på Sök efter uppdateringar.
 5. Om det finns några uppdateringar tillgängliga klickar du på drivrutinen som du vill installera och sedan på Installera.


Windows 7
 1. Klicka på Start.
 2. Skriv Windows Update i rutan Sök bland program och filer.
 3. Klicka på Sök efter uppdateringar i sökresultaten.
 4. Om det finns några uppdateringar tillgängliga klickar du på drivrutinen som du vill installera och sedan på Installera.

Obs! Grafikkortstillverkare publicerar ofta uppdateringar för sina drivrutiner för att förbättra prestandan eller lösa kompatibilitetsproblem med nya program.
Om du inte hittar någon uppdatering för datorns videodrivrutin genom Windows Update och måste ha grafikkortets senaste drivrutin, kan du besöka support- eller hämtningsavsnittet på grafikkortstillverkarens webbplats för mer information om hur du kan hämta och installera den senaste drivrutinen.

F1: Vad gör jag om grafikproblemet i Office 2013 inte åtgärdas av att jag uppdaterar videodrivrutinen?
S1: Om grafikproblemet i Office åtgärdades när du uppdaterade videodrivrutinen behöver du inte göra något mer.

F2: Vad ska jag göra om grafikproblemet i Office 2013 inte åtgärdades när jag uppdaterade videodrivrutinen? Eller, vad ska jag göra om jag inte kan hitta någon uppdatering för datorns videodrivrutin?
S2: Om du inte hittar någon uppdatering för videodrivrutinen och grafikproblemet i Office 2013-programmet kvarstår, går du till steg 2.

Steg 2: Inaktivera maskinvaruacceleration i Office
Om grafikproblemet i Office-programmen kvarstår efter att du har uppdaterat videodrivrutinen eller om du inte kan hitta någon uppdatering för datorns videodrivrutin, kan du prova att inaktivera maskinvaruacceleration i Office 2013. Så här gör du för att inaktivera maskinvaruacceleration:
 1. Starta valfritt Office 2013-program.
 2. På fliken Arkiv klickar du på Alternativ.
 3. Klicka på Avancerat i dialogrutan Alternativ.
 4. Markera kryssrutan Inaktivera maskinvaruacceleration för grafik i listan över tillgängliga alternativ.

  Följande bild visar till exempel det här alternativet i Microsoft Excel.

  Dölj bildenVisa bilden
  2815918


 5. Klicka på OK.

F1: Vad ska jag göra om grafikproblemen i Office 2013 åtgärdades när jag inaktiverade maskinvaruacceleration för grafik?

S1: Om grafikproblemen åtgärdades efter att du markerade alternativet Inaktivera maskinvaruacceleration för grafik gör du så här:
 1. Behåll alternativet Inaktivera maskinvaruacceleration för grafik för stunden.

  Dölj bildenVisa bilden
  2815919

 2. Om trettio dagar (eller när som helst) avmarkerar du kryssrutan Inaktivera maskinvaruacceleration för grafik.

  Dölj bildenVisa bilden
  2815920
 3. Följ instruktionerna i den här artikeln igen. Var noga med att du börjar med "Steg 1: Uppdatera videodrivrutinen".
F2: Vad gör jag om grafikproblemen i Office 2013 inte åtgärdas när jag inaktiverar maskinvaruaccelerationen för grafik?

S2: Om grafikproblemen inte åtgärdas när du inaktiverar maskinvaruaccelerationen för grafik, gör du så här:
 1. Avmarkera kryssrutan Inaktivera maskinvaruacceleration för grafik.

  Dölj bildenVisa bilden
  2815921

 2. Om trettio dagar (eller när som helst) följer du instruktionerna i den här artikeln igen. Var noga med att du börjar med "Steg 1: Uppdatera videodrivrutinen".

Mer Information

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. De här problemen kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Du ändrar registret på egen risk.

Administration av alternativet "Inaktivera maskinvaruacceleration för grafik"

Alternativet Inaktivera maskinvaruacceleration för grafik under Visa i avsnittet Avancerat i dialogrutan Alternativ styrs av följande registerdata på datorn:

Nyckel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Graphics
DWORD: DisableHardwareAcceleration
Värden: 1 = alternativet är aktiverat, 0 = alternativet är inte aktiverat (standard)


På grund av registersökvägen som används av värdet DisableHardwareAcceleration, gäller värdet i den här inställningen för alla Office 2013-program.

Om det behövs kan registervärdet distribueras med hjälp av grupprinciper. Så här konfigurerar du rätt grupprincipinställning:
 1. Lägg till följande filer i domänkontrollanten: Office15.admx och Office15.adml i domänkontrollanten och sedan
 2. I Redigeraren för lokala grupprincipobjekt väljer du noden Diverse i Microsoft Office 2013-trädet. Den här inställningen visas i följande bild.

  Dölj bildenVisa bilden
  2770494
Obs! Om du distribuerar värdet DisableHardwareAcceleration med hjälp av grupprinciper, används följande registernyckel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Common\Graphics


För ytterligare information om att använda .admx- och .adml-filer för administration av grupprinciper, kan du besöka följande Microsoft TechNet-webbplats:
Hantera grupprinciper med ADMX-filer

Maskinvaruacceleration för vissa grafikkort inaktiveras automatiskt

Som standard inaktiveras maskinvaruacceleration automatiskt i Office 2013-program om särskilda kombinationer av grafikkort och videodrivrutiner upptäcks när du startar ett Office 2013-program. Om programmet inaktiverar maskinvaruacceleration automatiskt, finns det ingenting som anger att ändringen har gjorts. Om du till exempel kontrollerar alternativet Inaktivera maskinvaruacceleration för grafik i dialogrutan Alternativ kommer alternativet inte att vara aktiverat om du inte har aktiverat det tidigare.

Dölj bildenVisa bilden
2815922


Det saknas dokumentation för de olika kombinationerna av grafikkort och videodrivrutiner som automatiskt inaktiverar maskinvaruacceleration eftersom denna lista är hårdkodad i Office 2013-programmen och uppdateras i takt med att vi upptäcker ytterligare grafikkombinationer som orsakar problem i Office 2013-programmen. Därför rekommenderar vi att du uppdaterar videodrivrutinen om du inte ser samma animeringsfunktioner på en dator som du ser på en annan. Det gör du genom att följa instruktionerna i avsnittet "Steg 1: Uppdatera videodrivrutinen". Om du fortfarande inte ser de förväntade animeringarna på datorn, kan du prova att uppdatera videodrivrutinen snart igen. Microsoft arbetar på det här problemet tillsammans med de största grafikkortstillverkarna som kommer att publicera nya videodrivrutiner när dessa drivrutiner har utvecklats.

Obs! Även om två datorer har samma kombination av grafikkort och videodrivrutin, kan det ändå finnas skillnader mellan animeringsfunktionerna i Office 2013 på de datorerna om den ena kör Windows 7 och den andra kör Windows 8. På en dator som kör Windows 7 inaktiveras animeringarna i Office 2013 om kombinationen av grafikkort och videodrivrutin förekommer i inkompatibilitetslistan. Samma grafikkombination i Windows 8 leder dock inte till att animeringarna inaktiveras tack vare de förbättrade grafikfunktionerna i Windows 8.


Egenskaper

Artikel-id: 2768648 - Senaste granskning: den 13 februari 2013 - Revision: 8.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Lync 2013
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft OneNote 2013
 • Microsoft Publisher 2013
 • Microsoft Visio Professional 2013
 • Microsoft Access 2013
 • Microsoft Project 2013 Professional
Nyckelord: 
KB2768648

Ge feedback